Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (1. díl)

(1. díl)

V ne až tak daleké minulosti došlo na Zemi k výraznému poklesu teplot a k dalším událostem, které zapříčinily zásadní změnu lidstva (přerod z křemíkových těl na uhlíková). Celoplanetární kataklyzma, zásadní změna v atmosféře a v intenzitě slunečního svitu, způsobilo katastrofickou situaci, která se projevila, jakoby shořela celá původní atmosféra. Tento proces způsobil vyhynutí původních živočišných druhů v křemíkové podobě a těla takových organismů byla nahrazena formou založenou na uhlíku. Dostupné zdroje naznačují, že do ekosystému Země byl vypuštěn kosmickým parazitem vir, který společně s teplotními a frekvenčními změněnými hodnotami způsobil tuto křemíkovo-uhlíkovou proměnu. Tyto události měly být před lidmi natrvalo skryty, aby lidé neodhalili existenci kosmického parazita, to, jak se dostal sem na Zemi, a kdo jím ve skutečnosti je! Jsou nám zamlčovány mnohé katastrofy, které nesou zřetelně jeho otisk, a které vylidnily mnohá města a zničily celé velké územní celky, Kosmický parazit skrytě ovlivňoval život na Zemi, podporoval vznik válečných konfliktů a jako třetí síla do nich skrytě zasahoval svými velmi pokročilými zbrojními technologiemi.

Před těmito událostmi lidé byli mnohem větší. Měřili 10 až 3 m, protože křemíková forma byla pevnější než uhlíková. V této době svítilo mnohem intenzivněji centrální Slunce a osvětlovalo Zemi tak, že se nestřídal den a noc. V těchto energetických podmínkách velmi dobře fungovaly křemíkové organické struktury. V této době probíhaly kosmické války a zřejmě došlo parazitickou flotilou k manipulaci zemské klenby, v jejímž důsledku došlo ke změně planetárních životních podmínek. Jakmile došlo k "vypnutí" centrálního Slunce, tak křemíkové organické struktury nemohly už dále existovat a prakticky zkameněly. Některé dochované zkameněliny jsou pozůstatky takových křemíkových těl a organismů.

V novém ekosystému byl v buňkách živočichů, ale i rostlin nahrazen křemík uhlíkem. Tak lidé dostali do vínku těla, která musela pravidelně přijímat potravu, a která byla omezena krátkým životem a byla ohrožována nemocemi. Lidská genetika byla přeformátována a pokračovala už jen na uhlíkové bázi. Byl to velký kosmický zásah do veškerého organického života na Zemi. Uměle vyvolané kataklyzmatické události zapříčinily hlubokou anamnézu lidstva a ztrátu historické paměti. Umožnily přepsání dějin lidstva, vytvoření umělé historie a rozvoj manipulativních náboženství a parazitických společenských systémů. Nám podstrčená "oficiální" chronologie dějin je obrovský manipulativní nástroj kosmického parazita s lidstvem a s jeho vědomím. Tato umělá matrixová historie nás neposune, nepoučí a nezvědomí naši genetickou paměť, nemůžeme se opřít o svou minulost a skutečné historické události, nemůžeme z nich čerpat důležité zkušenosti, moudrost ani poučení. Zvukem a světlem lze naprogramovat DNA a jejím přeprogramováním si můžeme zvolit svoji realitu (právě probíhající vakcinace a hluboké testování tyčinkami namočenými do gelu "Darpa", je také takovým pokusem geneticky přeformátovat lidstvo a zatlačit ho do super materialistické "matrixové reality", ovládané U.I.) Nepravdivé, zfalšované a uměle vytvořené historické děje nás uzavírají hluboko do matrixové reality. Nutí nás myslet a jednat podle této nepravdivé a uměle vytvořené fikce. Lidstvo nebo alespoň ta jeho část, které se podaří vymanit a vystoupat z matrixové iluze bude muset vytvořit zcela jiné učebnice biologie, fyziky, zdravovědy a zejména dějepisu, protože současné výukové programy obsahují nebývalé množství lží, polopravd a záměrně omezujících dogmat, které svádějí ty, kteří touží po skutečném poznání a pravdě, do slepé uličky otrockého nevědomí.

Nová chronologie dějin (1. díl)

14.07.2021

Rychlá navigace: