Souvislosti, které všude nenajdete

Odtajněné dokumenty: Projekt SERPO, Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů – 20. díl

(Článek 197)

Pokud jde o důvody, proč dva členové týmu zůstali na Serpo a nevrátili se, zpráva popisuje, že členové týmu, kteří zde zůstali, tak učinili dobrovolně. Zamilovali se do kultury Ebenů a jejich planety. Nebylo jim nařízeno, aby se vrátili. Komunikace se zbývajícími členy posádky trvala až do roku 1988. Od těchto členů týmu nebyly přijaty žádné další informace. Ti dva, kteří zemřeli na planetě Serpo, byli uloženi do rakví a pohřbeni. Jejich těla byla vrácena na Zemi. Všichni členové týmu obdrželi během pobytu na Serpo velkou dávku záření. Většina členů týmu proto později zemřela v důsledku onemocnění, spojeného s radiací.

Prezident Bill Clinton chtěl pokračovat ve výměnném programu, ale jiní v jeho administrativě si mysleli, že by to byla chyba a přemluvili ho. Program byl ukončen v roce 1994 s Ebe 5. Všichni členové týmu byli pečlivě sledováni zvláštní pobočkou DIA. Poslední člen týmu přežil až do roku 2002, ve státě Florida.

Sdělení 27a z brífingu Ronalda Reagana:

Pokud jde o historii projektů mimozemských výzkumů, tak původní projekt, který začal již v roce 1947, byl nazýván "Projekt GLEEM". Tento projekt obsahoval množství zdokumentovaných informací shromážděných od začátku našeho výzkumu UFO a Identified Alien Craft neboli "IAC" (zachycené lodě). Projekt byl původně založen počátkem 50. let, nejprve prezidentem Trumanem, a poté z příkazu prezidenta Eisenhowera dán pod kontrolu Rady pro národní bezpečnost. Prezident Truman zřídil skupinu lidí, aby realizovali tento projekt. Skupina byla většinou nazývána '12' nebo MJ-12.

V roce 1966 byl projekt změněn na "Vodnáře" (Aquarius). Projekt byl financován důvěrnými "černými" fondy, které byly přiděleny v rámci rozpočtu zpravodajské komunitě. Obnova těchto mimozemských kosmických lodí vedla Spojené státy k rozsáhlému programu, který měl zjistit, zda tito mimozemšťané představují přímou hrozbu pro národní bezpečnost. Naše země otevřeně zkoumala UFO v rámci projektů Grudge, Sign a konečně Blue Book.

Původní poslání programu Air Force bylo shromáždit a analyzovat všechny hlášené pozorování a incidenty týkající se UFO, a poté zjistit, zda mohou být informace interpretovány jako takové, které mají vliv na národní bezpečnost Spojených států. Některé informace byly vyhodnoceny s myšlenkou využití získaných dat pro rozvoj vlastní vesmírné technologie a budoucích vesmírných programů. Asi 90% z odhadovaných 12 000 zpráv, analyzovaných leteckými silami v rámci projektu Blue Book bylo považováno za podvody, vysvětlené letadly nebo astronomickými objekty. Dalších 10% bylo považováno za legitimní cizí objekty nebo incidenty s nimi. Nicméně, ne všechna pozorování UFO nebo incidenty byly hlášeny v rámci programů leteckých sil. Zprávy shromážděné v rámci projektu Aquarius byly považovány za skutečná pozorování cizích kosmických lodí nebo skutečných kontaktů s cizími formami života.

Obnovili jsme dvě mimozemské kosmické lodě z Nového Mexika. Obě byly vážně poškozené, ale mohli jsme je detailně prozkoumat. Dvě lodě byly považovány našimi vědci za technologický zázrak. Provozní dokumentace byla tak vyspělá, že ji naši vědci nemohli rozluštit. Obě plavidla byla uložena na speciálním bezpečném místě na západě USA. Z těchto plavidel jsme získali velký objem technologických dat. Několik nezávislých vědeckých výzkumů bylo na žádost leteckých sil a CIA zahájeno během projektu Blue Book. MJ-12 rozhodli, že letectvo by oficiálně mělo ukončit vyšetřování pozorování UFO. Toto rozhodnutí bylo přijato, protože bylo zjištěno, že veřejné povědomí o těchto projektech by ohrozilo budoucí vesmírný program Spojených států. Uvolnění našich tajemství o UFO a mimozemšťanech by také způsobilo paniku mezi náboženskými vůdci po celém světě. MJ-12 se proto rozhodla, že k uspokojování veřejné zvědavosti bude zapotřebí nezávislé vědecké studium fenoménu UFO.

Když Air Force oficiálně uzavřela "Modrou knihu" v prosinci 1969, projekt Aquarius pokračoval dále pod kontrolou NSC/MJ-12. NSC cítila, že zkoumání pozorování UFO a incidentů s nimi, musí pokračovat v utajení, bez jakýchkoli zpráv pro veřejnost. Důvodem rozhodnutí bylo toto: Kdyby letectvo pokračovalo ve vyšetřování UFO, nakonec by někteří jeho členové nebo civilní úředníci získali fakta z projektu Aquarius. Z bezpečnostních důvodů to samozřejmě nešlo připustit. Aby mohli pokračovat ve výzkumu pozorování UFO a tajných operacích, vyšetřovatelé z CIA/DCE a MJ-12 byli přiděleni k vojenským vyšetřovacím jednotkám s rozkazem zkoumat všechna legitimní pozorování a incidenty s UFO/IAC. Tyto útvary v současné době působí na různých místech v USA a Kanadě. Všechny zprávy jsou filtrovány přímo nebo nepřímo MJ-12. Tito agenti shromažďují zprávy o pozorováních UFO/IAC a incidentech vyskytujících se v citlivých vládních zařízeních nebo v jejich blízkosti. Mnoho hlášených pozorování a incidentů se objevilo nad základnami jaderných zbraní. Zájem mimozemšťanů o naše jaderné zbraně lze připsat pouze budoucí hrozbě jaderné války na Zemi, která by mohla ovlivnit vesmír. Vzdušné síly zahájily opatření k zajištění bezpečnosti jaderných zbraní před krádežemi nebo zničením mimozemšťany. MJ-12 je přesvědčena, že cizinci jsou na průzkumu naší Sluneční soustavy s mírovým cílem. Máme však informace, že nás navštěvuje více mimozemských druhů.

Ve zprávě MJ-12 z roku 1976 se odhaduje, že technologie cizinců je o mnoho tisíc let před námi. Naši vědci spekulovali, že dokud se naše technologie nevyvine na úroveň rovnající se mimozemšťanům, nedokážeme pochopit velký objem vědeckých informací, které jsme získali z cizích plavidel. Takový pokrok naší technologie může trvat mnoho stovek let.

Odtajněné dokumenty: Projekt SERPO, Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů – 20. díl

28.01.2019

Rychlá navigace: