Souvislosti, které všude nenajdete

Okamžitě běžte na svoje místo

(Článek 223)

Funkce naší levé hemisféry a reptiliánského mozku je z velké části zodpovědná za vytváření našeho "fantomového Já" a dělá z lidí hračku v rukách Archontů, snadno ovladatelnou prostřednictvím posedlosti hierarchickým uspořádáním a strachem o přežití. Pravá hemisféra naopak všechny body spojuje a ve všem vidí jednotu, ale levá naopak dekóduje oddělenost mezi body v prostoru a tím snadněji je většina přesvědčována, aby se podvolila podstrčené hierarchii. Toto zobrazují výrazy: "přece víš kde je tvoje místo" nebo "oni a my". Většina takto zmanipulovaných lidí by nebyla schopna fungovat bez nějaké hierarchie. A tak máme hierarchie demokratické, fašistické, komunistické, náboženské a všechny jsou jen podkategorie hierarchie archontské. Starověké, stejně jako novodobé informace o Archontech a jejich hmotných podřízených – reptiliánech zdůrazňují jejich posedlost hierarchiemi, rituály a technologiemi. Ve skutečnosti je hierarchie jen forma rituálu, ve kterém každý zná své přesné místo. Jejich pompa a obřadnost hybridních pokrevních linií pochází z jejich archontského ovládnutí. Totéž platí o tajných společnostech a satanistických kultech.

Hlavním rysem reptiliánské části mozku je obcesivní, impulzivní a ritualistické chování a přizpůsobení se hierarchickým mocenským strukturám a posedlost zákony, pravidly a předpisy. Britská archontsko-reptiliánská rodina jde prakticky celý život z rituálu do rituálu, podle předepsaného protokolu. Posedlost archontsko-reptiliánským virem můžeme vidět napříč celým Systémem. Elitní hybridi jsou těsně přimknuti k ceremoniálním rituálům díky vyššímu archontsko-reptiliánskému podílu v jejich genetice a jejich silnějšímu spojení s Demiurgovým virem. Toto připomíná odlidštěný počítačový program. Kolik spontánnosti vidíte ve světě, kde se stále opakují cykly hodinu po hodině, den po dni, týden po týdnu, měsíc po měsíci? Šokující nedostatek spontánnosti spolu s neustálým opakováním jsou projevy "fantomového Já". Nekonečné vědomí je ze své podstaty nevypočitatelné, originální a miluje spontánnost. Mnozí lidé spontánnost instinktivně zavrhují a obávají se jí, jako by to byla nějaká smrtelná choroba. Pro "fantomová Já" také smrtelná je.

Dynamika nadřízenosti a podřízenosti je základem archontsko-reptiliánské společnosti. Rozdělení na "my a oni" pramení v rozdílech ve vzdělání, bydlení, bohatství a postavení. Slýcháme o lidech, že chodili do prestižní či "výběrové školy", ale to znamená jenom, že chodili do intenzivnějšího a dražšího programovacího centra. Naprogramovaný pocit hierarchické nadřazenosti vyzdvihuje pak "vzdělané" vědce, politiky a lékaře. Lidem je programováno, že ti hierarchicky nadřazení musí všechno vědět nejlépe a po tisíce let upřednostňuje malou skupinu naprogramovaných lidí, kterou velmi často tvoří absolutní hlupáci. Ne, že by nic nevěděli, ale u některých to je opravdu natěsno. Jejich rodinný původ, bohatství, vzdělávací programování z nich ještě automaticky nedělají inteligentní osobnosti. Šlechtický titul ani profesorský diplom není zárukou jejich inteligence. Princ nemusí být bystrý a chuďas vůbec nemusí být hloupý. Vrozená inteligence není spojená s bohatstvím, vzděláním ani původem, ale z míry napojení na "Nekonečné vědomí". Systémové vzdělávání naopak tuto přirozenou inteligenci a napojení jen potlačuje, což je ale jeho účel. Blokováním přístupu lidem k rozšířenému vědomí s využitím naprogramovaného vnímání Archonti polapili naše "fantomová Já" do hierarchické struktury, založené na oddělování těch, co Systém řídí, od těch, kdo jsou otroky tohoto Systému. Přístup do nejvyšších pater hierarchie, kterou veřejnost většinou nikdy neuvidí je umožněn výhradně hybridům z pokrevních linií. Jejich poskoci a přisluhovači jsou vybíráni podle svých schopností a ochoty jim bezvýhradně sloužit. Z důvodu organizačního rozčlenění, kde každý zná jen část informací, které nutně potřebuje znát pro svoji službu, nemá velká většina ani ponětí komu a čemu vlastně slouží. Poskoky Systému najdete na všech úrovních hierarchie a snadno je poznáte podle jejich neochvějné loajality k Systému a posedlosti předpisy a pravidly. Jsou zejména v bezpečnostních složkách, vládní administrativě, médiích, školství, akademických kruzích a také na všech pozicích, kde se vytvářejí a prosazují zákony a pravidla. Výraz, že někdo porušil pravidla, tito přisluhovači doslova zbožňují...

Okamžitě běžte na svoje místo

27.02.2019

Rychlá navigace: