Souvislosti, které všude nenajdete

Ivo Wiesner: Projekt Global 2000

Slyšeli jste někdy o plánu na snížení počtu (depopulaci) obyvatelstva Země známého jako Global 2000 Report? Tento plán na snížení počtu obyvatel Země o tři miliardy lidí byl oficiálně zveřejněn během funkčního období administrativy amerického prezidenta Cartera. Podklady tohoto plánu obsahoval Global 2000 Report, což byla osmisetstránková zpráva o stavu životního prostředí Země, kterou prezidentovi Carterovi předložil Cyrus Vance ze State Departement of Defence (Ministerstvo obrany) a Council of Environmental Quality. Z obavy z prudce negativní reakce samotných Američanů byl Global 2000 Report raději vytištěn ve Velké Británii v roce 1982. Ovšem idea řešení přelidnění cestou genocidy nepochází přímo z kruhu americké "temné elity" (Bonesmanů), ale vznikla již asi 10 let předtím v Římském klubu (Club of Rom), což je jedna z řady vlivných organizací Iluminátů. Zprávu o tom podal časopis Spiral Report (Vol. III, 31. březen 1982). Tento plán, jehož cílem bylo snížení počtu obyvatel Země do roku 2050 o dvě třetiny, vtíravě připomíná Hitlerův plán "Konečného řešení otázky neárijských plemen".
Po celosvětové prudké negativní reakci byla idea Global 2000 Reportu potichu stažena, přesto se začaly některé její prvky tajně a nenápadně zkoumat a testovat v různých technologických oblastech.

Mnoho lidí narozených po 2. světové válce dodnes odmítá uvěřit realitě nacistické genocidy Židů, Poláků, Ukrajinců a Rusů, jejímž důsledkem bylo odhadem 20-25 milionů obětí. Cíl projektu Global 2000 byl mnohem velkorysejší, protože měli být zlikvidovány 3 miliardy zcela nevinných lidí, jejichž jediným proviněním bylo to, že se narodili na nesprávném místě, v nesprávný čas, nesprávným rodičům.

Často se v kuloárech hovoří o tajné či "šedé vládě CABAL" s globální působností. Je veřejným tajemstvím, že v jejich bankovních sejfech je uskladněno více než 80% měnového zlata, neznámé množství diamantů, platiny a dalších vzácností. A nejen to: Ilumináti a jejich banky mají rozhodující podíl v 90 % významných bank světa. Je veřejným tajemstvím, že tato "šedá vláda" pravděpodobně sídlí uvnitř organizace známé jako Bilderberger, jejíž skutečný tajný název je Western Collective Management of the World Order.
Občanům se ovšem předestírá, že jedinou světovládou je OSN: co na tom, že jde sice o organizaci slabou a neschopnou, ale s drahým provozem.

Cílem Alternativy 2 bylo vybudování podpovrchových sídlišť, vybudovaných na Zemi a na Marsu, do nichž se měla přesunout vybraná část Iluminátů a "temné elity". Hlavní součástí Alternativy 2 ale měla být opatření umožňující drastické snížení lidnatosti Země až o 85%. Jednou z testovaných a posléze i použitých metod bylo rozšíření syntetického viru HIV vyvolávajícího AIDS. Virus HIV byl vyvinut jednak v mikrobiologických laboratořích Cold Springs Harbor Labs na Long Islandu, jednak v armádní mikrobiologické laboratoři ve Fort Marylandu v USA. Stalo se tak údajně za pomoci Rigelianů, kteří poskytli technologii a také výchozí genetický materiál. Právě proto je nyní tak obtížné najít účinný způsob léčení těchto zhoubných viróz. V rámci akce očkování proti zátěžovým chorobám v Africe, organizovaném Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organization), byl virus HIV vstřikován smísený s vakcínou proti hepatitidě B. To je důvod, proč se dnes Afrika jeví jako kontinent nejvíce zasažený AIDS, kde je údajně až 80% novorozenců zamořeno HIV nebo jeho zmutovanými formami. Vysoké promoření HIV v samotných Spojených státech odborníci vysvětlují tím, že právě zde, především na vězních, bezdomovcích a homosexuálech byl tento virus v širokém rozsahu testován. Virus HIV však nebyl jediným prostředkem zkoušeným pro skrytou "depopulaci" Země. Patří sem i retroviry (filoviry) Ebola, Hanta, Marburg, Sabia, Big One aj. Podle Morenaye z Andromedské rady obsahuje virus Ebola několik sekvencí mimozemské RNA humanoidů ze Siria B (pravděpodobně míní Rigeliany), což potvrzuje pozdější zjištění, že vlákno RNA je obklopeno sedmi stavebními bílkovinami, ze kterých jsou dnes známé pouze čtyři. Podivné je to, že žádná z těchto bílkovin dosud na Zemi nebyla nalezena.

Hlavní úder proti lidstvu má být proveden novým mikroorganismem (nebo mikrobiologickou kompozicí) zvaným Big One, který je zřejmé stále ještě ve stádiu vývoje, jenž má být brzy ukončen. Hovoří se dokonce o tom, že AIDS je produktem bioinženýrství mikrobiologů přímo napojených na organizaci Red Cross (Červený kříž) a jisté složky WHO (World Health Organization). Nejhorším na celé věci je, že jakákoliv "vakcinace" použitá k potlačení tohoto viru ve skutečnosti způsobuje narušení základní struktury DNA takovým způsobem, že se sama DNA stane nosičem proměn nových virů, které se budou vyvíjet přímo v hostitelově těle.

Nabízí se otázka, proč hodlají Ilumináti decimovat lidstvo pomocí tak nebezpečných mikroorganismů, které mohou ohrozit i je samé? Vysvětlení přišlo teprve nedávno. Pro Ilumináty a Temnou elitu byla totiž již vyřešena účinná metoda léčení AIDS, založená na elektronické pulzní terapii. Virus HIV, vzhledem k jeho jednoduché biologické a molekulární struktuře, nelze úspěšně zničit žádnými chemickými látkami a biologickými substancemi. Tento vir muže být zničen jedině tak­zvanou oxyterapií (přesycení krve kyslíkem), nebo pulzním ozařováním vysokofrekvenčními paprsky.

a) Používá se zdroj elektrických impulsů o frekvenci 430 GHz s proměnnou amplitudou 20-80V.
b) Pulsy musí být aplikovány na lidské tělo pomocí elektrod. Jsou aplikovány s použitím dvou druhů pulsů majících různé trvání (340 nanosec a 500 milisec).
c) Pulsy musí být alternovány v amplitudě 20 až 80 V (náhodně) každou 0,1 sec.
d) Aplikace pulsu musí být provedena v seancích trvajících 1 až 5 minut a seancí musí být deset denně.

Terapie se provádí tak dlouho až virus zmizí. Tato medicínská technologie již existuje v rukou těch, co AIDS vytvořili, ale před miliony nakažených je její existence nadále utajována. Uvedené léčebné postupy jsou mnohem lepší a rychlejší než "oxyterapie". Ostatní retroviry (Sabia, Marburg, Ebola atd.) mají příliš velkou a extrémně rychlou virulenci, což ohrožovalo i bezpečnost Temné elity. Proto byly zatím odloženy a nyní je věnována pozornost mikroorganismům účinkujícím specificky pouze na určité rasy. První experimenty s viry HIV byly provedeny na vězních a pokračovaly v komunitách homosexuálů v Kalifornii. Poté byly exportovány do Afriky a Asie v rámci masivních očkovacích programů OSN (L. Horowitz). Tam se tato biologická zbraň osvědčila, což dokazují satelitní snímky pralesa rozšiřujícího se na místa dříve hustě osídlená. Existují 4 varianty viru HIV (je 9000 základních párů v genomu), což způsobuje, že lidská mizérie v celosvětovém měřítku teprve začala.

Je tu ale otázka, proč je ze strany Temných hráčů vyvíjen takový tlak na rychlé snížení populace, když oni sami dobře vědí, že Země má dostatečnou kapacitu zdrojů energie, surovin, potravin a tvůrčí invence přinejmenším pro další 4 miliardy lidí. Jde jen o to, že je nutné omezit plýtvání a zavádět nové úsporné a bezodpadové technologie. Tento názor se opírá o studie Harvardské univerzity, které ukázaly, že Země může pohodlně uživit až 44 miliard lidí při obhospodařování pouhých 25% nezamrzající zemědělsky využitelné půdy. Nejdůležitější ale je, aby byl potlačen ekonomicky destruktivní vliv "svatého grálu kapitalismu", kterým je zisk. Krátce řečeno, problém Země a lidstva nespočívá v přelidnění, ale v existujícím sociálním a politickém systému, jakým je kapitalismus. Problémy, jež za sebou kapitalismus vleče, jsou jen důsledky ekonomické a tvůrčí impotence tohoto systému, které nelze řešit malthusiánskými recepty, ale globální instalací nového sociálního řádu s "lidskou tváří". Tedy ani kapitalismu, ani fašismem páchnoucího Nového světového řádu, bolševického válečného komunismu, nebo jakékoliv jiné státní formy stojící na náboženské, nacionální či ideologické diktatuře.

Skutečným imperativem doby je zajištění slušného života pro 99% obyvatel Země. Zbylé sotva 1% tvořené samozvanou elitou bankéřů a vlastníků nadnárodních korporací bude nutno přinutit vzdát se větší části svého bohatství, nabytého nečistými amorálními způsoby, zbavit je moci a nezasloužených privilegií.

Nezbývá, než abychom my sami vstoupili do "hry" a donutili protivníka hrát podle pravidel, které ale budeme určovat my sami. Jsme ale schopni dostatečně přesně popsat protivníka, odhalit jeho tajné záměry, opěrné body a slabé stránky? Ano jsme, ale za podmínky, že se rozhodneme vystoupit na úroveň Kristova vědomí. Jenže kolik lidí si tuto skutečnost uvědomuje po tak dlouhém období duchovního temna?

09.04.2017

Rychlá navigace: