Souvislosti, které všude nenajdete

Ani hrozba smrti nemůže ovládnout osvícenou bytost

(Článek 317)

V lidském vědomí existuje hluboké tabu, které nám brání jít za Světlem poznání a které nám říká: "To není v pořádku, co se chystáš dělat. Budeš za to ukřižován, budeš za to zabit." Samozřejmě, že v naší historii byli lidé za osvícenecké postoje zabíjeni a v mnoha společnostech existuje dlouhá historie zbavování se nebo zabíjení skutečně osvícených bytostí, protože pravé osvícení se nehodí snovému, umělému a otrockému stavu, na kterém tyto společnosti stály. Cítily se ohroženy a uraženy skutečným osvícenectvím, protože skutečně osvícené bytosti už nelze ovládat a ani hrozba smrti nemůže ovládnout osvícenou bytost.

Nejdůležitější věcí není se pokoušet někoho přesvědčit o své pravdě, kterou vidíte, vnímáte a cítíte, ale opravdu důležité je, abyste byli pravdiví sami k sobě. Pokud umíte být pravdiví sami k sobě, umíte být v pravdě s kýmkoliv. Pak už se nemusíte tak moc soustřeďovat na to, abyste byli v pravdě s ostatními. Musíme nejdřív začít u sebe a jít až na to místo, které je mimo vinu, mimo soud a za "mělo by se a nemělo by se". Musíte jít na svá tajná místa a odpustit si zde. Pak už se nebudete stydět za jakoukoliv část sebe sama, která dříve byla stále s něčím v konfliktu. Pak už nebudete používat vnímání pravdy pro své skrývání se před něčím, na co jste se báli třeba jen pomyslet.

Pravdivost je úzce spojena s upřímností. Jakmile objevíte tuto úroveň upřímnosti a poctivosti, zjistíte, že upřímnost a čest jsou projevy absolutní podstaty bytí. Být upřímný sám k sobě, nebude zpočátku snadné. Můžete se o sobě dozvědět věci, které byste raději ani nechtěli vědět. Odhalíte svoje části vědomí, které stojí v ostrém kontrastu se vším, co jste si dosud uvědomovali. Nicméně, toto je místo, ke kterému se "probuzení" přibližuje a upřímnost je důležitý prvek, který dovoluje, aby tento pohyb nastal. Celé probouzení pak bude moci proběhnout, pokud budete skutečně sami sebou. Vyjít kompletně ven ze svého úkrytu, být ochotný vidět každý bod své fixace a každý způsob, jakým se dostáváte do rozdělení, nám umožní pokračovat ve své zvolené cestě. Jestliže se tak stane, budete mít pocit, že se rozevírá vaše srdce i vaše mysl. Budete mít pocit, že se otvíráte na úrovních, o kterých jste nikdy ani nesnili. Brzy se u vás projeví změny nejen na fyzické, duchovní, a filosofické úrovni, ale také přímo ve vaší lidskosti, protože mezi vaší lidskou bytostí a vaší božskou bytostí není žádné oddělení.

Upřímnost je klíčem. Musíte být ochotní chtít vidět všechno. Když to budete chtít vidět, všechno uvidíte. Mnozí se domnívají, že probouzející se člověk by měl mít pocit úplného štěstí, úplné blaženosti a úplné svobody v každé situaci. Toto je jedno z nevědomých přesvědčení, které mnoho lidí o probouzení má. Pokud věříte tomuto nepochopení, že osvícení je pouze o štěstí, blaženosti a svobodě, budete motivováni unikat těm oblastem svého života, které vnímáte, jako frustrující. Ale dříve nebo později, až budeme ještě více probuzení, zjistíme, že jsme stále více a více tlačeni k setkáním a vypořádáním se s těmi oblastmi našeho života, kterým jsme se až dosud vyhýbali a ve kterých jsme nebyli plně vědomí.

Spousta lidí se začne bát, když si začnou uvědomovat, kam je celý tento pohyb probuzení nese. Jsou přiváděni do oblasti, kde jsou nuceni být neobvykle poctiví, skuteční a rozhodně budou muset vyjít z úkrytu. Toto někteří chápou jako rozpor s myšlenkou probuzení, která je prezentována jako nalezení bezpečného útočiště v nějaké vnitřní zkušenosti, a kde se nemusíme vyrovnávat se životem takovým, jaký je. Probuzení je ale ve skutečnosti něco jiného. Je to stav bytí, ve kterém nacházíme schopnost vypořádat se s našimi životy takovými, jaké opravdu jsou. Tato část procesu probuzení po nás požaduje, abychom se přestali skrývat a to na každé úrovni našeho bytí. Vyjít z úkrytu a být upřímný sám k sobě může být obzvláště náročné pro ty, kteří žijí uvnitř svých hlav a jsou chyceni v mužském aspektu vědomí. Takové osobnosti oplývají silným intelektem, který má schopnost racionalizovat a ospravedlňovat vše a zejména to, co se týče lží vycházejících z naší falešné osobnosti. Mají tendenci se pragmaticky zacyklovat ve stavu analýzy, což je paralyzuje a nedovoluje jim, aby rozpoznávali cokoliv "nad ní a za ní". Postupně jsou uvězňovány v silných, opakujících se myšlenkových smyčkách a v racionalizující mysli. Těmto lidem jsou dveře k Božství uzavřené, protože jsou odříznuti od svého pravého "Já", uvnitř vězení své opičí mysli.

Ani hrozba smrti nemůže ovládnout osvícenou bytost

18.06.2019

Rychlá navigace: