Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (32. díl)

(32. díl)

Čím si Napoleon znepřátelil rodinu Rothschildů? Pobouřilo ji jeho razantní odvolání se ke Conseil d’Etat v roce 1806 v souvislosti se stížnostmi na lichvu Židů. Po tomto "antisemitském chování" Bonaparta a jeho alsaském provolání bylo rozhodnuto o jeho budoucím osudu. Po nespočetných vítězstvích v Evropě podcenil svou intuici, která mu napovídala, jaké mohutné a temné síly proti němu stojí. Jeho vítězství náhle skončila. Neuplynuly ani tři roky a jeho impérium postihla velmi vážná ekonomická krize. Mezi obyvatelstvem propukaly nepokoje. "Někým" organizované atentáty následovaly jeden za druhým. Ruský car, který se ještě nedávno zapřísahal věčnou láskou k němu, se najednou stal drzým a odmítl za něj provdat svoji sestru. Nejdřív jednu, pak i druhou. Bylo jasné, že se chystá proti němu protiúder. Přesto Napoleon dokázal dosáhnout svého. Sebral obrovské vojsko, vydal se na Moskvu a tam sám vlezl do pro něj nachystané pasti. Zbytek byla už jen technická rutina těch, kteří vše zorganizovali. V důsledku napoleonské invaze činily ztráty ruské armády asi 300 tisíc vojáků. Skutečné ztráty na obyvatelstvu však i přes existenci ohromného množství archivních dokumentů, memoárů a vědeckých prací o historii této války nejsou kupodivu přesně známy. Objevují se pouze odhady – 850 tisíc životů. Je to obrovské číslo, ale po zkušenostech s řízenými historiky si pomocí jednoduchých početních úkonů toto číslo ověřme. Vycházejme ze statistických údajů o počtu obyvatel a zjištění uznávaného historického demografa V. M. Kabuzana, který se zabýval revizemi obyvatel probíhajících v různých intervalech na území Ruského impéria od dob Petra I. Na vybraných pěti položkách zahrnujících inkriminované období je na první pohled zřejmý výrazný pokles počtu obyvatel v období mezi roky 1811 a 1815. V té době byli evidováni pouze muži:

sčítání v roce 1795 – 17,8 mil. mužů
sčítání v roce 1811 – 21,3 mil. mužů
sčítání v roce 1815 – 18,8 mil. mužů
sčítání v roce 1833 – 23,1 mil. mužů
sčítání v roce 1851 – 27,2 mil. mužů

Pokud by nárůst počtu obyvatel probíhal tak jako v letech předcházejících invazi, tedy asi 218 tisíc mužů ročně, v roce 1815 by země měla mít 22,1 milionů mužů. Podle sčítání jich však bylo pouze 18,8. Chybí nám tu tedy více jak 3,3 milionu mužů. Když navíc uvážíme, že se jedná pouze o mužskou polovinu národa a číslo patřičně zvýšíme o ženy, dojdeme k hrozivé sumě. Oficiálně uváděná čísla jsou tedy několikanásobně podhodnocena! Proč!? Lze objasnit tak ohromné množství mrtvých jen vinou války, hladu, nemocí a zimou? "Korsické monstrum", jak ho globální síla nazývala, při vší své krvežíznivosti si civilního obyvatelstva nevšímalo. Ustupující ruská vojska podle příkazu cara za sebou nechávala po staré smolenské silnici spálenou zem a vypalovala stovky měst a obcí, ale obyvatele vojáci nestříleli. Oficiální historie se jen poněkud nejasně zmiňuje o ukončení partyzánské války a prý byl jejich protivník vyhnán a byl konec. Historici bez velkého počítání odepsali ztráty civilního obyvatelstva na účet války a kruté zimy 1812 – 1813, ale lidová válka zřejmě neztichla sama od sebe a deset procent obyvatel nezemřelo jen hladem a zimou. Rolníci se asi upamatovali na svou dávnou příslušnost k Tartárii a se zbraní v ruce bránili svoji původní vlast, přesvědčení a zbraně obrátili proti okupantům. Toto by mohl být skutečný důvod tak vysokých ztrát na životech a je nepochybné, že romanovší přepisovači dějin by tuto "dějinnou epizodu" určitě vyzmizíkovali.

Tento "rok bez léta" si v Evropě a Severní Americe vyžádal desítky tisíc životů, ale v Rusku počet mrtvých šel do milionů, ať už to bylo z jakýchkoli důvodů. Ještě více životů tato doba odnesla ale z Tartárie... Akademik Fomenko ve svých dílech předložil hypotézu, že Tartárie byla poražena, její obyvatelé z naprosté části vyhlazeni a bezprostředně po porážce Pugačevova povstání v roce 1775 byla velká část jejího území rozdělena mezi Rusko a Spojené státy...

Nová chronologie dějin (32. díl)

21.08.2021

Rychlá navigace: