Souvislosti, které všude nenajdete

Odhalený vesmír – zpráva pro lidstvo

Odhalený vesmír – zpráva pro lidstvo 1

Na Měsíci je vybudovaná již delší dobu základna, sloužící utajeným kosmickým programům. MOV – Měsíční operativní velení je zařízení na odvrácené straně měsíce. Je to zařízení, které využívají všechny vesmírné programy. Někteří lidé zde pracují dlouhodobě, ale hlavně zde někdo neustále přilétá a odlétá, dále do sluneční soustavy a do jiných stanic a utajených základen v celé sluneční soustavě.


Existuje 5 frakcí tajných kosmických programů

1. SOLAR WARDEN začala působit koncem 70. Let (za Regana)

2. ICC – meziplanetární korporátní konglomerát, což jsou korporace z celého světa, které kontrolují infrastrukturu tajného vesmírného programu. Tato infrastruktura ve vesmíru je obrovská.

3. TEMNÁ FLOTILA – tajná flotila velmi vyspělých kosmických bojových plavidel, která působí hlavně mimo sluneční soustavu. Je negativně zaměřená pro skutečné zájmy celého lidstva.

4. Různé tajné vojenské programy, které patří do jedné skupiny.

5. Globální galaktický svazek národů, zabývající se obranou před mimozemskou hrozbou z vesmíru, zejména působí mimo sluneční soustavu.

Celá řada pracovníků tajných kosmických programů pochopila v 90. letech, že slouží velmi temné agendě, namířené proti zájmům lidstva. Postupně vytvořili lidstvu pozitivně nakloněnou organizaci, tzv. Alianci, která vznikla zejména z pracovníků Solar Garden a přeběhlíků z ostatních tajných vesmírných programů.

Corey Goode je jeden z pracovníků, kteří pracovali v utajených kosmických programech a uvědomili si, jak je důležité lidem sdělit pravdu, a kteří promluvili...

Byl vybrán už jako šestiletý, provládní organizací MILAB, pro své paraschopnosti a byl postupně trénován ve svých výjimečných schopnostech. Corey Gooda navštívila inteligence z vyšší hustoty Blue Avians a to z deváté hustoty, aby jeho prostřednictvím komunikovali s lidstvem. Blue Avians jsou ze středu naší galaxie, jsou zároveň blízko i daleko a už dlouho nás pozorují.

Vše kolem nás je tvořeno energií o určité frekvenci. Naše sluneční soustava směřuje v současné době do vysoce energetické části galaxie, v rámci oběhu kolem galaktického slunce, hvězdy Alcyon, který trvá (200 000 let), což změní hustotu naší sluneční soustavy. Blue Avians sdělili, že projdeme v nejbližších letech transformací, která nás změní především na úrovni vědomí. V naší sluneční soustavě instalovali obrovské "energetické koule", sféry, kterými usměrňují zvyšující energii v naší sluneční soustavě. Dělají to proto, abychom nedostávali této energie příliš mnoho naráz a měli tak více času na přivykání si na novou energeticko-frekvenční situaci. Pokud by tyto sféry neaktivovali, mnoho lidí by tuto frekvenční změnu nezvládlo, jak psychicky, tak zdravotně a zároveň by nastal velký chaos.

Blue Avians si vybrali Coreyho Gooda pro komunikaci s pozitivně naladěnou částí lidstva a Corey k tomu říká: "Setkal jsem se s bytostí Blue Avians jménem RA-TEAR-EIR, který mi předal vzkaz pro lidstvo. Bylo mi řečeno, že musíme být více láskyplní, musíme začít odpouštět sobě a ostatním a tak zastavit kolo negativní karmy kolem nás. Musíme se zaměřit jak druhým pomáhat a musíme se zaměřit na zvýšení svých vibrací a vědomí."


Odhalený vesmír – zpráva pro lidstvo 2

Alianci se moc nelíbilo, že si Blue Avians vybrali za prostředníka C. Gooda, protože Corey nebyl jedním z nich a tak neměli pod kontrolou jeho činnost. Nebyl na nich závislý a nebyl zárukou, že bude plnit jejich rozkazy. Blue Avians si vyzvedávali Coreyho v jeho domě, prostřednictvím modrých létajících koulí – orbů o průměru 2,5 m. Generál poručík Gonzáles byl další kontaktní osobou aliance a poslal pro Coreyho malé kosmické plavidlo (5 osob), kterým byl během 3-4 minut přepraven na LOC, měsíční operativní velení, kam na připravenou konferenci s Blue Avians přiletělo hodně důležitých osob. Místnost, ve které konference probíhala, měla katedrálový charakter a do otočných křesel se vlezlo asi 300 lidí. Byli tam vybraní lidé z celého světa, s různými vojenskými uniformami a kombinézami. Gonzáles přivedl Coreyho na podium, kde nervózně čekal, co se bude dít. Najednou všichni utichli a dívali se za Coreyho, za ním se totiž objevil jeden z Blue Avians, RE-TEAR-EIR. Skoro všichni viděli bytost Blue Avians poprvé. RE-TEAR-EIR telepaticky komunikoval s Coreym, který slovo od slova a co nejvěrněji předával informace účastníkům konference. Zároveň odpovídal na dotazy, které měli na RE-TEAR-EIRA. Jeden z dotazů byl, zda jsou Blue Avians RA ti, ze zákona jednoty?

Odpověď: Já jsem RA-TEAR-EIR, což je vlastně souhlas, protože každá odpověď v zákoně jednoty začíná "Já jsem RA"

Dotaz: Proč je ve sluneční soustavě kolem 100 kulovitých sfér?

Odpověď: Jsou zde proto, aby tlumily tsunami proudů vysoce energetických částic, které prolétávají sluneční soustavou, aby nepříznivě neovlivňovaly vaši planetu a život, jak vstupujete do této části galaxie.

Bytost Blue Avians oznámila, že kolem celé naší sluneční soustavy, byla vytvořena bariéra, tzv. kosmokoule a tím je zastaven dlouhodobý vstup i výstup v naší sluneční soustavě. Aliance očekávala od bytosti sfér vojenské technologie a pomoc při svrhnutí elit, ale ti lidé s vojenským duchem byli zklamaní a šokovaní, když Blue Avians začal mluvit o lásce a odpuštění. Toto vůbec nezapadalo do naturelu a myšlení těchto lidí. Spousta z nich byla velmi znepokojena, protože očekávali jen pomoc taktickou a vojensky technologickou. Aliance upřednostňuje vojenský zásah, ale z negativního nevytvoříš pozitivní. Bytosti sfér sice předali alianci silnou obrannou technologii, ale řekli jim, aby neničili ani lidské životy, ani infrastrukturu, která by měla sloužit nové civilizaci. Chtějí dosáhnout plného odhalení a proti zlu bojovat pouze poznáním. Bytosti sfér jasně sdělili, že se lidstvo může osvobodit jen skrze poznání a tedy plné odhalení.

Všichni jsme napojeni na hromadné vědomí, které je ovlivňováno energií z pozadí kosmu. V současné době získáváme čas na to, abychom zvýšili svoje vědomí a velké frekvenční změny, přicházející z vesmíru, fyzicky i psychicky zvládli. Měli bychom se zaměřit na to, abychom denně pomáhali druhým a abychom nebyli tak egoisticky zaměřeni na sebe a na svoje potřeby, ale zaměřili se na pomoc druhým. Nejde o to, abychom se obětovali, ale abychom byli k druhým empatičtí a pomáhali jim. Denně bychom se měli snažit zvyšovat svoje vědomí a vibrace. Musíme se řídit vlastními slovy a zaměřovat se na to co vyřkneme. Slova mají nyní tendenci se zhmotňovat mnohem rychleji než dříve, protože v tomto vysokofrekvenčním prostředí se karma naplňuje velmi rychle. Musíme si uvědomit, že skutečně zhmotňujeme to, o čem mluvíme, a proto musíme být láskyplnější a musíme odpouštět sobě i ostatním.
Naše hromadné vědomí bylo použito bohužel jako nástroj proti nám a k našemu zotročení. Mocenská elita používá média a propagandu, víru, politiku, aby zasadila semeno zla do našeho vědomí. Záměrně vyvolají incident, kterému pak začneme dávat emoční energii skrz naše hromadné vědomí a tak mohou zhmotňovat to, co chtějí uskutečnit. Mocenská elita plně chápe strategickou a obrovskou sílu vědomí. Vše kolem nás, včetně slov a myšlenek jsou vibrační stavy hmoty a naše vědomí je také vibrační stav. Hromadné vědomí je mocným tvořícím mechanismem, který má fatální vliv na všechny vibrační stavy kolem nás. Jak se tuto sílu naučíme používat, změníme současnou realitu ovládání, manipulace, temna, touhy po moci a válek na realitu spolupráce, transparentnosti, lásky a míru.

Dle sdělení od vyspělých civilizací jsme nositeli různých mimozemských DNA (22). Jsme nositeli silných, nejrůznějších emocí, což je zároveň velký dar i kletba. V současnosti tyto emoce plně nezvládáme a neumíme je správně pozitivně pro nás využít. Globální síly se postaraly, abychom se v této oblasti neorientovali a ztratili se v chaosu nevědění. Emoce jsou obrovským katalyzátorem vědomí a pracují s ním bok po boku a zároveň ho pomáhají silně aktivovat. Můžeme být velmi mocné bytosti a vytvořit skvělý nový svět, jen se musíme naučit nebýt manipulovatelní.


Odhalený vesmír – zpráva pro lidstvo 3

Mnoho zasvěcenců potvrzuje, že naše sluneční soustava už byla industrializována. Měsíční velitelství LOC bylo postupně přistavováno od 50 let, je vestavěno do kráterů a často do skály tak, že s prostředím zcela splývá a jen malá část je nad zemí. Má tvar jako zvon a dole se rozpíná. Informátor Corey Goode, který pracoval v utajeném programu, měl přístup jen do horní úrovně základny. Ta je situována na odvrácené straně měsíce. Na zadní straně měsíce na 10. hodině je základna temné flotily. Při dlouhodobém pozorování je vidět jak z této oblasti přilétají a odlétají z LOC vesmírné lodě. Řada lidí, včetně amatérských pátračů, to zaznamenalo a natočilo, jak vylétají z této oblasti. I na přední straně Měsíce jsou vstupy na měsíční základny a jsou zde oblasti, které patří mimozemským skupinám. Tyto oblasti jsou zakryté hologramem, aby nebyly identifikovatelné, ale většina z nich je na odvrácené straně měsíce, abychom neviděli to, co vidět nemáme. Pro mnohé bude velkým a nepřijatelným překvapením, že měsíční základna už byla postavena dávno mezi 30.tými až 40.tými roky minulého století nacistickou odtrženou civilizací, která se dostala k utajovaným technologiím. Pak se do tohoto procesu zapojila i průmyslová síla USA a začala do něj investovat spoustu peněz a času.

Existuje mnoho programů civilních, vojenských, vládních, které o sobě vůbec neví. Jsou utajeny a představitelé těchto programů si myslí, že jsou na vrcholu pyramidy vědění a pokroku, ale není tomu tak. Mise Apollo na Měsíc byla jednou z nich. Tento model utajování a manipulace používají mocní na všech možných úrovních. Lidé v programech by se spolu doslova poprali, pokud by někdo chtěl zpochybnit jejich pozici a vědomosti o projektech ve sluneční soustavě. Lež má mnoho úrovní a nepřehlednost a utajení ji slouží. Lidem na různých úrovních je řečeno, že jsou na vrcholu poznání a že jsou výjimeční a manipulátoři pak mohou prostřednictvím nich investovat do projektů obrovské peníze. LOC je klíčovou spojnicí mezi Zemí a ostatním vesmírem. Pravda je roztříštěna do mnoha puzzlí a nikdo nedokáže sestavit celkový obraz. Každý si myslí, že je na vrcholu a že dělá tu nejdůležitější práci. Je to součást motivace a manipulace. Vedoucím pracovníkům je vytvářena iluze, že ostatní oddělení jsou pod nimi. V misi Apollo takhle lidé věřili, že používají nejmodernější technologie, kterou máme. Byly jim předávány falešné informace a projekt sloužil jako pračka na černé peníze a na odvedení pozornosti od tajných kosmických programů. Měsíc funguje podobně jako Švýcarsko, je to mimozemská neutrální zóna, tak jak je Antarktida rozkouskována pro jednotlivé státy, podobně je i Měsíc rozčleněn pro jiné mimozemské civilizace, které spolu tisíce let bojovali, jsou vůči sobě nepřátelské, ale na Měsíci mají zařízení, které jsou od sebe vzdálené jen několik kilometrů a už několik tisíc let zde žijí v míru. Prostě na Měsíci panuje dlouhodobá mimozemská diplomatická dohoda a tuto dohodu neporuší ani ti nejhorší z nich.
Na Měsíci je řada trosek z bitev a válek z dob starověku. Mimozemské civilizace se ale z minulosti poučily a dnes zachovávají diplomatický mír. Mnohé mimozemské skupiny mají zde své LOC, které jsou pro ně v této oblasti velmi důležité.
Na LOC, vybudované ze Země, jsou malé obytné buňky 2 až 4 lůžka, úzké chodby, širší stěny obložené třešňovým dřevem, na podlaze jsou barevné čáry a každá barva určuje všem možnost pohybu a přístupnost. Běžná agenda probíhá ve vrchní sféře, ve spodních patrech se provádějí vyspělé lékařské výzkumy a experimenty.

Aliance sfér vznikala pomalu, v průběhu času, ze skupiny Solar Warden, což byla strategická obranná iniciativa, která hlídala sluneční soustavu před vetřelci a také dohlížela na vesmírný provoz. Nad naší oblastí prolétává mnoho mimozemských skupin. Skupina Solar Warden se stala základem aliance a postupně se k ní přidala řada přeběhlíků z jiných kosmických programů. Jejich společným cílem je ukončit tyranii na Zemi a zrušit vnucený babylonský peněžní zotročující systém a dát lidstvu pokrokové technologie, zahrnující volnou energii, lékařské technologie, které prakticky umí vyléčit vše, ekologické technologie a mnohé další. Chce provést plné odhalení všech zločinů proti lidstvu, které elitáři spoustu let dělali.
V 90. letech začala aliance vznikat a začátkem roku 2000 začala jednat. Lidem v programech byly ze Země blokované informace, ale jakmile se aliance odtrhla a lidé z aliance zjistili co se na Zemi děje, tak tím získali ještě větší motivaci pro svou práci. Pokud Aliance zvítězí, měl by nastat mnohem spravedlivější řád. Zmizí světový hlad, ekologická krize, pouště se s odsolením vody mohou zazelenat. Plasty a odpadní hmota se snadno přemění na jiné energie. To umožní snadno znalost určité technologie, která je nám utajovaná. Peníze už nebudou potřeba ani systém, který je využívá ke kontrole a k vytváření uměle vytvořeného nedostatku. Až se otevře sluneční soustava lidem, bude toho hodně, co budou moci lidé vidět a poznat. Chtějí posvítit světlem poznání na všechny ideologie a náboženství a umožnit lidem probuzení z manipulace, které jsou tak dlouho vystaveni. Je třeba říci pravdu všem a ne jen některým vybraným lidem.


Odhalený vesmír – zpráva pro lidstvo 4

Corey Good popisuje svoje zkušenosti v utajeném vesmírném programu:

V celé sluneční soustavě existuje veliká infrastruktura, od těžebních operací v pásu asteroidů, na některých měsících a planetách, až po kolonie s lidmi, kteří pracují v těchto průmyslových komplexech a tím udržují při životě tuto obrovskou průmyslovou mašinérii v celé naší sluneční soustavě. Některé zařízení jsou na asteroidech, kde se těží drahé kovy. Některé existují na Marsu pod povrchem a na různých měsících plynných obrů. Malé zařízení na Marsu mají 18 až 40 lidí, pak jsou zařízení vznášející se na langrangeových bodech ve sluneční soustavě, což jsou body mezi planetami, kde působí stejný gravitační tah ze všech směrů. Nachází se ve stacionárním bodě, tedy v místě kde je výsledný gravitační vektor nulový. Jsou jich stovky. Některé větší kolonie, obývá, až milion lidí. Kolonie vznikaly kdekoliv, kde bylo možné vytvořit životní podmínky, které byly pro lidi přijatelné. K tomu, aby na vesmírných základnách byli lidé zdraví a rostliny vitální, jsou generovány Schumannovy frekvence 7,83 Hz, které udržují lidi i rostliny ve výborné zdravotní kondici a jsou proto cíleně vnášeny do vesmírných lodí, zařízení a kolonií. Atmosférický tlak a gravitace je v nich uměle vytvářen a kontrolován. Na základnách jsou kovové pláty napojené na elektřinu a pomocí nich je vytvářena umělá gravitace. Na jednom měsíci Jupiteru jsme pod ledem objevili život. Žijí tam tvorové, něco mezi delfíny a velrybami. Život v naší sluneční soustavě je v podstatě všude. Dokonce v prostoru se vznáší mikroskopický život.


Odhalený vesmír – zpráva pro lidstvo 5

My běžní lidé jsme velmi nevědomí a termíny jako vesmírné portály, antigravitace, mimozemšťané jsou nám velmi vzdáleny a to tím víc, pokud tyto bytosti komunikují prostřednictvím telepatie. Bytosti sfér - Blue Avians, jsou zde dlouho, pouze nebyli aktivní a jen nás pozorovali. Dorazili sem údajně koncem 80. let a ve větším počtu kolem roku 2012. Instalovali v naší sluneční soustavě tisíce kulových sfér, které slouží jako energetický tlumič silně energeticky nabitých částic, kterými naše Země, včetně celé naší sluneční soustavy, nyní prolétává. Tato operace zamezuje destruktivnímu působení na život, na naší planetě. Mají indigovou barvu, pokud jsou ve frekvenční fázi. Jinak jsou neviditelné a mají různé velikosti. Ty větší se blíží planetárním plynným obrům, nejvíce Neptunu a Jupiteru, některé z nich mají velikost Měsíce.

Blue Avians předali 3 krát v minulosti lidstvu poselství a důležité informace, ale vždy došlo ke zneužití a tyto informace byly použity k vytvoření různých náboženství a sekt. V 50.tých letech se snažilo více mimozemských skupin navázat kontakt se zástupci mocenských struktur lidstva. Někteří byli plní lásky, něco jako Hippie a chtěli, aby se lidé zbavili jaderných zbraní. Tato skupina byla fyzicky podobná Greys a oni se nazývali Blues. Byli velmi vysocí a snažili se nás varovat před skupinami, se kterými jsme se v té době zaplétali. My jsme je bez cirátů poslali pryč. Poselství Blues a Blue Avians je velmi podobné. Chtějí plné odhalení a jsou připraveni předat nenásilné technologie. Lidé nebo spíše bytosti, kteří měli v té době nad Zemí neomezený vliv, tou cestou nechtěli jít. Blue Avians jsou vysokofrekvenční bytosti, nepotřebují žádné přepravní prostředky ani technologie. Mohou se dostat z místa na místo jen myšlenkou. RA-TEAR-EIR Coryemu řekl, že pochází z jejich skupiny duší a že si vybral tady být a pomáhat lidem při transformaci. (Proto byl jimi zřejmě vybrán pro komunikaci). Nesmí ale podlehnout svému egu, aby úspěšně dokončil svoje poslání. Množství lidí, kteří jsou zde z nějakého důvodu inkarnováni, je obrovské. V 80.tých letech to bylo přes 60 milionů. Nazvali je "STARSEEDS" nebo "WANDERERS". Sdělil mu, že Duše a napojení na vyšší, Já, je to, kým ve skutečnosti jsme. Naše vědomá část je jen malou částí multidimenzionální bytosti a všichni dohromady jsme součástí jednoty. Synchronicity kolem nás nám říkají, že jsme na správné cestě. Třeba události v čase 11: 11, nebo 11:33 atd. jsou obvykle dobrá znamení. Vysvětlili, že jsme také součástí kolektivní mysli.

Meditace pomáhají zvýšit vědomí a vibrace. V opakovaných experimentech bylo prokázáno, že meditace 7000 – 10000 lidí snížila kriminalitu celosvětově o 72% negativní síly. Globální síly nechtějí, abychom si těchto skutečností byli vědomi. Chtějí se ukrývat v anonymitě a nejsou rády, když jsou probírány jejich aktivity. Zneužívají naše vnímání. Ví velmi dobře, že samotné pozorování, zájem nebo očekávání změní výsledek experimentu. To prokazuje spoustu studií, které jsou lidem utajeny. Nechtějí, abychom věděli o našich schopnostech tvoření pomocí vědomí, protože by nás už nemohli tak lehce ovládat. Sami používají vědomí jako nástroj manipulace. Strach, zastrašování, negativní zprávy, negativní emoce v umění, televizních seriálech, kultuře, tíseň a nedostatek poznání velmi dobře slouží těmto temným silám. To vše jsou nástroje, které negativní síly používají k našemu zotročení. Pochopením tohoto mechanismu se můžeme lehce osvobodit. Jimi ovládaná média vždy najdou tu nejvíce negativní věc na světě a vytvoří klima, co šíří strach. Strach šíří pokleslými seriály, ale i třeba masivním houkáním projíždějících sanitek. Tak zasazují semena strachu do našeho kolektivního vědomí. Naše emocionální reakce způsobí, že zlo aktivujeme a v podstatě ho zhmotníme. To je tajemství tzv. černé magie. Nemají nad námi skutečnou moc, ale zneužívají naše kolektivní a tvořivé vědomí. Proto je vždy na obzoru nějaká pohroma.
Poselství Blue Avians je v tom, že negací nemůžeme vytvářet pozitivní situaci. Z tohoto otroctví se nedostaneme bojem, válkou, ale poznáním. Jen tak se probudíme. Miliardu mravenců nemůže omezovat pár brouků. Jakmile na ně zaměříme pozornost, jsou ztraceni. Zaměřte proto myšlenky na láskyplné a pozitivní věci a na to, jak se můžete stát láskyplnější na lidi ve svém okolí a jak odpouštět. Postupně to změní svět. Je mi ctí rozšiřovat tohle poselství.

Odhalený vesmír – zpráva pro lidstvo

14.11.2017

Rychlá navigace: