Souvislosti, které všude nenajdete

Některé informace z protokolu mudrců (1. díl)

(1. díl)

1. Jejich pohrdání a jejich opovržení, je šokující...
"Zajímá nás vyhubení Goyimů. Naše moc spočívá v nastolení chronického nedostatku jídla a fyzické slabosti pracovníka, protože to naznačuje, že je otrokem naší vůle." – Protokol 3, odst. 7.
"Budeme dav řídit na základě touhy, závisti a nenávisti... a jejich zásluhou vyhladíme všechny, kteří nám budou klást odpor." – Protokol 3, odstavec 8

"Goyimové jsou stádo ovcí a my jsme jejich vlci." – Protokol 11, odstavec 4
"Pokud se nám podaří dostat Goyimy do úrovně pošetilé slepoty, bude to jasným důkazem, že jejich mysl je nevyvinutá v porovnání s tou naší? Tohle je to hlavní, co zaručuje náš úspěch." – Protokol 15, odstavec 7

2. Prezidenti jsou pouhé loutky na nitkách...
"Nahradili jsme vůdce republik parodií vlády. Prezidentem, který je volen z davu, bude z našich řad, z našich loutek, z našich otroků." – Protokol 10, odstavec 10
"Volby uzpůsobíme ve prospěch takových prezidentů, kteří ve své minulosti měli nějaká temná, neodhalená tajemství. Z důvěryhodných osob to udělá agenty pro dosažení našich cílů ze strachu z odhalení. Budou pro nás pracovat z přirozené touhy, jako všichni, kteří dosáhli moci a mají touhu po výsadách, výhodách a respektu spojených s úřadem prezidenta. Takto převezmeme právo navrhovat nové zákony nebo měnit zákony existující, jelikož prezidenti budou jen loutky v našich rukou." – Protokol 10, odstavec 13

3. Liberálové i zednáři budou neúprosně využíváni...
"Dokud zcela nevytvoříme naše království, budeme budovat a násobit zednářské lóže ve všech zemích světa. Začleníme do nich všechny význačné osoby ve veřejné správě a tyto lóže budou naší základní zpravodajskou kanceláří a prostředkem pro budování vlivu." – Protokol 15, odst. 4
"Všechny lóže budou podléhat jedné centrální tajné vládě, o které budeme vědět pouze my. Tajná vláda bude tvořena našimi učenými starci, kteří budou veřejně neznámí." – Protokol 15, odst. 4
"Tak budeme vědět i o těch nejtajnějších politických spiknutích, které budou spadat pod naše vedení od samotného počátku jejich vymyšlení. Mezi členy našich lóží budou téměř všichni agenti mezinárodní a národní policie, protože jejich služba je pro nás nenahraditelná, a protože mají vlastní speciální přístupy k nepřizpůsobivým." – Protokol 15, odstavec 4

"Třída lidí, kteří ochotně vstupují do tajných společností, jsou takoví, kteří žijí podle svého rozumu, kariéristé a většinou lehkomyslní lidé, se kterými nebudeme mít problém v jednání a v jejich využívání... Ale pokud by mezi nimi hrozilo, že dojde ke spiknutí, pak vedoucí toho spiknutí musí být jeden z našich nejdůvěryhodnějších sluhů." – Protokol 15, odstavec 5

"Goyimové vstupují do lóží ze zvědavosti nebo v naději získat kousíček z veřejného koláče, a někteří z nich proto, aby získali slyšení před veřejností pro své nepraktické a bezdůvodné fantazie, protože touží po úspěchu a potlesku, ve kterém budeme mimořádně štědří... Nedokážete si představit, do jaké míry lze ty nejmoudřejší z Goyimů přivést do stavu nevědomé naivity v jejich arogantní ješitnosti, a jak snadné je pak zničit jejich srdce tím nejmenším neúspěchem nebo přerušením potlesku, který se jim dříve bohatě dostával, a který je dostal do otrockého podřízení. Tito vypadající tygři mají duši ovce a vítr vane volně skrze jejich hlavy." – Protokol 15, odst. 6
"Budeme popravovat zednáře takovými způsoby, o kterých nikdo kromě bratrstva nebude mít ani tušení, ani naše samotné oběti odsouzené k smrti. Budou umírat, když to bude potřeba a bude to vypadat jako přirozené úmrtí... Proti tomuto se nikdo z bratrstva neodváží protestovat. Těmito metodami vymýtíme z řad zednářství samotné jádro protestu vůči nám." – Protokol 15, odstavec 9

4. Tisk bude naším zlatým nástrojem k řízení davu...
"Skrze tisk a média získáme mocný vliv, zatímco my sami zůstaneme skrytí v pozadí." – Protokol 2, odstavec 5

"Ani jedno oznámení nepůjde ven mezi lidi bez naší kontroly. Všechny zprávy budou tvořeny jen pár agenturami. Tyto agentury budou celé naše, budou vše tvořit, šířit a publikovat, ale jen to, co jim nařídíme." – Protokol 12, odstavec 4

"Všechny naše noviny budou mít nejrůznější možné povahy... aristokratické, republikánské, revoluční, dokonce i anarchistické. Ti hlupáci si budou myslet, že opakují názor z vlastního tábora, ale zatím budou opakovat jen naše názory nebo názory, který jsou pro nás žádoucí." – Protokol 12, odstavec 12

5. Lidé budou neustále rozptylováni prázdnými citacemi a porušenými sliby...
"Zvýšíme mzdy, což ale pracovníkům nepřinese žádnou výhodu, protože současně vždy zvýšíme ceny základních životních potřeb se zdůvodněním, že je to způsobeno úpadkem zemědělství a chovu dobytka." – Protokol 6, odstavec 7
"Budeme jim slibovat, že jim vrátíme všechny svobody, které jsme jim před tím vzali, ale hned jak potlačíme jejich odpor, zase si podrobíme všechny strany." – Protokol 11, odstavec 5
"Budeme je rozptylovat zábavou, hrami, koníčky, vášněmi, lidskými paláci. Skrze tisk budeme všude možně ohlašovat soutěže v umění či sportu. Tyto zájmy zcela rozptýlí jejich obezřetnost." – Protokol 13, odstavec 3

Některé informace z protokolu mudrců (1. díl)

22.02.2021

Rychlá navigace: