Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (2. díl)

(2. díl)

Probouzející se lidé se musí dostat ke své skutečné historii, aby se z ní mohli poučit a pořád dokola neopakovali stejné chyby, které nám zabraňují v povznesení a zbavení se skrytého otroctví. Ti, co prozřou, budou muset ještě nějakou dobu žít společně s lidmi, kteří si vakcinací a svými dalšími zotročenými postoji vybrali bezduchou, temnou manipulaci, kterou prosazují představitelé "hrubohmotné reality". Ještě nějakou dobu budou spolu obě reality spoluexistovat, ale už se blíží doba, kdy se rozdělí i fyzicky. Je třeba, aby ta informovanější a vnímavější část lidstva začala rekonstruovat na základě dochovaných útržků naší historie skutečné dějiny lidstva, aby jsme už mohli uvažovat v jiném informačním módu, který nám umožní přeprogramovávat svoje DNA správným směrem. Musíme změnit kód matrixového otroctví a začít svobodně uvažovat na základě dějinných zkušeností, a ne podle záměrně vykonstruovaných programů. Dokud se duše rodily do těl, aby pochopily kosmické zákonitosti, respektovaly je a rozvíjely, tak byly v souladu s Vesmírem a civilizace se tvořivě vyvíjela. Vedle toho ale vznikly parazitické systémy, které svým přístupem, arogancí a nepoučitelností postupně stále více degenerovaly lidstvo, které tak zákonitě začalo směřovat ke své postupné totální zkáze.
Planeta Země měla původně 3 měsíce a měla jiný sklon zemské osy (45 stupňů). Severní kontinent byl v mírném pásmu. V té době byly vedeny obranné války proti kosmickému parazitu, který zotročoval lidstvo, kořistnil, ničil a neměl v úmyslu fungovat ve stvořitelském módu. Tímto svým přístupem se odstřihl od stvořitelského Zdroje, který mu zpočátku umožňoval přístup ke všem formám energií. Proto si začal určité energie obstarávat jiným, destruktivním způsobem. Začal využívat energie bytostí, které byly povzbuzovány k nízkovibrační činnosti (strach, násilí, války, utrpení, nedostatek, satanské rituály atd.) a oni mu tuto energii generovali jako zvířata na farmě. V naší galaktické minulosti proběhlo mnoho válek a dobyvačných příběhů, přestože Země byla původně jednou z planet, která byla obydlena civilizací, žijící v souladu se stvořitelským záměrem a rozvíjela svůj vyspělý projekt. Pak ale do naší Sluneční soustavy dorazila "Temná flotila" kosmického parazita, obsadila měsíc "Lelija" a plánovala odsud zničit civilizaci na Zemi. Obě proti sobě stojící skupiny v té době vlastnily velmi pokrokové technologie a pozemšťanům nezbylo nic jiného, než aby v rámci záchrany celé civilizace a obrany, zničili dobyvatele, včetně měsíce "Lelija" (111 826 před n. l.). Jeho úlomky při pádu na Zemi zapříčinily kataklyzmatické události a nucenou evakuaci obyvatel z Hyperborei na Sibiř a euroasijský kontinent. V té době byla nadmořská výška hladiny oceánů podstatně níže. Pozemská civilizace věděla, kam úlomky měsíce dopadnou, tak se stačila z větší části přesídlit. Civilizace "Bílé rasy" znala a běžně používala volné energie, cestovala pomocí vyspělých technologií, využívala portály při cestě na vzdálené planety a do celého Vesmíru. Urbanistika měst byla velmi vyspělá a byla budována v souladu s přírodou a ekologií. Původní védská civilizace se pak postupně obnovovala na celém území Sibiře a Číny, Indie, Evropy, severní Afriky, Severní Ameriky a v západní části Jižní Ameriky.
Pravlastí slovanské rasy je území, které se nazývá Bielovodí, což je rozsáhlá oblast mezi Uralem a Bajkalem a celá Sibiř s centrálním městem Omsk. Tato oblast má velmi dlouhé dějiny a měla velmi vyspělou vědu a kulturu. Obyvatelé této oblasti tvořili mocný, ale spravedlivý Slovanský národ (od slov NÁŠ ROD), který byl přátelský ke všem lidem dobré vůle, ale tvrdý a neochvějný k nepřátelům své vlasti a rodu. Chránil slabé, bezmocné a neuznával otroctví. Řídil se vysoce etickými a morálními zásadami tzv. rodovými a vesmírnými KONY. Odtud je odvozováno slovo zákon (mocenský, světský), který platil až ZA – KONY. Slované byli vynikající bojovníci a v "klasických" válkách byli takřka neporazitelní, protože bojovali z celého srdce při obraně území svých Předků, svých žen a dětí. Nevedli žádné nemorální dobyvačné války. Vytvořili hráz okolním zemím, které byly ovládané kosmickým parazitem a svou dravčí filosofií: "Co je dobré pro mě, to je správné", a které neustále atakovaly tuto oblast Světla. Kosmický parazit se neustále snažil dobýt všemožnými prostředky tuto Světelnou říši. Později, když toto území nakonec částečně ovládl pomocí prospěchářských zrádců a živelných katastrof, se snažil vymazat Slovanům jejich rodovou paměť, nahradit jejich čistou víru zatemnělou židokřesťanskou naukou se skrytou dravčí morálkou a v ruském prostředí ji oblékl do roucha novodobého pravoslaví.
Kosmický parazit pomalu rozleptával soudružnost védské kultury prostřednictvím uměle vytvářených katastrof na Zemi, svou postupnou infiltrací, zamořováním lidského kolektivního vědomí "parazitickými" názory, programy a četnými tzv. náboženstvími. Přinesl filosofii: "Rozděluj a panuj" a implementoval na Zemi vládnoucí monarchistické rodové linie, které na Zemi reprezentovaly jeho zájmy a přispívaly k rozkladu původní jednolité védské, eticky i duchovně vysoce vyspělé společnosti.

Nová chronologie dějin (2. díl)

15.07.2021

Rychlá navigace: