Souvislosti, které všude nenajdete

"Nespravedlnost vůči jednomu, je nespravedlností vůči všem"

Mezinárodní soudci a právníci z celého světa se připojili k vědcům, aby založili "Porotu veřejného názoru" a iniciovali řízení – ZLOČINY PROTI LIDSKOSTI. Řízení velké poroty lidového soudu veřejného mínění podpoří posílení veřejného svědomí prostřednictvím přirozeného práva. "Nespravedlnost vůči jednomu je nespravedlností vůči všem". My, skupina mezinárodních právníků a soudců, tímto vedeme trestní vyšetřování podle vzoru konání Velké poroty Spojených států. Toto vyšetřování Velké poroty slouží jako modelové právní řízení, jehož cílem je předložit porotě (skládající se z občanů celého světa) všechny dostupné důkazy o dosavadních zločinech proti lidskosti spáchaných v kauze COVID-19 "vůdci", politiky, organizátory, podněcovateli a komplici, kteří pomáhali, podněcovali nebo se aktivně podíleli na vypracování a realizaci společného plánu pandemie. Zločiny, které budou vyšetřovány, zahrnují všechny činy, které osoby vykonaly nebo se dopustily zločinů proti lidskosti při provádění společného plánu. Toto vyšetřování je z lidu, je vedeno lidem, je pro lid a bude se označovat jako "Lidový soud veřejného mínění".

Toto řízení podníkáme mimo stávající systém na základě přirozeného práva, jelikož se nám u soudů současného systému nepodařilo najít instituci, která by vyslechla skutečné důkazy.
Důležitost a správnost tohoto procesu vychází z pevného přesvědčení, že každý člověk dokáže snadno rozlišit mezi dobrem a zlem a mezi správným a nesprávným. Tvrdíme, že světové vlády se dostaly pod kontrolní vliv zkorumpovaných a zločineckých mocenských struktur. Ty se spolčily, aby zinscenovaly pandemii, kterou plánovali už léta. Za tímto účelem záměrně vyvolaly masovou paniku prostřednictvím nepravdivých prohlášení o faktech a sociálně vykonstruované psychologické operaci, jejíž poselství zprostředkovaly prostřednictvím korporátních médií. Cílem této masové paniky bylo přesvědčit obyvatelstvo, aby souhlasilo s takzvaným "očkováním", které se mezitím ukázalo jako neúčinné a mimořádně nebezpečné, dokonce v celé řadě případů jako smrtelné. Ekonomické, sociální a zdravotní škody, které tyto zločiny proti lidskosti způsobily světové populaci, lze měřit v kvadrilionech dolarů. Níže uvedení právníci s pomocí mnoha vysoce uznávaných vědců a odborníků z celého světa a pod záštitou soudce z Portugalska, povedou toto vyšetřování Velké poroty a poskytnou tak porotě (občanům světa) úplný obraz o těchto zločinech proti lidskosti.

Vyšetřování "Lidového soudu veřejného mínění" má dva cíle: Na jedné straně má sloužit jako vzorové řízení a získat obžalobu proti některým trestně a občansky odpovědným představitelům těchto "Zločinů proti lidskosti" a na druhé straně je jeho cílem, abychom prostřednictvím vytvoření úplného obrazu zjistili, čemu čelíme, včetně geopolitického a historického pozadí. Snahou je vytvořit povědomí o faktickém kolapsu současného, ​​uneseného systému a jeho institucí, a v důsledku toho je zcela zásadní nutností, aby lidé sami znovu převzali svou suverenitu, a nezbytně zastavili opatření této plandemie tím, že se jim odmítnou podřídit, a nezbytně nastartují nový systém zdravotnictví, vzdělávání, ekonomiky i soudnictví, aby se obnovila demokracie a právní stát na základě lidských práv a ústav. Lidový soud veřejného mínění nyní pracuje nezávisle na jakékoliv vládě a nevládní organizaci.

'Nespravedlnost vůči jednomu, je nespravedlností vůči všem'

16.02.2022

Rychlá navigace: