Souvislosti, které všude nenajdete

"Ne" pomalému a částečnému odhalení

Ne pomalému odhalení

Někteří tvrdí, že proces odhalení musí probíhat velmi pomalu, aby lidé unesli obludnost a záplavu lží a dezinformací. Ale daleko větším zlem a zločinem na lidech je nechat je žít v marasmu hlubokého nevědomí a lži, ve společnosti, kde je vše obráceno naruby. Pravda a lež, ctnost a ignorance, zabíjející zdravotnictví, nezákonná zákonnost, nemorální etika...

Tyto do očí bijící rozpory by neměly nechat klidným žádného vnímavého a humánně zaměřeného člověka. Jak chcete žít svůj americký sen ve světě, kdy 1/3 civilizace zbytečně trpí či umírá hladem, kdy nadnárodní společnosti periodicky zabíjejí a prodávají prostřednictvím uměle vytvořených válečných konfliktů své zbraně nebo cynicky zabíjejí lidi pod rouškou léčení formou ozařování a chemoterapie a očkování?

Namístě je rychlý chirurgický řez do abscesu plného lží a hnisu, aby konečně vše odporné a zapáchající vyteklo a bylo odstraněno a pak bylo během velmi krátké doby nahrazeno zdravou životaschopnou tkání. Další život v tomto evolučně zdevastovaném prostředí není již dlouhodobě udržitelný a je nutné, aby si tuto skutečnost osvojilo co nejrychleji a co nejvíce lidí na planetě. Změna kolektivního vědomí lidstva pak přinese na naší planetě rychlou a relativně bezpečnou kvalitativní změnu.

Každý den, kdy je lidstvu upíráno seznámit se se všemi zamlčovanými skutečnostmi, je v přímém rozporu s lidskými právy na svobodnou volbu a je proti kosmickým zákonům. Šok z odhalení pravdy se nikdy nemůže vyrovnat hrůze a odpornosti života ve společnosti založené na vnucené negaci, lži, surovosti a ignoraci. Je soustavně ničena společnost kreativních a svobodných osob a vytvářen a podporován svět otroků, robotů, počítačových terminálů, chodících zombie a osob cynických, egoistických psychopatů, lačnících po stále větší moci a úspěchu, reprezentovaného věcí, zvanou peníze...


Ne částečnému odhalení

Nesmíme se uspokojit jen s postupnými a částečnými odhaleními všech dlouhodobě pečlivě skrývaných pravd před zraky lidstva, protože jakákoliv skrytá pravdivá skutečnost se stává ihned předmětem výhody a manipulace a je zárodkem mocenského kastovního uspořádání, kdy jedna úroveň v pyramidální hierarchii zneužívá informace a posiluje svoje nadřazené postavení vůči nižším patrům, které k informacím nemají přístup. Částečné odhalení všech lží, polopravd a manipulací by opět položilo základ zotročování a manipulací a stalo by se základnou pro ty, kteří nenapravitelně touží po moci za každou cenu a egoistické výjimečnosti. Úplné zveřejnění všeho utajovaného a naprostá transparentnost všech dějů je nezbytná podmínka skutečně svobodné společnosti. Toto ovšem nebude vyhovovat egoistickým psychopatům, kteří netouží po tom, aby se měli mnohem lépe, ale touží po tom, aby se měli mnohem lépe, než ti druzí. Právě těmto osobám vyhovuje systém temného utajení, neinformovanosti, konspirace a cenzury, protože jedině tak mohou vzniknout obrovské rozdíly mezi lidmi a to z obyčejné příčiny, že někteří mají přístup k informacím a jiní ne. Vytváří tak privilegované rody a skupiny, které temné síly korumpují, zasvěcují a pak udržují ve fiktivní výjimečnosti.

Ne pomalému a částečnému odhalení

03.01.2017

Rychlá navigace: