Souvislosti, které všude nenajdete

Odhalení

Arcibiskup Vigano zveřejnil svědectví o sexuálních deliktech amerického kardinála McCarricka a obvinil papeže Františka, že o těchto zločinech věděl

Arcibiskup Vigano zveřejnil svědectví o sexuálních deliktech amerického kardinála McCarricka a obvinil papeže Františka, že o těchto zločinech věděl

(1. díl)

Už 31. 8. 2018 navrhl Byzantský katolický patriarchát listem "Vigano - papa subito", aby na stolec sv. Petra, který je v současnosti z důvodu apostaze neobsazen, byl zvolen právě arcibiskup Vigano. Výrazně pozitivní reakce na Viganovo vystoupení se objevily zvlášť v USA. V září 2018 byla na stránkách BKP publikována následující zpráva o církevním dění v USA: "Více jak 44000 amerických žen – profesorek, řeholnic a jiných žen aktivních v různých katolických spolcích požadují přešetření homosexuálních a pedofilních zločinů a vyvození důsledků."… více

04.11.2020

Co se děje v Katolické církvi?

Co se děje v Katolické církvi?

(2. díl)

Dne 13. 9. 2019 ve svém dopise arcibiskup Vigano upozorňuje, že jsme svědky utváření nové církve, která již není církví Kristovou. Dne 6. 10. 2019 Vigano odsuzuje mlčení bezohledných pastýřů, kteří se nestarají o spásu duší a 10. 10. 2019 Vigano veřejně vyzval Bergoglia, aby se vyznal, zda ještě věří v Božství Kristovo! 14. 10. 2019 biskupové Byzantského katolického patriarchátu arcibiskupa Vigana zvolili a pak prohlásili právoplatným nástupcem sv. apoštola Petra (list "Habemus papam"). Tato volba byla vykonána na základě prorockého úřadu. K prohlášení Vigana se nyní přidávají i mnozí věřící v internetové petici… více

05.11.2020

Arcibiskup Vigano vyzval svět, aby se postavil proti spiknutí, které rozpoutala strana Temna prostřednictvím koronaviru (1. část)

Arcibiskup Vigano vyzval svět, aby se postavil proti spiknutí, které rozpoutala strana Temna prostřednictvím koronaviru (1. část)

(3. díl)

Arcibiskup Vigano obvinil vlády a nadnárodní společnosti ze zneužití pandemie, prostřednictvím níž mají být občané zbaveni svobod a následně nastolena diktatura. Tuto výzvu pro Církev a celý svět podepsali mnozí kardinálové. Katoličtí duchovní na čele s papežským nunciem arcibiskupem Carlem Mariem Viganem, Gerhardem Muellerem, Josephem Zenem a Janisem Pujatsem se připojili k výzvě "pro Církev a svět", která varuje, že pandemii COVID-19, použili světoví lídři jako "záminku" na "kontrolu" lidí, aby je mohli zbavit jejich základních lidských práv a současně tak rozpoutali předehru k postupné realizaci světové vlády, která se má vymykat jakékoliv kontrole. Výzva pro Církev a svět je určená všem katolíkům a lidem dobré vůle. Pod tuto výzvu se též podepsali intelektuálové, lékaři, právníci, novináři a odborníci, kteří s obsahem tohoto vyhlášení souhlasili… více

06.11.2020

Arcibiskup Vigano vyzval svět, aby se postavil proti spiknutí, které rozpoutala strana Temna prostřednictvím koronaviru (2. část)

Arcibiskup Vigano vyzval svět, aby se postavil proti spiknutí, které rozpoutala strana Temna prostřednictvím koronaviru (2. část)

(4. díl)

Arcibiskup Vigano obvinil vlády a nadnárodní společnosti ze zneužití pandemie, prostřednictvím níž mají být občané zbaveni svobod a nastolena diktatura. Tuto výzvu pro Církev a celý svět podepsali mnozí kardinálové. Boj proti COVID-19, ať už je jakkoliv vážný, nesmí být záminkou na podporu skrytých úmyslů nadnárodních struktur, které mají v tomto plánu velmi silné obchodní a politické zájmy. Občanům, kteří omítají vakcíny, nechtějí se nechat sledovat, s kým se setkávají nebo odmítají jiný podobný sledovací nástroj, musí být poskytnutá možnost, aby mohli odmítnout tato omezení osobní svobody, aniž by byli jakýmkoliv způsobem potrestáni. Též se zamysleme nad očividným rozporem těch, kteří uskutečňují politiku drastické kontroly populace a zároveň se prezentují jako zachránci lidstva a to bez jakékoliv politické nebo sociální legitimity… více

07.11.2020

Arcibiskup Vigano je jeden z mála, snad spolu s polským arcibiskupem Lengou, co se nebojí říci pravdu!

Arcibiskup Vigano je jeden z mála, snad spolu s polským arcibiskupem Lengou, co se nebojí říci pravdu!

(5. díl)

Papež Benedikt XVI. se částečně odmítal podílet na sebedestruktivních snahách Církve a to bylo také důvodem jeho odstoupení. Po zvolení papežem řekl větu, kterou tehdy ne každý dobře chápal: "Modlete se za mne, abych neutekl ze strachu před vlky." Když hovoříme o různých náboženstvích, tak František zjevně v sobě spojuje pohanství a modlářství, řekl arcibiskup Vigano pro agenturu LifeSiteNews.com. František slouží jako nástupní molo pro „satanský plán. Osobně praktikoval kult Pachamamy, umístěním modly na oltář ve Vatikánských zahradách a v Bazilice sv. Petra, v době závěrečné mše Synody. Nazývá toto šou Pachamami "iniciačním obřadem nového náboženství", aby sladil Církev s protilidskými a protikřesťanskými strategiemi, které ovládají globalizovanou scénu a jsou podporované všemi těmi, kteří jsou u moci… více

08.11.2020

Otec Vigano otevřel Pandořinu skříňku

Otec Vigano otevřel Pandořinu skříňku

(6. díl)

Mnoho prelátů se nyní posouvá aspoň ve svých myšlenkách na hranici, za kterou se již posunul tento bývalý apoštolský nuncius. Arcibiskup Vigano je pobouřený, jak "nejvyšší úroveň církevní hierarchie" otevřeně slouží "princi tohoto světa", přijímá požadavky OSN, globalistů, svobodozednářů a imigrace. Popisuje, že se vymýšlí jediné světové náboženství bez dogmat a morálky. Uvádí, že Bergoglio, spolu se všemi, kteří stojí za ním, toto vše podporují a snaží se vytvářet tuto pekelnou parodii Kristovské Církve. Je třeba se seznámit s dopisem odvážného duchovního, v němž odhaluje spiknutí sil Temnoty proti zbytkům řádu, pravdy a dobra v současném světě… více

09.11.2020

Svědectví nuncia Vigana odkrylo všechny zaběhané hry

Svědectví nuncia Vigana odkrylo všechny zaběhané hry

(7. díl)

Loďka Církve se zmítá v pořádné bouřce. Ti nástupci apoštolů, kteří se snaží nechat Ježíše na břehu a kteří už nepociťují jeho přítomnost, se ji snaží utišit tím, že začali vzývat Pachamamu! Ohavnost modloslužby vnikla do Boží svatyně a poskytla živnou půdu nové formě apostázy. Proces vnitřní mutace víry, který se nyní odehrává v Katolické církvi (už několik desetiletí) dramaticky akceleroval v období této Synody a směřuje k založení nového věrovyznání, spočívajícího v novém druhu uctívání. Pohanské prvky zamořily Boží kult tak, aby ho přeměnili na modloslužbu… více

10.11.2020

Rychlá navigace: