Souvislosti, které všude nenajdete

NEUČÍME SE PRO ŠKOLU, UČÍME SE PRO ŽIVOT!

Milí žáci, musím vám na začátku vaší výuky říct pár slov. Vaši rodiče se rozhodli, že přestanete navštěvovat státní školu a budete se vzdělávat v komunitách. Měli byste vědět, proč se tak rozhodli. Bylo to proto, aby vás uchránili před společenskou šikanou, před testováním, které je dle celé řady odborníků, nebezpečné a nezdravé, a také před zcela nesmyslným nošením roušek, které v žádném případě nezabraňuje šíření virové nákazy, ale naopak podlamuje zdraví těch, kteří tyto roušky soustavně nosí. Nebezpečnost roušek je skryta v zamezení plnohodnotného dýchání, v omezení přísunu nezbytného kyslíku a v dýchání namnožených virů a bakterií ve vlhké roušce. Toto vaši bývalí pedagogové a ředitelé nejen dovolují, ale takové zlovolné počínání dokonce bez uzardění a výčitek svědomí aktivně podporují. Tak je globálně ovládanou společností připravována půda pro nátlakové akce, které mají vyústit v ještě nesmyslnější a nebezpečnější akci pro vědomé lidi, v naprosto nepřijatelné očkování vás dětí experimentální vakcínou, za jejíž vedlejší škodlivé účinky odmítá výrobce nést zodpovědnost a následky, a které dokonce nezřídka končí i smrtí očkovaných.
Vaši rodiče pevně věří, že v komunitní škole budete nejen velmi dobře chránění před covidovou zvůlí, že se naučíte plnohodnotně vše, co žáci na státních školách, ale navíc získáte vedle těchto informací i přehled a vědomosti, které současné školství odmítá, ignoruje a nechce přijmout, i když nezpochybnitelné autority, vědci, pokrokoví učitelé a vědomí lidé je již dávno přijali za pravdivé. Díky takovým informacím a vědomostem už nebude hrozit, že se stanete mlčícími a kývajícími nevědomými loutkami, ale můžete se stát sebevědomými, citlivými, zodpovědnými a plnohodnotnými lidmi.
Co ale očekávají učební komunity od vás, žáků? Chtějí, abyste se dle svých dispozic co nejvíce snažili aktivně zapojit do výuky, nepřekřičovali jste se, pokud budete mít odlišné názory, ale postupně klidně diskutovali, a tak zbytečně nerušili výuku a své názory projevovali zejména tehdy, když budete vybídnuti. Věří, že se budete snažit udržet co nejdéle pozornost, a že budete přemýšlet o tom, co vám budou pedagogové přednášet, a co vás budou učit ve své opravdové víře v pravdivost a užitečnost předávaných informací. Uvědomte si, že svou pozorností a pilností, v prvé řadě posloužíte sami sobě, ale také odměníte pedagogy a zapojené rodiče, kteří se vám budou snažit pomáhat, často nezištně a bez nároku na finanční odměnu, jen z lásky k pravdě a poznání. Jejich odměnou bude váš upřímný zájem o vzdělávání a přinášené informace.

NEUČÍME SE PRO ŠKOLU, UČÍME SE PRO ŽIVOT!

17.09.2021

Rychlá navigace: