Souvislosti, které všude nenajdete

Omezování výzkumu, léčebných metod a duchovních nauk

Potlačený vědecký výzkum

Zasvěcení ví, kolik úžasných vědeckotechnických informací a objevů je k dispozici jen několika rodinám, které pomocí bankovního systému ovládají všechny vlády, parlamenty a prakticky řídí celý svět. V šuplíku již dlouho čekají patenty a vynálezy na vytvoření levné energie z vody a statické elektřiny pro lidstvo, které ropné a energetické společnosti již dlouho blokují. Pokud se podaří zveřejnit a zpřístupnit všechny utajované technologie, rázem se celé lidstvo přesune do velmi prosperujícího 22. století.


Zotročené zdravotnictví

Celosvětový zdravotnický monopol diktuje celému světu nehumánní a nelidský přístup k nemocným, založený na tržních principech. Co největší zisk na úkor humánních ideálů. Jsou odmítány, potlačovány, vysmívány a schovávány před lidstvem účinné, levné a originální léčebné postupy. Zejména rakovina a její léčba se stala největším businessem a farmaceutický monopol potlačuje všechny snahy o zavedení účinných, bezpečných a levných metod léčení.


Reinkarnace byla součástí bible

Reinkarnace, tedy tvrzení, že člověk je nesmrtelnou světelnou bytostí, která se inkarnuje na zemi tak dlouho, dokud nedosáhne osvícení, byla původně základní tezí křesťanství. Biblické texty byly "upraveny" a reinkarnace byla nahrazena definitivním koncem a posmrtným životem v Nebi či pekle. Proč asi? Strach a nevědomost umožňuje lepší kontrolu, manipulaci a ovládání lidských bytostí.
Reinkarnace tak byla vyškrtnuta z bible v roce 553 na koncilu v Konstantinopoli z křesťanské ideologie, přestože v raném křesťanství byla nedílnou součástí biblických textů. Církev si tímto násilně osvojila právo rozhodovat o tom, co bude s člověkem po jeho smrti.

Omezování výzkumu, léčebných metod a duchovních nauk

22.12.2016

Rychlá navigace: