Souvislosti, které všude nenajdete

Odtajněné dokumenty: Projekt SERPO, Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů – 10. díl

(Článek 187)

Druhý den na SERPO - když jsme se probudili, byla před naší chatou Ebe 2. Otevřel jsem dveře a čekal. Proč tam byla? Jak věděla, že jsme vzhůru? Možná jsou chaty sledovány nějakým čidlem. Ebe 2 nám řekla, abychom ji následovali do jídelny. Nepoužila slovo jídelna nebo stravovací zařízení. Použila označení místo na jídlo. Jakmile jsem shromáždil tým, prošli jsme vesnicí – nazval bych to vesnicí kvůli správné formulaci. Vstoupili jsme do velké budovy. Zdálo se, že je velká, ve srovnání s malými postavami Ebenů. Na stolech tam bylo jídlo. Myslím, že bychom tohle místo nazvali stravovna. Ebeni se na nás podívali a dál jedli. Nepřipravují si jídlo uvnitř svých chatrčí. Zdá se, že všichni jedí zde. Šli jsme k jídelním stolům. Bylo tam stejné jídlo, jaké jsme viděli a jedli na kosmické lodi, s výjimkou některých mís. Byly tam velké mísy s něčím jako ovoce. Podivně vypadající věci. Měli tam také něco podobného tvarohu, chutnal jako kyselé mléko, ale po ochutnání se zdál v pořádku. Vyzval jsem všechny členy týmu, aby jedli a pili. Také bychom mohli využít naši potravu ze zásob. Ale 700 nám řekl, abychom jedli jen jedno z našich jídel denně a schovali si naše příděly na pozdější dobu. Tímto způsobem se náš trávicí systém přizpůsobí jídlu Ebenů. Sedli jsme si ke stolu, byl menší ve srovnání s naším standardem a jedli. Ebenů bylo mnoho, pravděpodobně asi 100, všichni jedli a vůbec nás neobtěžovali. Každou chvíli jsme si všimli Ebena, který se na nás díval. My jsme byli pro ně zřejmě groteskní, ne oni pro nás. My jsme zde jako hosté. Jsme cizinci. Musíme jim opravdu připadat divní. Všichni vypadáme různě, oni všichni vypadají stejně. Jak se můžeme s nimi porovnávat? To nelze. Díváme se na ně, oni se dívají na nás. Pak vidíme jiného Ebena. Velmi podivně vypadající stvoření, velký, dlouhé paže, téměř se vznáší na dlouhých nohách. Tohle nemůže být Eben. Všichni se na něho díváme. Toto stvoření se prostě vznáší a ani se na nás nepodívá. Hledám Ebe 2. Jí se třemi dalšími Ebeny. Jakmile se k ní přiblížím, stoupne si a otočí hlavu ke mně. Možná jen zdraví, musím si to zapamatovat. Zeptal jsem se jí na stvoření, které jsme zde viděli, a ptám se, jestli je to jiný druh Ebenů. Ebe 2 vypadá zmateně. Zeptala se mě, jaké stvoření? Použil jsem slovo stvoření. Možná to byla urážka, nebo možná neznala to slovo. Ukázal jsem na bytost na druhém konci místnosti. Pak viděla, co tím myslím. Ebe 2 řekla: "Ne, to není Eben, je to také návštěvník jako ty" a ukázala na mě. Ok, vidím, že tady mají další cizí návštěvníky. Myslím, že nejsme jediní. Poté jsem Ebe 2 požádal, aby mi řekla, ze které planety návštěvník přišel? Ebe 2 řekla něco jako CORTA, nebyl jsem si jistý přesným názvem, tak jsem ji požádal, aby to dvakrát zopakovala. Ok, kde je ta CORTA? Přecházíme k monitoru, alespoň tak vypadá. Je umístěn v rohu místnosti. Vypadá jako nějaký typ dotykové obrazovky. Položí prst na sklo a něco se objeví. Je to vesmír? Vidím hvězdné systémy. Nepoznám žádný z nich. Ebe 2 ukazuje na jedno místo a říká slovo CORTA. Ok, a kde je Země? Ukazuje na jiné místo a říká Země. Na základě této obrazovky jsou CORTA a Země velmi blízko sebe. Ale neznám měřítko této mapy. Možná jsou to triliony mil nebo 10 světelných let. Ale vypadá to, že jsou blízko. Budu muset jednoho z vědců požádat, aby se na to podíval. Dobře, děkuji Ebe 2. Vypadá potěšena. Vypadá skoro jako anděl. Je tak hezká. Dotkla se mé ruky, ukázala na můj stůl a řekla: "Jez, jídlo ti chutná?" Zasmál jsem se a řekl: "Ano, je to dobré jídlo". Vrátili jsme se k našim chatám. Musíme být lépe zorganizováni. Máme tedy schůzku. Všichni vypadají dobře. Zajímají nás záchody, kde si budeme ulevovat? Přichází Ebe 1, skoro jako kdyby četl naše myšlenky – možná to dokonce dokážou. Říká, že nám ukáže nádoby v chatě. Všichni jsme se zajímali, co to je. Ok, je to tedy naše latrína. Uvědomili jsme si, že to nebude dobře fungovat, ale uděláme, co můžeme. Pak si uvědomujeme, že ty hrnce mají uvnitř nějakou chemickou látku. Naše odpady se tedy rozpustí nebo něco takového. Skutečně to nemohu říct přesně. Každá ze čtyř chatek má jednu takovou nádobu. Snad to bude zatím fungovat. Ebe 2 nám říká, abychom šli ven. Nejsme si jistí, co tím myslí, ale 420 říká, že bychom mohli jít na prohlídku okolí. Ok, tak to uděláme. Organizuji tým, 102 půjde a zůstane zde 225. Chci, aby se 633 a 661, podívali na obrazovku s mapou vesmíru a zjistili, který hvězdný systém je CORTA. Žádám 518 o měření teploty a pozorování počasí. Vím, že je horko, velmi horko. Musí být nad 60°C. 754 nás varuje, abychom se chránili před slunečním zářením, říká, že úroveň radiace je vysoká. Nezní mi to moc dobře. Připomíná mi to Nevadu v roce 1956, během jednoho z testů atomové bomby. Bylo zde horké počasí a museli jsme se starat o měření záření z atomových výbuchů.

V té době ještě na Zemi neznali ploché LCD nebo LED obrazovky. Přitom se zdá, že právě tato technologie byla odvozena z vraku lodí EBEnů, které havarovaly během Roswellského incidentu.

Nyní jsme na této podivné planetě, 40 světelných let od Země a je zde také záření a horko. Ale musíme ji prozkoumat, proto jsme sem byli posláni. Začínáme průzkumem okolí, 475 pořizuje fotografie našimi vojenskými aparáty. Doufám, že film nebude ovlivněn zářením. Jak ho vyvoláme? Možná jsme na to nemysleli. Následuji 225. Vstupujeme otevřenými dveřmi do velké budovy. Vejdeme, vypadá to zde jako učebna, ale nejsou zde žádní Ebenové. Je zde velká obrazovka, která zabírá celou stěnu. Na této obrazovce blikají nějaká světla. Zkoumáme obrazovku, je velmi tenká. Zajímalo by mě, jak funguje. Kde je elektronová trubice nebo elektronika. Možná jsou v této oblasti mnohem pokročilejší než my. Musí to tak být. V této budově jsme nic jiného nenašli. Jdeme dál, je zde také horko, doufám, že nějak využijeme, co jsme viděli. Přicházíme k veliké věži. Vypadá jako anténní věž, ale má nahoře velké zrcadlo. Viděli jsme ji, když jsme včera přistáli. Vidíme Ebena stojícího bokem u vchodu. Ptáme se ho, zda rozumí angličtině. Jen na nás zírá, ale vypadá přátelsky. Myslím, že nemluví anglicky. Vstupujeme do budovy, ale nenašli jsme zde žádné schody. Vidíme jen nějakou kulatou skleněnou místnost. Možná je to výtah. Pak uslyšíme angličtinu. Otočíme se a vidíme Ebe 2. Odkud přichází? Zeptám se jí, jestli si budeme moci prohlédnout tuto budovu. Řekla, že samozřejmě ano a ukazuje na skleněnou místnost a říká, ať jdeme nahoru. Ok, vstoupíme do skleněné místnosti. Její dveře se zavřou a rychle jedeme vzhůru. V krátkém okamžiku jsme na vrcholu. Ale co to je? Ptáme se na to Ebe 2. Ukazuje na slunce a pak na vrchol, kde se nachází zrcadlo. Pak ukazuje na zem. Ok, vidíme to. Věž je uprostřed kruhu, který se nachází na zemi. V každém kvadrantu kruhu je nějaký symbol. Vidím, že sluneční paprsek je nasměrován zrcadlem na zem. Možná to není zrcadlo, jak ho známe do chvíle, než odrazí sluneční světlo, ale jakmile projde sluneční světlo, tak nasměruje paprsek na nějaký symbol v kruhu. Ebe 2 říká, že když se světlo dotkne symbolu, pak Ebenové něco změní. Nejsem si jist, co to znamená. Možná to určuje Ebenům, co mají dělat. 225 si zřejmě myslí, že jde o sluneční hodiny. Když slunce zasáhne symbol, Ebenové změní svoji činnost, kterou dělali a dělají něco jiného. Možná je den Ebenů takto nějak strukturován. Nebo to možná jsou jejich hodiny. Podivné! Ale jsme na cizí planetě...

Odtajněné dokumenty: Projekt SERPO, Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů – 10. díl

17.01.2019

Rychlá navigace: