Souvislosti, které všude nenajdete

Nemůžeme být pravdiví, pokud očekáváme nebo chceme, aby s námi ostatní souhlasili

(Článek 316)

Nejdůležitější součástí evolučního procesu a naší snahy o probuzení je upřímnost k sobě samému. Lhaní sobě je nejškodlivější a největší překážkou v duchovní práci na sobě. Když získáváme vyšší úroveň vědomí, uvědomujeme si svoji odpovědnost a to, jak náročná je skutečná svoboda, protože znamená zbavit se iluze o omezení osobní vůle a tak si uvědomit, že nemůžeme nic a nikoho druhého z čehokoliv vinit.

Odpuštění je nejdůležitější prvek pro posun směrem k integraci světla a vstřebávání stínu uvnitř nás. Bez něho se budeme potácet v blátě soudů a popírání. To je základ cesty, která vyžaduje, abychom se ponořili do vody trvalé obnovy. Podněcuje dynamické využívání emocí, intelektu a dosahuje až k samotnému původci chování, k naší DNA. Vytváří nové neurální cesty a mění chemickou rovnováhu v lidském mozku. Tímto způsobem se vytváří silné elektromagnetické pole a rezonanční podpůrný systém pro naši novou cestu. Když odpouštíme, tak v rámci propojenosti veškerého stvoření plně přijímáme naši schopnost pozitivní a očistné reakce. Brána k cestě, která vede k přeměně v rámci cyklu život - smrt - znovuzrození, se otvírá jen díky odpuštění a díky jemu setřásá první vrstvu smrtelnosti a iniciuje cestu ke Světlu poznání.

Čím upřímnější během tohoto procesu jsme, tím méně budeme schopni předstírat sobě samému a vnějšímu světu, že jsme tím, kým ve skutečnosti "nejsme". Pokud budeme skutečně pravdiví a naprosto upřímní, už nebudeme moci nikoho dále ovládat. Můžeme lidi ovládat jen tehdy, když říkáme polopravdy a pokud zkrášlíme zarostlou, vícevrstnatou pravdu a oholíme ji. Když začneme vyjevovat celkovou pravdu, náš vnitřek se začne plně projevovat navenek. Většina lidí se ale chrání a zadržuje spoustu věcí vevnitř. Nežijí čestný, pravdivý ani upřímný život, protože pokud by tak učinili, bojí se, že by ztratili kontrolu. Samozřejmě ve skutečnosti žádnou kontrolu nemají, ale ztratili by iluzi kontroly. Byli jsme naprogramováni věřit, že existují chvíle, kdy je v pořádku být pravdivý a upřímný a pak existují chvíle, kdy být pravdivý a upřímný v pořádku není. Většina lidských bytostí má frekvenční implantát nejen ve svých myslích, ale i ve svých tělech a emocích. Věří, že pokud budou upřímní a opravdoví, stane se něco špatného.

Říkat pravdu je projevem probuzení. Není to pouze o tom mít čisté vědomí. Čisté vědomí se totiž manifestuje jako lidská bytost nerozděleným jednotným projevem. Musíme být schopni projevovat to, co si právě uvědomujeme, musíme se s tím umět vypořádat a začít si všímat programů a postojů uvnitř nás, které nám brání projevovat pravdivost v každé situaci.

Žít v pravdě je velmi vysoký standard. Pravda není hračka a říkat, co je pravdivé uvnitř nás, není to, co si myslíme. Být pravdivý neznamená říkat náš názor. To vše je iluze, zkreslení a projekce. Není to o tom, abychom vyklopili koš s odpadky z naší mysli na někoho jiného. Pravda není vnutit někomu naše názory. Toto není pravda. Pravda neznamená mluvit o našich přesvědčeních. To není pravda. To je způsob, pomocí kterého se ve skutečnosti před pravdou jen schováváme. Pravda je mnohem intimnější. Když říkáme pravdu, intuitivně máme pocit naplnění a připadá nám, jako bychom vycházeli ze skrýše. Říkat stále pravdu je mluvit z pozice úplné a absolutní nechráněnosti a přitom mít pocit sebedůvěry a jistoty.

Musíme navštívit každé místo v nás, které se bojí říci pravdu, ale musíme také odhalit strukturu víry, kterou máme a která nám říká: "Nemůžu".

Pokud si myslíme, že být vzhůru znamená, že celý svět s námi bude souhlasit, pak jsme úplně mimo. Část stavu probuzení je ochota být "ukřižován". Nemůžeme být pravdiví, pokud očekáváme nebo chceme, aby s námi ostatní souhlasili. Tento postoj způsobí, že si budeme myslet: možná se jim nebude líbit, co říkám, možná, že nebudou souhlasit, možná, že mě nebudou mít rádi. Pokud chráníme sami sebe, zbavujeme ostatní svobody. Když si uvědomíme, že jsme všichni jediným Duchem, který se projevuje jako všechno a všichni, pak tím získáme naprostou svobodu pro všechny.

Nemůžeme být pravdiví, pokud očekáváme nebo chceme, aby s námi ostatní souhlasili

17.06.2019

Rychlá navigace: