Souvislosti, které všude nenajdete

Některé informace z protokolu mudrců (3. díl)

(3. díl)

10. Nové království bude hrůzostrašné...
"Až konečně vytvoříme naše království pomocí převratů, připravených po celém světě na jeden a ten stejný den, bude naším úkolem, zajistit, aby neexistovala žádná spiknutí proti nám. S tímto záměrem bez milosti vyhubíme všechny, kteří budou ozbrojeně oponovat našemu příchodu do našeho království. Každá nová instituce, která ponese prvky tajné společnosti, bude potrestaná smrtí. Ty, které nyní existují, jsou nám známé, protože nám slouží. Ale potom je rozpustíme a vyženeme je do exilu daleko od Evropy. To stejné provedeme se všemi Goyimi zednáři, kteří ví až příliš mnoho. Ty, které ušetříme, budou v neustálém strachu z vykázání z Evropy, z centra naší vlády." – Protokol 15, odstavec 1

"Naše autorita bude velkolepá, protože bude jediná a všemocná, bude korunou řádu, a v tom bude zahrnuto celé štěstí člověka." – Protokol 22, odstavec 4

"My, zákonodárci, budeme soudit, zabíjet a vyšetřovat. Budeme vládnout silou vůle, se zbraněmi v našich rukách, s neomezenými ambicemi, spalující nenasytností, nemilosrdnou odplatou, s nenávistí a zlobou." – Protokol 9, odstavec 3

"Usnesení naší vlády budou finální a bez odvolání." – Protokol 15, odstavec 2
"Soudci budou rozhodovat jen tak, jak jim nařídíme." – Protokol 15, odstavec 10

"Jak nadejde čas naší neskrývané vlády, všechny naše zákony budou krátké, prosté, jasné, bez jakýchkoliv interpretací, aby je mohl kdokoliv dokonale plnit. Hlavním úkolem je, aby se všichni podrobili řádům, a tento princip bude doveden do grandiózních výšin." – Protokol 15, odstavec 12
"Zločinci budou zatčeni při prvním podloženém podezření. Nelze připustit, že ze strachu z možné chyby by měla být dána příležitost uniknout osobám, které jsou podezřelé ze zločinu a v těchto záležitostech budeme doslova nemilosrdní." – Protokol 18, odstavec 9

"Vzdělávání na univerzitách uvedeme do nové roviny. Jejich pracovníci a profesoři budou dosazeni a detailními, tajnými programy připraveni tak, aby byli úplně závislí na vládě." – Protokol 16, odstavec 1

"Studium starověké historie nahradíme studiem programu budoucnosti. Z paměti lidí vymažeme všechna fakta o dřívějších kulturách, která jsou pro nás nežádoucí, a ponecháme jen ta fakta, která vyobrazují všechny chyby vlády Goyimů." – Protokol 16, odstavec 4

"Zrušíme jakoukoliv svobodu učení." – Protokol 16, odstavec 7
"Je pro nás nezbytné podkopat jakoukoliv víru z mysli Goyimů a odstranit samotný princip Boha, Ducha, a nahradit je aritmetickými výpočty a materiálními potřebami." – Protokol 4, odstavec 3
"Jak přijdeme do svého království, bude pro nás nežádoucí, aby existovalo jakékoliv jiné náboženství než to naše, které uctívá našeho Boha a se kterým je svázán náš osud jako s Vyvoleným. Proto musíme odstranit všechny ostatní formy víry… Naším kázáním náboženství Mojžíše si podrobíme všechny lidi na celém světě." – Protokol 14, odstavec 1
"Naši filozofové budou mluvit o nejrůznějších nedostatcích všech vyznání Goyimů, ale nikdo nebude moci diskutovat o naší víře z jejího skutečného úhlu pohledu, jelikož výklad se bude plně učit pouze našimi sluhy, kteří se nikdy neodváží zradit tajemství naší víry." – Protokol 14, odstavec 4

"Svoboda tisku, právo na sdružování, svoboda svědomí, princip hlasování musí navždy zmizet z paměti člověka, a lidé musí podstoupit radikální změnu hned, od první chvíle schválení nové ústavy. Zatímco lidé budou ohromeni dosaženou revolucí a budou stále ve stavu hrůzy a nejistoty, budou muset jednou pro vždy uznat, že jsme tak silní a s takovou hojností moci, že v žádném případě na ně nebudeme brát žádný ohled, ani na jejich názory či touhy Musí vidět, že jsme připraveni a schopni zničit zdrcující mocí veškerý projev jejich názorů či tužeb a to v každý moment a na každém místě. Najednou získáme vše, co jsme chtěli, a v žádném případě se už s nimi nebudeme dělit o svoji moc. Poté ze strachu ze všeho zavřou své oči a budou jen čekat, až bude konec toho všeho." – Protokol 11, odstavec 3

"Povedeme lidi od jednoho zklamání k dalšímu, aby se nakonec přiklonili ve prospěch krále krutovládce krve Sionu, kterého připravujeme pro tento svět." – Protokol 3, odstavec 15

11. Nový král, Vyvolený...
"Tento Bohem Vyvolený je zvolen seshora, aby zničil všechny síly existující pod záštitou principů svobod a práv. Budou svrženy všechny formy společenského řádu, aby na ruinách byl postaven jen trůn krále Židů, ale jejich úkol bude splněn až ve chvíli, jak vstoupí do svého království ten Bohem Vyvolený. Poté bude nezbytné odstranit všechny formy společenského řádu z jeho cesty." – Protokol 23, odstavec 4

"Když si král Izraele nasadí svoji posvátnou korunu, kterou mu Evropa nabídne, stane se patriarchou světa." – Protokol 15, odstavec 23

"Tento král bude skutečným papežem vesmíru, patriarchou mezinárodní církve." – Protokol 17, odstavec 4

Sionské protokoly popisují svět takový, jaký je leckde už dnes. Chazarský král králů sice ještě nesedí na jeruzalémském trůnu a světová populace zatím ještě neprosí Cabal, aby z chaosu udělala řád. Ale pokud lidé zůstanou dál zaslepení a neuslyší to, co nám protokoly sdělují, tak nebudeme daleko od jejich konečného cíle.

Některé informace z protokolu mudrců (3. díl)

24.02.2021

Rychlá navigace: