Souvislosti, které všude nenajdete

Odtajněné dokumenty: Projekt SERPO, Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů – 21. díl

(Článek 198)

Během počátečního programu studia cizí vesmírné lodě jsme zahájili mnoho různých projektů. První projekt, původně založený v roce 1949, měl shromáždit a vyhodnotit lékařské informace od přežívajícího mimozemského tvora – EBE 1 a získaných cizích těl. Tento projekt lékařsky zkoumal EBE 1 a poskytl našim lékařským výzkumníkům mnoho odpovědí na evoluční teorii. Další projekt, původně založený v rámci projektu Gleem v roce 1954, se stal v roce 1966 samostatným projektem. Jeho posláním bylo zahájit komunikaci s mimozemci. Tento projekt se setkal s pozitivním úspěchem a bude diskutován později na jiné úrovni. Dva další projekty zahrnovaly testovací lety s mimozemskými loděmi a hybridní technologie v kosmickém programu a informace, které jsme získali od EBE 1.

Prezidenti Nixon, Ford a Reagan byli informováni o přítomnosti mimozemšťanů. Prezident Carter nikdy neobdržel celou informaci. Neexistuje žádné vysvětlení, proč mu nebyly tyto informace poskytnuty. Všechny informace jsou bezpečně uloženy na zabezpečených místech, včetně přístrojů a provozuschopných lodí, které máme. Některé jsou testovány u Livermore a v okolí základny Edwards, pak jsou uschovány v Nevadě. Říkáme této lokalitě komplex Groom Lake.

Abychom ochránili všechny tyto informace a skutečnost, že vláda Spojených států má důkaz o tom, že naši planetu navštěvují mimozemšťané, v průběhu let jsme vyvinuli velmi účinný program na ochranu informací. Říkáme tomu "Projekt DOVE". Je to složitá řada dezinformačních operací našich vojenských zpravodajských agentur, které klamou veřejnost. Máme k dispozici i vysoce technologicky vyspělá letadla. Abychom tato letadla udrželi v tajnosti, přesvědčujeme někdy veřejnost a tisk, že UFO jsou možná skutečná, aby si veřejnost myslila, že to, co vidí, jsou skutečná UFO, namísto našeho vlastního tajného letadla, i když víme, že některá pozorování jsou skutečně UFO. Jak jsem již řekl, je to komplikované, ale je to práce kontrarozvědky. První, kdo nám pomohl s tímto dezinformačním programem je pan George Adamski již počátkem 50. let a dále to byly všechny filmy související s UFO. Tohle pomáhá veřejnosti udržovat jejich mysl otevřenou, ale také nám to umožňuje udržet naše tajné letadlo mimo dosah znalostí veřejnosti. Totéž se týká i některé z lodí, které nám Ebenové půjčili. Kdysi existovala jakási forma spolupráce mezi naší vládou a filmovým průmyslem. Prvním filmem na základě ní byl film "Den, kdy se země zastavila". Jednalo se o společný podnik leteckých sil Spojených států a filmového průmyslu. Poskytli jsme také základní námět pro film "Blízká setkání 3. druhu".

Prezident Truman vytvořil skupinu Majority-12 (MJ-12) a někdy později několik zpravodajských agentů udělalo nějakou administrativní chybu, když odkazovali na tuto skupinu v utajované zprávě. V této zprávě bylo jméno skupiny označováno jako skupina Majestic-12. Nikdo se neobtěžoval změnit jméno v tomto dokumentu kvůli přísně tajné klasifikaci. Takže v průběhu let byl název skupiny, přinejmenším až do roku 1965, uváděn jako dvě různé skupiny: Majority-12 a Majestic-12. Jméno bylo změněno až v roce 1966 a později. Neexistovaly dvě skupiny, ale vždy byla jen jedna. Původní jméno bylo Majority-12, jak uvedl briefingový dokument prezidenta a nynější je Majestic-12.

Energetické zařízení Ebenů

Energetický zdroj Ebenů (ED – Energy Device) nalezené v místě havárie mělo rozměry 9 x 11 x 1.5 palce a hmotnost 26.7 unce. ED byla čirá krabička vyrobená z něčeho podobného tvrdému plastu. Vlevo dole byla malá čtvercová kovová ploška, možná čip. Byl to první z konektorů. Vpravo dole byl další malý čtvercový kovový bod, který byl druhým konektorem. Při pohledu elektronovým mikroskopem obsahoval ED malé kulaté bublinky. V těchto bublinkách byly miniaturní částice. Když je po ED vyžadována dodávka elektrické energie, částice se vždy pohybují ve směru hodinových ručiček velkou rychlostí, která není měřitelná. Je tam také nějaký druh neidentifikovatelné tekutiny, která se nachází kolem bublinek. Když je odebírána energie, tato tekutina změní barvu z průsvitné na zamlženou růžovou. Tekutina se zahřívá na 102 ° – 115 ° F (39 – 46 °C). Nicméně, malé bublinky se nezahřívaly, jen tekutina kolem. Bublinky udržovaly konstantní teplotu 72° F (22° C). Hrany krabičky obsahují malé drátky (mikroskopické velikosti). Když je požadován odběr elektřiny, drátky se rozšiřují. Tento proces rozšíření závisí na množství požadované energie. Dělali jsme se zařízením rozsáhlé, vyčerpávající experimenty. Mohli bychom napájet všechno od 0,5 wattové žárovky až po celý dům. Tento zdroj automaticky rozpoznal požadovanou potřebu a poté poskytl přesnou dávku energie. Pracovalo na tom všechno elektrické, s výjimkou zařízení, která vytvářela magnetické pole. Něco z našeho magnetického pole zasahuje do výstupního výkonu. Vyvinuli jsme však stínící proces, který to napravil. Je zajímavé, že když náš tým poprvé dostal ED, mysleli jsme si, že je to nějaké okénko kvůli jeho průhlednému plastu. Ebe 1 nám musel ukázat, jak to funguje. Trvalo nám mnoho let, než jsme plně pochopili funkční vlastnosti ED. Jsem si jistý, že o něm dnes víme všechno, ale není to napsáno v konečné zprávě o Serpo.

Schématické rozdělení mimozemšťanů je uvedeno v "Červené knize", kde je mimořádně hutná a velmi podrobná souhrnná zpráva, sestavená americkou vládou od roku 1947 až po současnost. Tato oranžově nahnědlá kniha je aktualizována každých pět let a obsahuje některé informace převzaté ze "Žluté knihy". Žlutá kniha, neboli "Bible" je historie mimozemšťanů v našem vesmíru, napsaná samotnými mimozemšťany, jakož i jejich zapojení do vývoje Země. Byla přinesena na Zemi a předložena americké vládě na slavném setkání na Holloman AFB, kde přistála v dubnu 1964 žena Ebe 2, která jí také přeložila do angličtiny.

Odtajněné dokumenty: Projekt SERPO, Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů – 21. díl

29.01.2019

Rychlá navigace: