Souvislosti, které všude nenajdete

Nesmíme umožnit temným entitám "získat" nad námi větší moc tím, že jim budeme poskytovat zbytečně mnoho pozornosti

(Článek 315)

Během procesu probuzení je nejdůležitější dostat se ven z naší hlavy a neidentifikovat se s jakoukoliv myšlenkou, která se tam objeví. Cesta ven spočívá v nastavení pokojného, vystředěného a uzemněného nereakčního stavu bytí, ve kterém se ukotvíme pomocí naší vnitřní vtělené vyšší frekvence, následkem čehož nastane frekvenční rozložení Matrixu vůči nám. To je mnohem těžší práce než případný fyzický boj s Matrixem navenek, zvláště pokud jsme uvězněni v jeho 3D projevu.

Učíme se a rosteme skrze naše "chyby" a útoky Systému. Konec konců tyto síly (ať už pracují skrze nás, nebo skrze ostatní) jsou našimi "učiteli", kteří nás učí pozorovat, kde ještě musíme na sobě zapracovat. Tyto lekce a iniciace nám mají pomoci být ještě více pozorní a být co nejvíce při vyšším vědomí. Nastražená archontí past spočívá v působení na nás, abychom zůstali zaseknutí v nízkovibračním vězení (nebo čistě jen v 3D myšlení) a byli zakopaní v negativních emocionálních "smyčkách", nekonečných cyklech a pak je projektovali na ostatní lidi.

Matrix, dokonce i se vší jeho nerovnováhou a zkažeností způsobenou entitami se zneužitou svobodnou vůlí, které dávno překročili své místo určení v přírodě a svoji evoluci, je ale stále přece jen vzdělávacím programem, který velmi dobře reaguje na naši nevědomost a naše slabiny. Dravec může sice zaútočit, ale je zcela jen na nás jestli útok přijmeme a podřídíme se mu.

Kontrolní systém Matrixu nás může ovládat pouze přes naše vnitřní stavy, které odpovídají jeho nízkofrekvenční povaze. Pokud budeme ignorovat naši intuici a existenci slepých skvrn v našem povědomí, pak se tyto nízkovibrační stavy stanou vstupem do našeho vědomí a my budeme skrze ně ovládáni. Všechny tyto útoky nám mohou posloužit k tomu, abychom identifikovali naše vlastní slabosti a díky nim se mohli soustředit na to, kam je třeba napřít naši pozornost na své cestě k duchovnímu probuzení. Kontrolní systém Matrixu nám tímto paradoxně pomáhá urychlit náš duchovní růst, a ačkoli nás jeho agenti vidí jako nepřátele, vězte, že je můžeme využít jako své učitele. Nemusíte je hledat, protože si vás najdou sami na vaší cestě výuky. A nejdůležitější je si uvědomit to, že nikdy nebudete čelit ničemu, co nemůžete úspěšně zvládnout, pokud se k tomu rozhodnete!

Vždy bude existovat nějaký duchovní test, který musíte podstoupit, než budete moci dosáhnout dalšího vývojového stupně. Pokaždé, než budete moci pokročit výše, se budete muset podrobit zkoušce. Projdete velkými obtížemi a utrpením v důsledku opozice temných a anti-božských sil, které jsou na Zemi přítomny od jejího stvoření. Tyto temné síly se vždy postaví proti novým silám Světla, protože se nechtějí vzdát své vlády ve 3D realitě zde na Zemi. Někdy má jejich nepřátelství formu války, která byla vytvořená a iniciovaná okultními, hyperdimenzionálními silami, které působí skrze jejich lidské loutky. Navzdory všem překážkám se Boží vůle nakonec ale vždy prosadí.

Musíme být opatrní, abychom jim neumožnili "získat" větší moc tím, že jim budeme poskytovat příliš mnoho "pozornosti". Je třeba si uvědomit, že dokud není naše aura propíchnuta, nemůže u nás dojít k průniku entit. Naše aura je vždy propichována zevnitř, reakcí strachu nebo touhy, vyjádřené směrem k útočícímu subjektu. Pokud zabráníme instinktivní emocionální reakci díky našemu nereakčnímu vědomí nulového bodu uzemněného v našem těle a naší ukotvené duši, pak hranice aury zůstane neproniknutelná a bude sloužit jako ochrana proti psychické invazi stejně tak dobře, jako zdravá a neporušená kůže slouží při obraně proti bakteriální infekci.

Nepřátelské návrhy a ataky musíme přijímat bez zájmu a s lhostejností. To odstraní potřebu boje, který je sám o sobě formou projeveného zájmu a tyto útoky by posiloval. Příliš mnoho přemýšlet o nepřátelských Mocnostech znamená, že také podporujeme jejich sféru bytí. Člověk se musí nepřátelské ataky naučit rozpoznávat, protože jsou někdy velmi dobře skryty, a když přijdou tak je zapudit. Nesmí ale o nich příliš přemýšlet a ani se jich obávat, očekávat nebo je vyhledávat. Byla by to velká chyba a náš zájem by je k nám přímo zval. Je lepší se o ně nestarat. Udržujte své duchovní úsilí silné a upřímné, integrované v přítomnosti stavu "Já jsem". Pokud se budete nepřátelskými silami znepokojovat, bude vaše cesta mnohem obtížnější. Strach je jediná věc, kterou by člověk neměl nikdy cítit, když nepřátelským silám čelí, protože je to dělá odvážnými a agresivními. Navíc strach vytváří z celé věci obávatelnou skutečnost. Pěkně popisuje podobnou problematiku Vladislav Vančura v knížce: "Kubula a Kuba Kubikula", když popisuje, jak roste a nabývá na síle strašidlo Barbucha, když se děti bojí.

Nesmíme umožnit temným entitám získat nad námi větší moc tím, že jim budeme poskytovat zbytečně mnoho pozornosti

15.06.2019

Rychlá navigace: