Souvislosti, které všude nenajdete

Odtajněné dokumenty: Projekt SERPO, Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů – 14. díl

(Článek 191)

Zápis - bylo obtížné s Ebeny mluvit o vědě. Jak vysvětlíme třeba Einsteina? Jak oni vysvětlují svého Einsteina? Měli jsme obtížný problém spojit to s naší vědou. Zdálo se však, že chápou naši fyziku a chemii rychleji, než můžeme my pochopit jejich. Podařilo se nám vypozorovat některé podivné věci u jejich technologií. Nejprve jsme zkoumali jeden z jejich lokátorů, který jsme měli na opascích. Nebylo to snadné. Nebyly tam žádné šrouby, které by to držely pohromadě. Museli jsme to rozbít. Elektronika uvnitř nebyla žádná, jakou bychom kdy viděli. Nebyly tam žádné tranzistory, kondenzátory, diody, cívky nebo jiné elektronické součásti, jaké používá naše technologie. Tato věc měla v určitých bodech pouze vodiče a nějaké detektory frekvencí. Byly zde dvě zařízení, které nikdy nikdo neviděl. Nemohli jsme použít náš detektor frekvencí k určení vysílané a přijímané frekvence. Bylo to mimo naše možnosti.

633 a 661 používali nějaké jiné zařízení k analýze předmětu, ale nemohli to také pochopit. Zeptali jsme se na to vědce Ebenů, kterého jsme nazvali Ebe 4. Problém byl s překladem od Ebe 2, protože Ebe 4 neuměl anglicky. V překladu toho bylo hodně ztraceno, i když Ebe 2 znala velmi dobře angličtinu. Ukázali jsme Ebe 4 jedno z našich přenosných rádií Motorola FM, které bylo i pro nás dosti složité. Bylo nové a obsahovalo čtyři kanály. 661 otevřel rádio před Ebe 4 a vysvětlil mu jednotlivé části a různé polovodiče, které používáme. Ebe 4 to nechápal. Vypadal z našeho výkladu jako ztracený, stejně jako my z jeho. Ebe 2 nám řekla, že Ebe 4 nerozumí přijímači nebo jak funguje. Tak to bylo dilema. Jak si vyměnit odborné znalosti? Každá z našich civilizací se musí učit jedna od druhé. Takže jsme se rozhodli začít jako ve škole. Naše první dny byly dosti těžké. Začali jsme jednoduchými věcmi, které jsme považovali za podobné, co bychom měli všichni znát. Vybrali jsme světlo. 661, který předtím cosi takového vyučoval, začal s vlnovými délkami. Začal s neviditelným světlem a jednotkami frekvence v angströmech. Pak jim ukázal spektrum viditelného světla a nakonec předvedl kosmické záření a jak ho změříme. Pak vysvětlil paprsky gama, rentgenové a ultrafialové záření. 661 vysvětlil, že světlo je to, co nazýváme elektromagnetické vlny. V průběhu doby 661 vysvětlil vše, co věděl o světle, frekvencích a popisu kmitočtových pásem. Během této doby přišlo a poslouchalo několik dalších Ebenů. Ebe 2 byla mimořádně pověřena překladem tohoto tématu. Ebe 2 měla obtíže vysvětlovat všechno, co říkal 661, protože neznala výrazy Ebenů pro všechny pojmy. Ale udělala vynikající práci s popisem toho, co 661 říkal. Nemyslím si, že Ebe 4 rozuměl všemu, co říká, ale netrvalo to dlouho, než si Ebe 4 uvědomil, co 661 popisuje. 661 pak ukázal Ebemu 4 opravářskou příručku pro jedno z našich zkušebních zařízení. Protože všechno, nebo téměř všechno, co jsme přinesli, bylo vojenské vybavení. Příručka obsahovala schémata obvodů. Ebe 4 zde byl zcela ztracen. Ale nakonec přišel na to, že co mu 661 ukazuje, je uvnitř zkušebního zařízení. 661 začal vysvětlovat základy elektrické energie. Ohmův zákon, různé vzorečky pro převod napětí a proudu. Ebe 4 byl z toho jasně zmaten. Ale jeden z ostatních Ebenů, který přišel poslouchat, rychle pochopil tyto myšlenky. Říkáme mu Ebe 5 nebo Einstein. Tento Ebe byl výjimečně chytrý. Po třech letech jsme se konečně setkali s Ebenem, který dokázal pochopit naši vědu. Jediným problémem bylo, že neuměl mluvit anglicky. Ale pokládal otázky, které Ebe 4 neuměl položit. Ačkoli to trvalo několik hodin, abych naučil Ebeho 5, co znamená každý symbol ve vzorci, Ebe 5 si konečně uvědomil, co říkáme. Tento Eben musel mít IQ aspoň 300. Ebe 5 skutečně vyřešil některé jednoduché problémy předložené 661 o základech elektřiny, jako je řešení pro odpor v okruhu a podobné jednoduché věci. Byla to pozoruhodná scéna. Ebe 5 se stal naším nejlepším studentem. Nemohli jsme se toho chlapa zbavit. Následoval nás a pokládal otázky prostřednictvím Ebe 2. Když nebyla k dispozici, měl prostě smůlu a pokrčil rameny. Mluvili bychom s ním v angličtině nebo budeme používat pro překlad 420 nebo 475.

Ale pouze 420 dokázal pochopit většinu z toho, co nám Ebe 5 říkal. Všimli jsme si další zajímavosti. Ebe 5 vypadal trochu jinak, než ostatní Ebenové. Během posledních několika let jsme si všimli, že někteří z Ebenů, zejména ti, žijící na severu, vypadají jinak. Zdá se, že mají trochu větší hlavy. Mají větry ošlehanou tvář. Ebe 5 byl zřejmě ze severu. Žije ve druhé vesnici severněji, ve vzdálenosti přibližně 5 kilometrů. Nakreslil jsem mapu ve zprávě 4432, ukazující všechny vesnice na severu. Jsem si jist, že mají více vesnic ještě dále, ale zatím jsme je nenavštívili. Ebe 5 také nemá žádné kamarády. To je zvláštní, ale není to zcela neobvyklé. Našli jsme několik Ebenů bez kamarádů. Nedokázali jsme se ponořit do osobního života Ebe 5. Vysvětlil jsem jednu poznámku o technologii Ebenů, týkající se šroubů, matek atd. Žádné nemají. Všechno, co vyrábějí, je spojeno nějakou metodou pájení nebo tavení. Když jsme navštívili jejich výrobní závod, byli jsme ohromeni, jak účinná byla výroba jejich nábytku, vrtulníků nebo jiných létajících přístrojů. Zatím jsme neviděli jejich hlavní výrobní závod na kosmické lodě. Musí být na vzdáleném místě na západě nebo na jihu. Jsem si jistý, že jednoho dne toto místo navštívíme. Stále máme ještě sedm let, než odletíme. Jak jsem již zmínil, úplně jsme ztratili přehled o pozemském čase. Měli jsme kdysi pozemský čas na Serpo, ale čas Ebenů je mimořádně složité počítat, jak jsem se již zmínil.

Odtajněné dokumenty: Projekt SERPO, Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů – 14. díl

22.01.2019

Rychlá navigace: