Souvislosti, které všude nenajdete

Některé informace z protokolu mudrců (2. díl)

(2. díl)

6. Všechny vrstvy společnosti budeme postupně infiltrovat...
"To co v sobě zahrnuje teror, budeme stále podporovat. Ovládneme osoby všech názorů, všech doktrín, monarchisty, demagogy, socialisty, komunisty i utopistické snílky. Potom všechny využijeme k odstranění posledních zbytků jejich opravdových autorit." – Protokol 9, odst. 4.
"Všechny státy budou mučeny teroristickými činy a tak připravovány, aby obětovaly vše za mír a klid. Ale my jim mír nedáme do té doby, dokud otevřeně neuznají naši mezinárodní super-nadvládu, a plně se nám nepodrobí." – Protokol 9, odstavec 4

"Svůj vliv uplatníme v právu, soudnictví, při řízení voleb, v tisku, v kontrole svobod osob, ale hlavně ve vzdělávání a výcviku, což jsou základní kameny svobodné existence." – Protokol 9, odstavec 9

"Administrátory budeme vybírat přísně z řad veřejnosti, s ohledem na jejich vlohy pro poslušnost. Nebudou to lidé rozhodně bystří a trénovaní v umění vlády, a tak se snadno stanou figurkami v naší hře.... v rukou našich učených a geniálních mužů, kteří se stanou jejich poradci, a kteří budou vychováváni od útlého dětství, aby řídili záležitosti celého světa." – Protokol 2, odstavec 2

"Naši vládu obklopíme celým týmem ekonomů. Kolem nás bude soustava bankéřů, průmyslníků, kapitalistů a milionářů, protože vše se bude řídit a řešit jen penězi." – Protokol 8, odstavec 2

"Kdo by nás podezříval z toho, že všichni tito lidé budou námi nastrčeni podle politického plánu, který nikdo neodhalí ani v průběhu mnoha století?" – Protokol 13, odstavec 6

7. Nejvyšší hrozba...
"Je možno předpokládat, když nadejde čas, že se Goyimové, pokud uhodnou, co se děje, postaví proti nám se zbraněmi v rukou. Na západě ale máme proti tomu nachystaná tak děsivá opatření, že i ti nejodvážnější se zaleknou… Pod všemi metropolemi budou podzemní chodby, a když nadejde správný čas, tak budou všechna hlavní města vyhozena do vzduchu i se všemi jejich organizacemi a archívy." – Protokol 9, odstavec 13

8. Budeme vyvolávat chaos...
"Rozvíříme každou formu zločinů, a pak ozbrojíme všechny strany a vytvoříme cíleně autority pro každou agendu a ambici. Ze států tak uděláme gladiátorské arény, ve kterých mezi sebou budou bojovat různé zmatené skupiny. Budeme vytvářet stále více zmatků, chaosu a bankrotů." – Protokol 3, odstavec 3

"Všeobecná nenávist bude posílena vlivem ekonomických krizí, které zastaví obchodování na burzách a zastaví průmysl. Pomocí těchto krizí přinutíme celé davy pracovníků, aby současně vyšli do ulic ve všech evropských zemích. Tyto davy lidí budou usilovat o prolití krve těch, kterým ve své jednoduchosti a nevědomosti od kolébky záviděli. Pak budou moct rabovat jejich majetek." – Protokol 3, odstavec 11

"Pamatujete na Velkou francouzskou revoluci? Tajemství její přípravy jsou nám velmi důvěrně známá, protože šlo o počin z naší dílny." – Protokol 3, odstavec 14

9. Dojde k přechodnému období...
"Abychom veřejné mínění dostali na naši stranu, musíme ho posunout do stavu zmatení pomocí spousty protichůdných názorů, aby tím Goyimové ztratili svoji hlavu v bludišti dezinformací a uvědomili si, že nejlepší bude nemít žádný názor v politických záležitostech." – Protokol 5, odstavec 10

"Lidé si ve výsledném chaosu už nebudou rozumět. Odradí to jakýkoliv druh osobní iniciativy. Není nic nebezpečnějšího než osobní vědomá iniciativa a pokud je za ní ještě genialita, tak taková iniciativa nám může způsobit více škody, než jakou by mohly způsobit miliony lidí, mezi kterými jsme vyvolali rozpor. Musíme tudíž řídit vzdělávání goyimských komunit tak, že když narazí na nějakou záležitost vyžadující iniciativu a kreativitu, tak svou snahu bezmocně vzdají a sami nám nabídnou mezinárodní moc, která nám umožní bez jakéhokoliv násilí postupně pohltit všechny státní síly světa a vytvořit super-vládu. Na místo současných vládců dosadíme svoji super-vládu. Její paže budou sahat do všech směrů a její organizace bude mít tak kolosální rozměry, že nebude možné, aby neuspěla v podrobení si všech světových národů." – Protokol 5, odstavec 11

"Moment, kdy si lidé uvědomí naši krutovládu, bude, až lidé, naprosto zlomení neschopností svých vládců (což zařídíme) budou křičet: 'Pryč s nimi! Dejte nám jednoho krále celé Země, který nás sjednotí a odstraní příčiny chaosu, který nám dá mír a klid, kterého nemůžeme najít pod našimi vládci a zástupci.' Pak nás dav bude vychvalovat v jednotné radosti, naději a očekávání. Hlasování, jakožto námi vytvořený nástroj, který nás dosadí na trůn světa, pak naposled naplní svůj účel a sehraje svoji konečnou roli." – Protokol 10, odstavec 4 & 18

10. Nové království bude hrůzostrašné...
"Vytvoříme intenzivní centralizaci moci k ovládnutí všech komunitních sil. Novými zákony budeme regulovat všechny činy politického života námi ovládaných subjektů. Tyto zákony postupně seberou všechny svobody Goyimů, a naše království bude vynikat krutovládou tak skvostných proporcí, že se budeme moct zbavit jakéhokoliv Goyima, který nám bude odporovat skutkem či slovem." – Protokol 5, odstavec 1

"Slovo 'svoboda' spojuje komunity lidí v boji proti jakékoliv síle, jakékoliv autoritě, proti Bohu i přírodním zákonům. Z tohoto důvodu, jak založíme naše království, budeme muset vymazat slovo 'svoboda' zcela ze slovníku života." – Protokol 3, odstavec 20

"Svoboda je právo na to všechno udělat, co zákon umožňuje, ale veškerá svoboda bude jen a jen v našich rukách." – Protokol 12, odstavec 2

"V našich programech bude celá jedna třetina našich subjektů sledovat zbytek ve smyslu své povinnosti, na základě principu dobrovolné služby Státu. Pak nebude žádná ostuda být špiónem a informátorem a donašečem, ale naopak to bude přednost." – Protokol 17, odstavec 7

Některé informace z protokolu mudrců (2. díl)

23.02.2021

Rychlá navigace: