Souvislosti, které všude nenajdete

"My" a "já"

Nová společnost musí být založena na důsledném zveřejňování veškerých činností, jevů, výzkumu a důležitých informací. Tím se dosáhne kolektivní kontroly a skutečně rovného postavení všech. Může se rozvíjet společné jednotné vědomí a takto uspořádaná společnost bude stát na skutečně zdravých a pevných základech, bude skvěle prosperovat a bude se velmi rychle evolučně rozvíjet.

Nezadržitelně se blíží doba, kdy se každý z nás bude muset jasně postavit na jednu ze dvou stran. Strana "my" znamená zřeknutí se svého já a egoistického způsobu uvažování, hromadění zásluh, diplomů a společenských poct, majetku a citlivých informací přinášejících osobní výhodu. Strana reprezentovaná slovem "my" znamená rozvoj společného kolektivního vědomí, spolupráci, synergický efekt a sdílení všech informací bez omezení, zpřístupnění všech nových technologií v nejrůznějších oborech lidském činnosti.

Jestliže odmítnete model světa, který nyní žijeme, který je všude propagován a je nám neomaleně vnucován a vyberete si model "my", pak je třeba se postupně zbavovat všeho nepotřebného, co tvoří naše přespříliš chamtivé a ctižádostivé ego a ponechat si pouze své pokorné, lidské a kreativní "já" a egoistickou zátěž odhodit spolu s nepotřebným hmotným inventářem. Je třeba začít posilovat vše co činní "my" silným, kreativním a úspěšným a to v souladu s využitím udržitelných přírodních zdrojů, v souladu s etikou, hlubokým lidstvím a při respektování našeho životního prostředí, kosmických práv lidí, zvířat a ochrany celé planety. Takový přístup přinese obrovský blahobyt a zkvalitnění všech skutečných lidských hodnot, i když se to na první pohled nezdá.

Ve všech historických dobách bylo největším trestem vyhoštění provinilců ze společné komunity a smečky. Tito nešťastníci žili nuceně tragický život "já" a museli se zřeknout všech důležitých hodnot, které společně zabezpečuje model "my". Síly, které nás již tak dlouho evolučně manipulují, se nám snaží nejrůznějšími způsoby namluvit, že "já" je pro nás to nejlepší řešení... Opak je ale pravdou!... Miliardy osamocených "já" jsou snadnou obětí malého "my", které globální predátoři vytvořili.

Je nejvyšší čas se spojit a pochopit úžasnou sílu a krásnou energii našeho společného spolupracujícího "my" a vyjít z otroctví "já" a vkročit do úžasného prosperujícího "my".

My a já

03.01.2017

Rychlá navigace: