Souvislosti, které všude nenajdete

Odhalená odtržená civilizace – zpráva pro lidstvo

Odhalená odtržená civilizace – zpráva pro lidstvo 1

Současné utajené kosmické programy byly vytvořeny odtrženou civilizací a naše konveční technologie jsou proti technologiím této civilizace zcela primitivní. Odtržená civilizace je tak odlišná od té, z které vyšla, že vytváří zcela jinou společnost. Používá úplně jiné technologie, jiný společenský systém a jiný systém kontroly. Nyní již existuje samostatně a má charakter totalitní společnosti.

Odtržená civilizace se začala vytvářet v Německu, již ve 20.tých letech. Vznikaly zde tajné společnosti a instituce, které propojovaly vědu s esoterikou. Začaly provádět channeling a snažily se kontaktovat skupiny z jiných světů. Studovaly starodávná plavidla, podnikaly expedice po celém světě a hledali starověké texty a předměty, ze kterých se snažily poskládat vývoj moderních technologií. Na svých expedicích tyto tajné společnosti navázaly kontakt se starověkou odtrženou civilizací, označovanou jako Nordici a začaly s nimi spolupracovat. Společnost Vril a žena-médium, Mária Orsic, byly klíčoví hráči v této době. Mária navázala kontakt s jednou skupinou Draco a s Reptiliány, což jsou bytosti s humanoidním tělem, plazím vzhledem, plazíma očima, svalnatou postavou a plazí povahou, která je velmi agresivní. V podstatě něco, co si lidé představují jako démona, či ďábla. Bytosti Draco dorazili na Zem, aby rozšířili svoji dynastii. Na planetě jsou minimálně již 375 000 let. Snaží se stále rozšiřovat své impérium.
Takže Němci vědomě navázali kontakt s bytostmi Draco přes okultní společnost Vril. Narazili též při svých expedicích na civilizaci Nordiců, kteří se představili jako mimozemšťané, ale ve skutečnosti to byla odtržená civilizace, která existovala pod Himalájemi desítky tisíc let. Žili v síti podzemních měst, které jsou propojeny s povrchem a obsadili místa, která vytvořila tzv. Starověká rasa stavitelů. Vytvořili si svoji vlastní velmi vyspělou infrastrukturu. Tato civilizace žije v podzemí, kde jsou stromy, tekoucí voda, zvířata, ptáci a vše ostatní. Mají vesmírnou flotilu s pokročilým vesmírným programem.
Němci učinili mnoho samostatných objevů jen tím, že neoddělili vědu od spirituality. Začali stavět velmi zajímavé, antigravitační létací stroje se rtuťovým vírem na základě starověkých textů a informací. Zjistili, že velké množství elektřiny mění rtuť na zlato, což byl zpočátku pro ně technologický problém. Potřebovali totiž kov, který by při vysokých teplotách a otáčkách zůstal tekutý a dokázal vést dlouhou dobu elektřinu, aniž by transmutoval. Později začali používat jiný kov, protože plavidla se rtutí byla nestabilní a havarovala.

Když Němci dosáhli určité technologické úrovně, pomohli jim v dalším technickém rozvoji Draco i Agharťané. V té době, když vytvořili antigravitační plavidlo, už s nimi měli diplomatické vztahy. Část informovaných Němců začala vytvářet odtrženou společnost od německé diktatury, začala se vymezovat a utajovat.


Odhalená odtržená civilizace – zpráva pro lidstvo 2

Nordici se velmi podobají řeckým bohům. Mají vysoké atletické postavy, modré oči, světlé vlasy. V minulosti mezi sebou válčili. Populacím na povrchu se představovali jako Bohové. Jakmile jsme dosáhli určité technické úrovně, tak se začali představovat jako mimozemšťané. Na Zemi probíhaly v minulosti neúprosné bitvy o vládu. Byly doby, kdy byli Draco vyhnáni a kdy zase vyhnali ostatní mimozemšťany. Tato planeta za poslední statisíce let pamatuje velmi divokou historii.

Německé tajné společnosti začaly létat do vesmíru a setkávali se s různými nepřátelskými mimozemšťany a tak se spolčili se sice negativním, ale zato nejsilnějším hráčem na vesmírném hřišti s – DRACO.

Koncem II. světové války, pozvali Agharťhané některé Němce do podzemních měst a ukázali jim jejich úžasnou technologii a starověké zříceniny pod ledem Antarktidy. Uzavřeli s nimi dohodu a poskytli jim podzemní území v Antarktidě a v Jižní Americe, kde Němci začali budovat podzemní základny. Tyto základny stavěli několik let před koncem války. Věděli, že válka pro ně dopadne špatně. Pomocí bytostí Draco vybudovali též ve 40.tých letech základnu na Měsíci.


Odhalená odtržená civilizace – zpráva pro lidstvo 3

Struktura pod povrchem Země se podobá včelí plástvě medu z úlu. Konvenční věda tvrdí, že čím hlouběji, tím větší teplota, ale to platí jen pro určité oblasti a hloubky. Pak se začne teplota zase obracet a snižovat. Tlak a teplota se začnou snižovat, tak jak se zvyšovala.

Německo bylo obrovským průmyslovým gigantem Evropy a největším konkurentem rozvíjející Ameriky. Toto vedlo k vypuknutí 1. a 2. Světové války. Po II. světové válce muselo Německo zaplatit obrovské reparace za způsobené škody a bylo zcela zničené, což vedlo k bankrotu ekonomiky. Zdálo se, že je na dně. V té době již ale Německo opustila odtržená německá civilizace a ta začala vytvářet enklávy na Antarktidě, v Jižní Americe a Brazílii. Chtěla se intenzívně rozvíjet a zanechat za sebou všechny obyčejné lidi. Existoval již řídící aparát, který fungoval nezávisle na oficiálním nacistickém velení.

Při operaci Paperclip bylo do USA převedeno mnoho německých vědců a technologií, které byly technologicky 20 až 30 let před americkými. Jak se začaly osvědčovat svým přínosem, zvětšovaly Američanům moc a vydělávaly velké peníze. Americká společnost jim naivně věřila. V roce 1947 zjistila americká rozvědka ale existenci německých enkláv v Antarktidě a v Jižní Americe. Američané poslali do Antarktidy vojenskou flotilu pod vedením admirála Byrda (letadlové lodě, ponorky prostě vše nejlepší co v té době Amerika měla). Narazili však na tuhý odpor vyspělé technologie. Z vody a pevniny vylétaly vyspělá letadla a sestřelovala jejich letadla a způsobila jim velké škody. Byli snadným terčem. Byly proti nim použity energetické zbraně a vojenské technologie, o kterých neměli ani ponětí. Americká flotila se musela vrátit zpět. Admirál podal hlášení (palubní deník admirála Byrda je do dnes pod nejvyšším utajením), některé jeho komentáře, ale unikly na veřejnost:
"V další válce budeme napadeni letadly, které se dostanou z jednoho pólu na druhý za několik minut..."

Američané zjistili, že němečtí vědci jsou v určitém kontaktu s vědci odtržené civilizace a požádali je, jestli se nemohou spojit s touto odtrženou společností, což se stalo a začal dialog. S americkým prezidentem Trumanem byla dohodnuta schůzka, kde odtržená skupina začala klást požadavek, který se Trumanovi nelíbil a nechtěl jej přijmout. Odtržená civilizace ale zjistila, že po havárii mimozemského plavidla byla zavedena politika přísného utajení mimozemské přítomnosti a že se obyčejnému lidstvu nikdy nezveřejní. Údajně by to vedlo ke zhroucení společnosti, ale ve skutečnosti šlo o utajení za účelem co nejlepšího ovládání nevědomého stáda lidí. Německá odtržená společnost toho využila a začala provádět nátlak na USA. Prováděla přelety nad USA a demonstrovala svou pokrokovou technologii, např. letící talíře nad Washingtonem z roku 1952 nebyli mimozemšťané, ale německá odtržená společnost. Tím vydírali americké vedení, aby přistoupili na jejich požadavky. "Podepište naši smlouvu, nebo všechno vyjde najevo."
Protože by Američané ztratili kontrolu nad ropou a přišli by o své velké zisky a vláda USA by ztratila důvěryhodnost, presidenti Eisenhower a Trumen s touto skupinou nakonec smlouvy podepsaly. Díky tomu se tato odtržená skupina dostala do USA. Američané si vytvořili plán, že jak se Němci dostanou do Ameriky, budou je infiltrovat a pak je porazí. Německá odtržená společnost měla ale podobný plán. Chtěla vybudovat infrastrukturu v naší sluneční soustavě a převzít moc globálně. Potřebovali jen přístup k americkým korporacím, které podepisovaly šeky. Němci vytvořili průmyslovou infrastrukturu a nakonec došlo k tomu, že německá odtržená společnost vyhrála soutěž v tom, kdo koho infiltruje. Získala podporu i u německých vědců pracujících v Americe a americkým byznysmenům a bankéřům bylo bohužel jedno, kdo a jací tito lidé jsou. Měli v očích jen dolarové bankovky. Přivítali Němce s otevřenou náručí a oni je zcela infiltrovali. Infiltrovali zpravodajské služby a pak ovládli americkou vládu. Když Němci získali kontrolu nad infrastrukturou USA, začal obrovský vývoj tajných kosmických programů a budování základen ve vesmíru. Začali úzce spolupracovat se skupinou Iluminátů, se kterou stejně spolupracovali během I. a II. světové války. Spousta špičkových vědců a odborníků byla v 60. letech oslovena a nabídnuta práce v tajných kosmických programech. Byla to doba odlivu mozků. Všichni špičkoví vědci najednou zmizeli ze Země. Miliony inteligentních lidí, 50 až 60 milionů!


Odhalená odtržená civilizace – zpráva pro lidstvo 4

Němci se přes chaneling dostali k souřadnicím starodávných textů, pod určitými pohořími zapomenuté civilizace, o kterých věděli většinou jen kastovničtí mnichové, kteří je strážili jako součást svých tajných učení. Tito mnichové byli ve spojení jak s mimozemskými skupinami, tak i s aghartskou podzemní civilizací. Němcům tak bylo sděleno, aby se vydali na rozsáhlé expedice do Himaláje a získali tyto starodávné dokumenty. Šli do vesnic a klášterů a s namířenou pistolí tyto svitky a knihy kradli a brali je s sebou do Německa. Němečtí inženýři byli šokováni, protože součástí těchto knih byly i technologické nákresy. Museli je sice dešifrovat, ale pomocí nich nakreslili první elektrogravitační plavidla, která vytvářela elektrogravitační vztlak. Za krátkou dobu udělali obrovský pokrok, přivezli s sebou i Tibeťany, kteří jim museli pomoci dešifrovat starobylý jazyk. Němci byli vynalézaví a pomocí experimentů texty rozluštili. Nejvíce expedic bylo podniknuto ve 30.tých a 40.tých letech. Až v posledních letech se zjistilo, že některé kamenné destičky, které vypadají jako náboženské relikvie jsou multidimenzionální technologie, o které projevili obrovský zájem mimozemské entity. Němci je vyměňovali s mimozemšťany za technologie a nové materiály.

Němci tak získali starodávné technologie, integrovali je do svého odtrženého tajného programu a vyvíjeli svoji vlastní odtrženou civilizaci a vůbec se nezajímali o 2. světovou válku, či o svoji rodnou zemi a ani nechtěli tuto technologii použít k poražení USA. Odtržená civilizace fungovala, jako tajná společnost. Tajné společnosti existovaly jako rodiny (mafie). Tito lidé byli velmi loajální, byli k tomu přístupu vychovávaní, již od dětství, byl to jejich způsob života. Kdokoliv jiný byl cizí člověk, kdokoliv uvnitř byl součástí jejich týmu, jejich rodiny. Proč by je vůbec mělo napadnout něco vyzrazovat. Z mafie se neodchází, kdo by chtěl vystoupit, skončil by pod drnem. Využívali sílu přesvědčení, zasvěcení, nabídky bohatství a černé magie. Mít bohatství, když ostatní stojí frontu na kousek chleba, je silná motivace pro ego a pocit důležitosti. Také to, že jste zasvěcení, a tím, že jste součástí něčeho velkého. Fikce, že to, co děláte je důležité pro budoucnost celé planety. Kněží ve starodávných civilizacích vždy chránili tajná učení a mysteriózní informace. Měli přístup ke knihám a svítkům a tajili tyto informace před králi a císaři. Tajili je před prostými lidmi.

Němci uzavřeli dohodu s Draco, kteří vlastní velkou část odvrácené strany Měsíce a díky tomu mohli postavit svoji základnu na Měsíci, na území Draco. Pak začali stavět své vlastní měsíční základny a kolonie, ale nebylo to jednoduché. Objevili starověké budovy a stavby a přišli na to, jak v nich vytvořit atmosférický tlak a jak je užívat. Po Měsíci se soustředili na pás asteroidů. Objevili zde také to, že zde už dříve probíhala těžba a zjistili, že asteroidy byly původně velkou planetou. V některých asteroidech našli pozůstatky starověkých stavitelů. V pásu asteroidů se těžilo mnoho tisíců let. Viděli zde velké těžební díry i plochy pro přistávání lodí. Když Němci postavili základnu na Měsíci, používali ji jako záchytný bod. Pak také úspěšně postavili základnu na Marsu a bytosti Draco jim v tomto všem vydatně pomáhali. Na Měsíci má nyní odtržená civilizace společnou základnu spolu s Draco. Je zde umístěna též temná flotila. Tu vystavěli v 60.tých letech.

Němci našli na Marsu také starověké zříceniny starověkých stavitelů. Ty nejzajímavější byly určeny pro velmi vysoké bytosti. Kamenná křesla a dveře byly určeny pro bytosti 20 – 25 metrů. Němci jim říkali trůny, ale trůny to nebyly. Šlo o řady sedadel podél stěn. Původně měli na sobě znaky, symboly a nápisy, ale někdo je z nějakého důvodu odstranil.

Na Měsíci je spousta skleněných staveb, které jsou převážně zničené, včetně domů a věží. Nachází se zde spousta věcí, jako připomínka velké války.

Také na Marsu se nachází podobné stavby. Rasy starodávných stavitelů přilétly do naší sluneční soustavy a pak bojovaly o kontrolu nad sluneční soustavou. Toto probíhalo tisíce let. Jejich stavby byly nalezeny po celé sluneční soustavě. Naše sluneční soustava je ve velmi žádané oblasti. Hned za naší sluneční soustavou je portálový systém, který je součástí kosmické sítě. Tento portálový systém směřuje nejen do ostatních galaxií, ale i do jiných hvězdných systémů v naší galaxii. Naše planeta prožila více kolonizací a historií, než většina jiných. Mimozemšťané sdělili, že jsme jako oáza na kosmické hedvábné stezce.

Mars byl původně Měsícem Super Země, která existovala tam, kde se nyní nachází pás asteroidů. Mars měl oceány a velmi hustou atmosféru. Polovina Marsu je plná kráterů a obsahuje šokový křemen. První část je kladně nabitá a druhá část je záporně nabitá. Ve vzduchu na Marsu je mnoho prachu, obzvlášť v rovníkové oblasti. V severních a Jižních oblastech je možno dýchat, ale není to rozumné. Je to jako na vrcholu Mount Everestu. V dnešní době je kolem Marsu obrovské množství satelitů, které postavili lidé, a kteří obývají Mars. Někteří jsou potomky německých skupin, které vytvořily první kolonie na Marsu v 50.tých letech a jež se postupně rozrostly, poté, co Němci převzali kontrolu nad americkým vojensko - průmyslovým komplexem. Tyto kolonie se rozrostly po celém Marsu.


Odhalená odtržená civilizace – zpráva pro lidstvo 5

Náš Měsíc je umělá stavba. Jsou na něm desítky až stovky metrů regiolitu a rozdrcené hmoty meteoritů. Pro přepravu materiálů používali portály. Organický život při cestování portálem v té době utrpěl, až později s pomocí jiných mimozemských skupin byl vytvořen bezpečný portálový způsob cestování i pro živé bytosti (50.tá léta). Němci na tomto poli se svými mimozemskými spojenci vykonaly mnoho práce a díky tomu jsme zjistili jak správně a bezpečně cestovat portály. Zpočátku mapovali okolí, zkoumali krajinu a shromažďovali data o geografii planety. Informace z této doby jsou velmi technické a pochází z papírů, na které psali psacími stroji. V té době totiž neměli vyspělý technologický počítačový systém a neměli jak jinak tyto informace zapisovat.

Na Marsu jsou lávové tunely 10x větší, než na Zemi, vytváří skvělé prostředí pro obývání a jsou žádanou oblastí pro vytváření základen. Později je také chtěly využít skupiny ICC (konglomerát nadnárodních obchodních korporací), ale už byly obsazeny jinými mimozemskými skupinami. Jedna z nich byla i reptiliánská a druhá hmyzí. V těchto tunelech žijí miliony bytostí a některé, jsou obrovské. Původní Němci se snažili získat tunely pro sebe, ale vzniklé bitvy pro ně nedopadly dobře, oni zahynuli a jejich první základny byly zničeny. Na rovníku Marsu vzniká hodně statické elektřiny, pak vítr částicemi naráží o povrch a to ničí provoz elektroniky. To znamená, že rovník není dobré místo pro zakládání kolonií. Dnes již lze technicky prolétnout písečnými bouřemi, aniž by se zhroutila elektronika, ale v 50.tých letech minulého století to byl problém a osídlenci ztráceli své technologie. Všechny bytosti, zde žijící, jsou velmi teritoriální a Němci museli tvrdě bránit své osídlené lokality. Až koncem 50.tých let, když měli k dispozici veškeré zdroje USA, se stali na Marsu dostatečně silnými a udělali něco podobného, co Američané udělali Indiánům. Zahnali je, ovládli je, případně je zničili. Němci vytvořili seznam různých forem života, které žijí na Marsu. Jsou zde pavouci ve velikosti ½ člověka, žijí zde též velké housenky, a když svítí slunce, vyhřívají se na povrchu. Žijí zde také domorodí humanoidi. Vypadají podobně jako my, ale mají načervenalou kůži a jsou velmi mírumilovní. Když Němci postavili základnu blízko nich, tak se přestěhovali.

Na Marsu rostou keře, které jsou velmi silné, krátké, mají purpurové stonky a špičaté listy, které jsou velmi ostré. Na listech a větvích jsou trny. Němci měli jedinou touhu, najít na Marsu starověkou technologii. Zpočátku zkoumali různé vzorky v různých oblastech Marsu, ale velmi rychle upalovali pryč, protože skupiny na Marsu jsou velmi teritoriální a tvrdě si své území bránily.
V současné době je kladen velký důraz, aby nebyla planeta, která je navštívená, kontaminována biosférou z jiné planety. Dříve tomu tak nebylo a zejména Němci zatáhli v přepravovaných bednách na Mars různé škůdce, šváby, pavouky, krysy atd., kteří se stali na Marsu docela problémem a kontaminovali ho. Krysy se trochu zvětšily, ale bez problému přežily. Švábi se zvětšili hodně a nyní jsou velcí jako naše dlaň.

Hmyzí bytosti, když jsou ve válce, používají hmyzí klony jako drony. Je to taková biologická technologie a tyto drony mohou kontrolovat na dálku. Oni mají skutečnou kolektivní mysl. Němci si na Marsu vyvinuli speciální vozidla s vlastní atmosférou, které měli podvozek jako tank a byla obrněná. Používali je na vyjížďky, jezdili na expedice a hledali různé technologie. Cestovali zpočátku portály, ale nevěděli, že je nutné mít řadu planetárních kalkulací pro správné fungování. Později jim dala jiná mimozemská rasa informace o hyperdimenzionální matematice a pomohla jim tento problém vyřešit. Hyperdimenzionální matematika, používá málo čísel, ale více symbolů, které se píšou v tabulce, tak jako matematické vzorce. Portálem lze přepravovat i velká technika. Portály vypadají jako bubliny, něco jako fata morgána nad rozehřátou dálnicí. Lze do nich vstoupit z více směrů. Jak do ní vejdeš, cítíš takový divný pocit, vcházíš a zároveň si do ní vtahován. Pak se do ní zhroutíš a vyjdeš na druhé straně. Jde o rychlé stlačení a expanzi. Je to jakoby sis dal silný magnet na hlavu. Zvedá se ti žaludek a cítíš se zmatený. Pokud se transportují předměty, je to, jako když mizí voda v odtoku. Někdy se objevují přírodní portály podél energetického systému planety.


Odhalená odtržená civilizace – zpráva pro lidstvo 6

Naše kontrolovaná a manipulovaná civilizace je vedena k tomu, aby věřila určitým věcem a nevěřila tomu, co naši manipulátoři nechtějí, abychom věděli a co je možné. Konvenční vláda, média a politici, všichni tuto hru s námi hrají. Tvrdí nám, že plno běžných věcí není možných. Je nám to vtloukáno ve škole, každý den ve zprávách, společností a lidmi kolem nás tak dlouho, až tento klam přijmeme za svoji realitu a ty věci pak možné nebudou.

Když německé tajné společnosti popsali bankéřům, že jsou některé asteroidy úplně celé z cenných kovů, měli před očima jen dolary a pomohli jim profinancovat rozvoj a masivně vybudovat infrastrukturu ve vesmíru. Tyto korporace vytvořily svůj tajný kosmický program a vytvořili tzv. meziplanetární korporátní konglomerát. Jakmile Němci získali zdroje a podporu ICC – meziplanetárního průmyslového konglomerátu, získali na Marsu po počátečním nezdaru dominantní postavení vůči bytostem, kteří tam působili. Němci posílali na Mars inženýry, kteří se podíleli na budování základen a kolonií. Některé vojenské, byly hluboko v podzemí, některé na povrchu, většina byla v jeskyních a kolem kaňonů. Když hloubili některé základny, našli tam bytosti, které, už tu oblast obývali. Tak je vyhnali stejně jako USA Indiány. Když Němci budovali kolonie a osady na Marsu, tak si vzpomněli na to, jak se 13 kolonií v Americe dohodlo a odtrhlo se od zakladatelské Británie a vytvořilo tehdy USA a tak do zakladatelských listin napsali, že si toto vysloveně nepřejí...

Budovali kolonie pro daleko více lidí. To souvisí s odlivem mozků, který probíhal v 60.tých letech, včetně velké vlny únosů zejména v Británii a USA. V industrializaci Marsu se velmi angažovali bytosti Draco a to technologicky, špinavou práci na Marsu vykonávali Němci nebo žoldáci. Statisíce bytostí bylo vyvražděno. Události jako Hirošima a Nagasaki na Marsu bylo použito nesčetněkrát. Radioaktivita na Marsu nezůstala, protože používali atomové zbraně 5. generace. Během pikosekundy vznikl výbuch a hned posléze vakum. Tato zbraň, už nezanechává takřka žádnou radioaktivitu, jen málo a to ve středu výbuchu. Tyto zbraně Němci používali k vytváření jeskyní, ale také k vyklízení prostor, kde žili vědomé bytosti. Aby se kolonie nemohly osamostatnit, snažili se zde zavést tyranský způsob vedení, aby nebylo jakkoliv možné vyvolat nějaké povstání a vyhlásit nezávislost. Tyto myšlenky pochází hlavně od bankéřů a korporátních firem ICC, kteří prováděli investice.
Byly oslovovány tisíce velmi vzdělaných lidí, kterým říkali: Poslyšte, na Zemi dojde k traumatickým změnám a my vám nabízíme zajímavý život. Ukazovali jim fotky podzemních základen, život elit a nalákali je. Tvrdili jim, že tak zachrání lidskou rasu, protože prý mají výjimečnou genetiku a pak se na Zem vrátí jako slavní. Říkali jim různé vytvořené příběhy. Tito lidé se tak nechali přesvědčit. Nebylo jim umožněno vzít si mnoho věcí, jen to, co unesli. Nesměli nic říct svým rodinám a z ničeho nic zmizeli. Řekli, že jedou do jiné země za velmi zajímavou pracovní nabídkou. Jejich příbuzní dostávali potom pohledy a suvenýry, ale to už posílali pověření pracovníci. Tito lidé byli převezeni na Mars, převzali je vojáci se zbraněmi. Řekli jim: Tady budete bydlet, tohle budete dělat a tady je rozpis služeb. Jak bude vašim dětem 14 let, bude dohodnut jejich sňatek s vybranou osobou podle genetických shod. Podle testů je budeme vzdělávat tak, aby kolonii mohli co nejvíce přispívat. "Vítejte na Marsu". To byl jejich nový život, život v tyranii a otroctví. Lidé, kteří tam pracovali, byli bledí a vyzáblí, jako bez života. To s nimi udělal život v otroctví.

Některé asteroidy jsou obrovské a působí tam těžební skupiny o 3 až 4 lidech. Řídí tam těžební stroje. Spoustu těžebních prací dělají na dálku řízené pulzní a robotické zařízení. Suroviny se pak umístí do obrovských nákladních plavidel a jsou převezeny na Mars do příslušného průmyslového zařízení a tam zpracovány. Suroviny jsou přepravovány plavidly s malými křídly a velkým kontejnerem. Jako pohon používají různé pokrokové systémy. Jsou to torzní pohonné systémy. Vytvořená torzní pole způsobují zakroucení prostoru a času. Plavidla vytváří díru v časoprostoru a padají do ní. Tento motor má nainstalované časové tlumiče, aby lidé neskákali tam a zpět, v prostoru a čase a funguje podobně jako teleportace. Einsteinovy výpočty nejsou zcela přesné a ty, které vytvořil později, byly záměrně potlačeny. Fyzika, kterou se lidé učí je zcela zastaralá. Časové tlumiče jsou nainstalovány proto, aby lidé necestovali časem nahodile nebo také záměrně. Lidé, kteří cestovali v čase, vytvářeli odlišné časové linie. Pokud se snažili to napravit, vše se ještě zhoršilo. Pak zjistili, že čas i prostor jsou elastické a všechny tyto paradoxy kolabují a vrací se do singularity. Naše vědomí tyto časové linie kontroluje a má také vliv na to, na jaké časové linii budeme. My sami si vybíráme, na jaké časové linii budeme. Lidem je také namluveno, že je nedostatek zlata, ale není tomu tak. V podzemí je ukryto velké množství zlata, které tam schovali Ilumináti a některé asteroidy jsou z velké části z platiny, zlata a jiných kovů.

Odhalená odtržená civilizace – zpráva pro lidstvo

16.11.2017

Rychlá navigace: