Souvislosti, které všude nenajdete

Jak to bylo, je a bude se světem a našimi životy?!

"Spravedlnost je nedělitelná. Nespravedlnost kdekoliv je hrozbou pro spravedlnost všude."

Každý den vstávají milióny lidí, aby se pustili do každodenních povinností. Velké procento z nich svou práci nenávidí, nenávidí svého šéfa, a přece musí cestovat dlouhé hodiny autobusem, vlakem, na kole nebo pěšky, v dešti, ve sněhu, v horku nebo musí strávit dlouhé hodiny v zácpě na silnici, aby se dostali do práce, která za to nestojí.
Proč všichni lidé opakují každý den takovou šílenost? Aby vydělali peníze a mohli si koupit chléb, mléko a oblečení, aby zaplatili za elektřinu, poslali děti do školy a nějak vydrželi do konce měsíce – a potom ta šílenost začne znovu. Na planetě se sedmi miliardami lidí žije většina z nás v chudobě a ve stavu tichého zoufalství, kdy čekáme na nějaký zázrak, který nám pomůže v těchto obtížných ekonomických časech. Milióny lidí sní o slávě a štěstí, které nám nabízí nekonečný počet "reality shows" v televizi. Lidé hledají jakýkoliv způsob spásy a často si vyberou ten, který jim přinese ještě více utrpení.

Dokud ale nebudeme vědět, co se skrývá za lidským strádáním a utrpením, nikdy neodstraníme příčinu a budeme slepě pokračovat v léčení symptomů – stále znovu a znovu. Naše nevědomost je naší slabostí, přičemž jednoduchá řešení nám hledí do tváře každý den s novým východem slunce. Takzvaný "americký sen" zůstává jen snem, protože všichni spíme, prohnaně ošáleni těmi, kdo vládnou světem. Prodává se nám stále stejný sen o "naději", která je už na dosah a čeká na nás a proto milióny lidí na této planetě denně "doufají", že se věci zlepší. Ale doufání a čekání nás už nikam nedovedou.

UBUNTU přispívání nám nabízí příležitost uskutečnit na naší planetě novou realitu s nepředstavitelnou prosperitou pro všechny její obyvatele, v dokonalé harmonii s celou přírodou a matkou Zemí. Jsme cíleně neustále rozdělováni. Podle země, vlajky, provincie, náboženství, města, státu, kontinentu, podle toho zda jsme mužem nebo ženou, bílým, černým či červeným, podle auta, se kterým jezdíme, práce, kterou vykonáváme, klubu, kterému fandíme.
Toto rozdělování umožňuje naši manipulaci a kontrolu, daleko za hranicemi našich nejdivočejších představ. Většina z nás si neuvědomuje, že princip "rozděluj a panuj" je na naší planetě úspěšně zaveden tisíce let a je velmi efektivně využíván k trvalé kontrole a k vyvolávání neustálých konfliktů.

Jak to bylo, je a bude se světem a našimi životy?!

Rodíme se svobodní – ale hned jsme uvězněni na naší vlastní planetě

Přestože se všichni narodíme svobodní na naši planetu, nemůžeme se volně pohybovat, nemůžeme žít, kde by se nám líbilo, musíme dodržovat pravidla a zákony, které jsme nikdy neodsouhlasili, musíme pracovat, kvůli penězům, musíme platit daně nějaké utajené autoritě, o které nic nevíme. Vše, co víme je, že pokud nebudeme poslouchat někým vytvořená pravidla, budeme stát proti neúprosnému systému a eventuelně skončíme u soudu a je docela možné, že i na místě nazývaném vězení. Snad pouze tehdy si plně uvědomíme, jak jsme zotročení, když se odvážíme postavit proti systému, nebo když se ze systému chceme vymanit.
Věříme, že se rodíme svobodní, ale ve skutečnosti se všichni rodíme do celoživotního otroctví a do služby systému, který nás utlačuje, manipuluje a ždímá po tisíce let.
Podepsáním dokumentu známého jako "rodný list" rodiče nechtěně a nevinně změní status "svobodného člověka" na status "občana" a majetek státu. A tak začíná život ve společnosti naplněné lží a podvodem tak hlubokým a tak hrozným, že většina z nás zvolila možnost tomu raději nevěřit. Jako lidstvo musíme pohlédnout do tváře všem skutečnostem a připustit si, že celá planeta se stala gigantickým otrockým táborem.

Každý socio-politický systém, který jsme dosud jako lidská rasa měli, nás dramaticky zklamal. Všude na planetě je skryté utrpení a je nám tvrzeno, že neexistuje žádné šťastné řešení politického a ekonomického nepořádku na naší planetě. Situace je horší a horší každým rokem. Existuje stále více chudoby, více hladu a přibývá stále více lidí bez domova. Je mnohem více beznaděje než kdykoliv dříve. Život se stává nesnesitelným pro příliš mnoho lidí a nedává jim vůbec žádný smysl. Milióny lidí se topí v dluzích, trpí problémy v manželství a často sahají po antidepresivech nebo jiných drogách, jen aby přežili další den. Vykořisťování nerozlišuje a zasahuje nás všechny. Na planetě, která má přes 7 miliard obyvatel, více než polovina obyvatel žije pod hranicí chudoby a stěží přežívá ze dne na den.

Podle novin Guardian ze dne 12. května 2011 Organizace spojených národů oznámila, že třetina jídla na světě se každý rok vyhodí do odpadu. Více než 1,3 miliardy tun jídla se vyhodí ne proto, že není nikdo, kdo by jídlo snědl, ale proto, že lidé nemají peníze, aby si jídlo koupili. Naše vlády dovolily gigantickým zemědělským korporacím, například korporacím Monsanto, DuPont a dalším, pomalu přebírat kontrolu nad světovou zásobou potravin. Tyto gigantické multi-miliardové dolarové korporace mají tisíce patentů na geneticky modifikovaná semena a velmi rychle nahrazují všechna naše přírodní semena jejich geneticky modifikovanými organismy. Mnohé z těchto semen jsou sterilní a nemohou se přirozeně množit, což umožňuje korporaci Monsanto a dalším podobným kontrolovat zásoby semen a potravin na světě a ti, kteří kontrolují peníze a potraviny, kontrolují svět. Je již téměř nemožné koupit v supermarketech přírodní potraviny. Většina produktů je geneticky modifikovaná.
V některých zemích je pěstování vlastního jídla prohlášeno za ilegální, díky novým záludným zákonům a vyhláškám, které prosadily korporace.
Farmářská komunita je cílem prudkých útoků ze strany gigantických výrobců GMO (geneticky modifikované organismy), kteří mají v plánu převzetí kontroly nad všemi farmami a nad globálními zásobami potravin.

Takto probíhá tichá válka proti lidstvu přímo nám před nosem, ale většina z nás je jednoduše příliš ignorantní, příliš naivní nebo příliš zaměstnaná, než aby tomu věnovala pozornost. Válka o naše zásoby potravin představuje úsilí o kontrolu nad lidstvem. V řadě sektorů ale vzrůstá globální vědomí a rychlé probouzení se, které v lidstvu probíhají. Všude si lidé začínají uvědomovat skutečnost, že systém nefunguje a není možné jej opravit.
Neexistuje žádná šťastná perspektiva v systému hnaného penězi, do kterého jsme byli vlákáni bankéřskou elitou.
Tajná dohoda o kontrole světa není něco, co se přihodilo před několika desetiletími nebo před několika stoletími. Tato manipulace s lidskou rasou trvá po tisíce let a jde až do počátků toho, co nazýváme vznikem civilizace. Tam nalezneme první psanou evidenci o globální elitě, která se chopila kontroly nad naším světem. Sumerské destičky jsou nejstarším psaným a rozluštěným záznamem v lidské historii. Tisíce a tisíce těchto hliněných tabulek, které jsou popsány takzvaným klínovým písmem, bylo rozluštěno a vydalo velmi překvapivé informace o naší minulosti.

Ale nejdůležitějším objevem je pochopení vzniku království a ustanovení králů na Zemi. "Ve dnech, kdy království sestoupilo na Zemi z nebes a bohové ustanovili krále mezi muži..., aby vládli nad lidmi."
Tento překlad nám poskytuje nejstarší reference o královských rodech, o tajuplném původu kněží-králů a o jejich království ve starověkých dobách na planetě Zemi. Jasně nám říká, že byla doba, kdy králové byli náhle jmenováni bytostmi nazývanými bohové. Tito první kněží-králové dostali zvláštní znalosti, moc a zbraně, aby byli schopni své poddané kontrolovat. Tak vznikly královské rody, které pokračují ve vládě nad světem až do dnešní doby.


Vznik peněz

Jedna z prvních věcí, kterou tito starověcí kněží-králové udělali, když převzali kontrolu nad lidmi, bylo zavedení věci nazývané "peníze". Peníze se nevyvinuly během tisíců let výměnou práce a obchodováním, jak se nám tvrdí. Vytvoření peněz byl úskočný záměr a klam, který nás udržuje v temnotě a ve službě penězům dodnes.
Máme věřit, že peníze jsou spojené s vývojem lidstva a že jsou součástí přirozeného procesu evoluce. To je jeden z důvodů, proč žijeme ve falešné víře, že bez peněz jednoduše nemůžeme existovat. Peníze ale byly před tisíci lety vnuceny lidské rase prvními králi se zlým úmyslem, jako nástroj zotročení. Peníze se objevily náhle, jakoby spadly shůry. Dnešní papírové peníze jsou pouhý papír s nějakými obrázky a čísly a nemají žádnou jinou hodnotu než tu, kterou mu dají lidé. My používáme takzvané "fiat" peníze, peníze bez skutečné hodnoty, které jsou zcela kontrolované bankami.

Tvorba a zásoba peněz leží v rukou několika málo rodin, jmenovitě rodiny Rothschild, Rockefeller, Morgan, Carnegie, Harriman, Schiff, Warburg a hrstky dalších. Tyto neuvěřitelně mocné rodiny kontrolují zásobu peněz celé planety. Mají právo tisknout a distribuovat peníze bez omezení. Jejich práva jsou chráněna současnými vládami světa a vojenskou silou, která udržuje tyto vlády u moci. Tyto složky jsou dále podporovány zákony, které vytvářejí vlády a soudy, které dohlížejí na dodržování zákonů.
Celá tato aktivita je udržována úhledně a uspořádaně pod kontrolou bankéřské elity, která na oplátku udržuje vlády u moci. Až dosud se jim dařilo držet nás v temnotě. Ale v této době, když jsme konečně zjistili, že jsme pouze ubozí chudáci v rozsáhlé hře globálního otroctví, nastává čas změny.


Myslíme si, že jsme svobodní, ale není tomu tak

Každý z nás je zařazen do táborů na vymývání mozků, které se nazývají školy, aby začal proces začleňování nás do matrix systému, procesem příhodně nazývaným vzdělávání. Vzdělávání se stalo tak překrouceným a odporně spletitým procesem, že průměrná osoba nemůže jednoduše pochopit úplný rozsah podvodu, který je na nás páchán. A když už dojde ke konfrontaci se skutečností, tak ji lidé raději odhodí nebo odmítnou, protože pravda je až příliš děsivá a oni se jí nepostaví tváří v tvář.

Mnozí z nás věří, že jsme "svobodní" a máme svobodnou volbu svojí vůlí. Toto jsou ale ubohé iluze, které nám byly dány, abychom věřili tomu, že máme velká práva. Média nás bombardují slogany jako lidská práva, listina svobod, demokracie, vláda většiny, volnost, demokracie a tak dále. Naneštěstí opak je pravdou, protože to, o čem si myslíme, že je naše "svobodná vůle", je pouze chytře zamaskovaný soubor možností, které zaručují předem určený výsledek těm, kteří tahají za nitky. My nemáme volbu, máme jen výběry, které jsou rovněž předem určené – jako například velký Mac nebo hamburger se sýrem. Náš výběr je omezený, ale skutečně pravá volba je neomezená. Předkládané výběry nám dávají iluzi, že se účastníme tvorby naší budoucnosti a můžeme něco změnit. Naneštěstí jde pouze o iluzi, protože všechny nabízené volby zůstávají součástí otrokářského systému.

K uskutečnění opravdové změny si musíme uvědomit, že celý systém je navržen pouze pro jedinou věc, proto abychom se otroctví nemohli zbavit. Volíme demokraty nebo republikány, ale oni pracující v rámci stejného systému a v ničem se neliší. Toto nepochopení nás drží přesně tam, kde jsme, protože "nikdo není větším otrokem než ten, kdo věří, že je svobodný", jak prohlásil německý básník a filozof Johann Wolfgang Goethe.

Když slyšíme o takzvaném "americkém snu", je to přesně – sen o svobodě, který je v současném systému neuskutečnitelný. Rozdmýchává jen konflikt mezi přáteli a bratry, je poháněn egem a patriotismem. Naší povinností je nebojovat s těmi v opozici, ale raději jim ukázat jinou cestu. Cestu spolupráce namísto konfliktu, která přinese prospěch celému lidstvu a ne jen několika málo vyvoleným.

Matrix byl jeden z nejpůsobivějších a nezapomenutelných filmů. Ve scéně, při které běhá mráz po zádech, se Neo setkává s Morfeem a dozví se o matrix vězení pro nevědomé lidi.

Morpheus: "Matrix je systém, Neo. Ten systém je náš nepřítel. Ale když jsi uvnitř a podíváš se okolo, co vidíš? Podnikatele, učitele, právníky, tesaře. Mysl těch, které se snažíme zachránit. Ale než se nám to povede, tito lidé zůstávají součástí matrixu a to je dělá našimi nepřáteli. Musíš pochopit, že většina těchto lidí není připravena na odpojení. A mnozí z nich jsou tak navyklí, tak beznadějně závislí na systému, že budou bojovat na jeho obranu."

A tak mocné elitní bankéřské rodiny pokračují v řízení světa plného nevědomých lidí. Vlastní už skoro všechno a všechny velké korporace. Rovněž vlastní a kontrolují tři hlavní bankovní instituce, které krmí banky nekonečným přílivem peněz a vyplatí je v případě problému. Jsou to World Bank (Světová banka), The International Monetary Fund (Mezinárodní peněžní fond) a Bank of International Settlements (Banka pro mezinárodní platby) v Basileji, ve Švýcarsku. Jejich moc a kontrola jsou nesmírné. Oni kontrolují naše vlády, vzestup a pád akciových trhů a všechen důležitý průmysl, který jim napomáhá k udržení kontroly, naftu, energie, farmaceutika a obzvláště média. Nevědomí otroci jsou tak pevně připojeni k matrici, že věří všemu, co jim říkají mluvící hlavy z televize, které neustále propagují agendu těchto organizací.


Média – strategický nástroj ovládání mysli

Celá světová říše médií je vlastněná hrstkou lidí a hrstkou jedinců. Mediální korporace mají větší rozpočet než některé národy a mají takový vliv na lidstvo, že to jednoduše jednomu nedá spát. Velmi málo lidí skutečně chápe obrovský dopad a vliv tohoto kritického sektoru.
Rupert Murdoch je bez diskuze králem médií. Přináší zprávy a zároveň je kontrolorem toho, co lidé sledují na globálních zpravodajských kanálech. Mnozí věhlasní reportéři a významní televizní moderátoři se otevřeně vyjadřují o Murdochově děsivé kontrole obsahu, až na úroveň aktuálních frází čtených hlasateli.
Síť médií a zvláště zpravodajské kanály jsou zneužívány k našemu neustálému vymývání mozků. Většina lidí bude věřit všemu, co vidí ve zprávách pouze na základě skutečnosti, že to viděli ve zprávách. Je nám naprosto přesně říkáno to, čemu máme věřit a co si máme myslet podle jejich přání.

Takzvané zpravodajské kanály nepřinášejí žádné skutečné zprávy. Tyto kanály slouží pouze jako platformy propagandy, které nám oznamují, kdo je dobrý a kdo je zlý, proklamují politickou a ekonomickou agendu iluminátů a dokonce předkládají návrhy na jakou další zemi se má zaútočit.
Každý kousíček zveřejněné informace je velice prohnaně propojen s mocenskou agendou. Zprávy jsou vypočítavě zneužívány, aby ničily naši citlivost vůči smrti tím, že se nám opakovaně ukazují války, násilí, řádění na ulicích, zločiny, drogové války, války s terorismem (což je také výmysl iluminátů). Média jdou do války, "schované" ve vojenských obrněných vozech provokatéra. Pro každou mírumilovnou lidskou bytost je takový druh aktivity jednoduše nepředstavitelný a přesto je to skutečnost, se kterou naše generace vyrostla – násilí, smrt a ničení, ve jménu svobody a volnosti.


Kdo platí výkupné za banky?

Během minulých deseti let byl dříve nevídaný počet bank "vykoupen" z bankrotu. Následně došlo k vykupování celých zemí. Hledíme na zprávy s údivem, potřásáme hlavou a nemůžeme uvěřit, že sledujeme zaplacení výkupného za zkorumpované bankéře, zatímco naše domy jdou do exekuce a jsou stejnými bankéři zcela nelítostně prodávány na aukcích. Některé nezávislé zprávy uvádějí, že do konce roku 2012 Federal Reserve v USA vydala 26 triliónů $ (to je 26 tisíc miliard US $) na zaplacení výkupného za americké banky. Je fascinující, že inteligentní reportéři mluví o těchto událostech stále dokola, ale ani jeden reportér se nezeptá na tu nejdůležitější otázku, která vyžaduje detailní odpověď. "Kdo vlastně platí výkupné?"
Kdo je ta neviditelná mocnost, která má nekonečnou zásobu peněz a může tak trvale platit výkupné za banky a dokonce i za země. Jsou to bankéřské rodiny, ty, které jaksi daly samy sobě právo tisknout peníze a kontrolovat zásobu všech peněz ve světě, ty, které vlastní všechny důležité banky světa, to znamená většinu centrálních bank všech zemí, což jsou soukromé společnosti a jsou pod jejich kontrolou. Proto jsou nazýváni bankovní elitou nebo se o nich běžně hovoří jako o "banksterech".

Je jednoduchou skutečností, že reportéři hlavních televizních zpravodajských kanálů nemají dovoleno pokládat takové potenciálně škodlivé otázky, protože všechny hlavní mediální korporace ve světě jsou rovněž vlastněny těmito bankéřskými rodinami. Neustále se hovoří o "dluhu" a "nalévání více peněz do ekonomiky" a každá země ve světě dluží peníze některé jiné zemi. S každým novým "nalitím peněz" jsou lidé stále více zadlužováni a zotročováni. Břemeno těchto vykoupených bank je totiž převáděno na lidi.
Velmi dobrým příkladem je Jamajka. Z každého dolaru v jejím rozpočtu jde 55 centů na placení dluhů, 20 centů na provoz vlády a zbývajících 25 centů jde na zaplacení služeb určených populaci.


Historie bankéřské elity

Když mluvíme o bankéřské elitě, zahrnujeme sem i královské rodiny a královské rody, které kontrolují náš svět po tisíce let. Vzpomeňte si, že to byli starověcí kněží-králové, kteří jako první zavedli koncept peněz, to znamená, že kontrola zásoby peněz je dědičně předávána v těchto královských rodech jejich potomkům. Z toho v důsledku vyplývá, že i bankéři tedy musí být větví královských rodů. Proto mnozí prohlašují, že královna Anglie je nejbohatší osobou na zemi. Koruna (Crown) je zdaleka největším majitelem půdy ve světě, ale nenechte se oklamat. Koruna NENÍ královna, Koruna je korporace, která používá jméno královny a operuje s jejím svolením.
V uplynulých 300 letech svět viděl pozoruhodné ukázky manipulace globálních událostí bankéři. Ovlivňování vlád větších zemí, rozpoutání revolucí a válek, zavádění nových zákonů do legislativy, eliminace prezidentů, kteří stáli bankéřům v cestě, zakládání tajných organizací a zajištění pozice kontroly za každou cenu.
Nejstrašnějším objevem je manipulace globálních konfliktů a válek bankéři v jejich prospěch a stále pokračující kontrola. Využívají lidi jako ochotné a loajální zastánce, naplněné pýchou, ctí a patriotismem až k prasknutí, když pochodují na vlastní smrt.
"Nemají přemýšlet proč, mají konat a umírat." řekl Alfred Tennyson.

Války jsou kontrolovány bankéři. Války začínají králové, královny, politici a náboženští vůdci, aby podpořili svou korporátní agendu, lidé války nezačínají...
A tak stojíme tváří v tvář některým rozhodujícím historickým událostem v průběhu několika století a musíme si střízlivě přiznat, že je bankéři zmanipulovali k jejich vlastnímu prospěchu.

The First Bank of the United States (První banka Spojených států) byla založena v roce 1791 jako první soukromá centrální banka v USA bankéřskou rodinou Rothschild. Od této doby můžeme číst prohlášení bankéřů a dalších průmyslníků o jejich globální perspektivě, ze které běhá mráz po zádech. Dvacet let po založení první soukromé centrální banky Kongres Spojených států odmítl obnovit zakládací listinu a prohlásil svůj úmysl vrátit se zpět k měně vydávané státem, za kterou by lidé neplatili úroky žádnému bankéři. A znovu vidíme úroveň vlivu bankéřů na globální politické dění, když Nathan Mayer Rothschild otevřeně vyhrožoval vládě Spojených států.
"Buď bude obnova zakládací listiny zaručena, nebo se Spojené státy ocitnou v té nejstrašnější válce."
Po rozhodném odmítnutí obnovení zakládací listiny pro First Bank of the United States Kongresem Spojených států Nathan Mayer Rothschild vyštěkl, "Ztrestejte ty drzé Američany. Vraťte je zpátky do koloniální doby." Zanedlouho po tomto ohnivém prohlášení začala Británie v roce 1812 válku financovanou Bank of England, kterou kontroloval Rothschild, s cílem nově kolonizovat Spojené státy a dohnat je zpět do otroctví pod nadvládu Bank of England.
V plánu bylo uvržení Spojených států do takového dluhu kvůli válce, který je přinutí přijmout novou soukromou centrální banku – a plán se jim podařil. Kongres Spojených států byl donucen zaručit novou zakládací listinu pro další soukromou banku, která dodávala měnu a poskytovala veřejnosti půjčky za úrok, Second Bank of the United States (Druhá banka Spojených států). Znovu soukromí bankéři kontrolovali zásobu peněz národa a nestarali se, kdo tvořil zákony ani kolik britských a amerických vojáků muselo kvůli tomu zemřít.

V roce 1832 president Spojených států Andrew Jackson vedl úspěšnou kampaň ve druhém období na pozici prezidenta pod sloganem, "Jackson a žádná banka".
"Pánové! I já dávám bedlivý pozor na konání Bank of the United States (Banky Spojených států). Moji muži vás sledují po velmi dlouhou dobu a jsem přesvědčen, že jste zneužili fondy banky ke spekulacím v komoditách země.
Když jste získali, rozdělili jste si výnosy mezi sebou, když jste ztratili, účtovali jste ztráty bance. Vy mně říkáte, že když vezmu vklady z banky a zruším její zakládací listinu, že zruinuji deset tisíc rodin. To je možná pravda, pánové, ale je to vaše vina! Když vás nechám pokračovat, zruinujete padesát tisíc rodin, a to bude moje vina! Jste hnízdo podvodníků a zlodějů. Jsem rozhodnutý vás zničit, a při Věčném, (praštil pěstí do stolu), zničím vás!"


Bankéři sahají po zločinu a vraždě

Na tři americké prezidenty byl spáchán atentát a dvakrát úspěšně, když začali příliš hlasitě hovořit o bankéřích a tajných společnostech. Jackson, Lincoln a Kennedy, ti všichni stáli proti nezákonným aktivitám bankéřských rodin, ale ony přesně věděly, jak s problémovými prezidenty zacházet a jak úspěšně zakrývat své zločiny. A tak stojíme tváří v tvář některým rozhodujícím historickým událostem. Krátce potom, co prezident Jackson ukončil činnost Second Bank of the United States, byl na něho spáchán atentát, při kterém nevypálila ani jedna z pistolí použitých vrahem Richardem Lawrencem.

Když se rozpadla konfederace v USA, bankéři opět viděli příležitost bohaté žně dluhů. Nabídli financování Lincolnovy snahy přivést Jih zpět do svazku, ale prezident Lincoln odmítl a namísto toho vydal novou státní měnu, která se stala známá jako „greenbacks“ (bankovky tištěné s jednou stranou v zelené barvě). To znamenalo hrozbu pro bohatství a moc centrálních bankéřů, kteří rychle odpověděli.
"Jestliže tato neposlušná finanční politika pocházející ze Severní Ameriky bude zavedena do praxe, potom taková vláda vydá vlastní peníze bez nákladů. Zaplatí dluhy a bude bez dluhů. Bude mít všechny peníze nezbytné k vedení obchodu. Bude tak prosperovat jako žádná vláda předtím v celé historii lidstva. Mozky a bohatství ze všech zemí půjdou do Severní Ameriky. Tato země musí být zničena nebo ona sama v budoucnu zničí každou monarchii na zeměkouli."
Tento článek v The London Times byl odpovědí na Lincolnovo rozhodnutí raději vydat vládní "greenbacks" pro financování občanské války než souhlasit s půjčkami od soukromého bankéře s úrokem 30%.
Z článku je zcela zřejmé, kdo kontroloval The London Times. Článek také poskytuje jasnou evidenci, že "monarchie", což znamená království, je přímo propojená s elitními bankéřskými rodinami. Ale chamtivost a touha bankéřů ovládat lidi je nenasytná. V roce 1872 bankéři z New Yorku rozeslali dopis do každé banky ve Spojených státech a vybízeli ji k financování takových novin, které by stály proti penězům vydaným vládou.

Bankéřům bylo a je naprosto jasné, že peníze jsou perfektní nástroj kontroly a zotročení, mnohonásobně lepší než fyzická forma otroctví, kdy majitel musel své otroky ubytovat a krmit. Peníze mohly být aplikovány mnohem efektivněji jako skrytý nástroj šíření otroctví v lidstvu, aniž by si to masy uvědomily. Lidé jsou tak zaslepeni pocitem svobody a demokracie, že si vůbec neuvědomí, jak moc jsou zotročeni těmi, kteří kontrolují peníze.

Moderní bankovní průmysl a rodiny, které jej ovládají, jsou největším organizovaným zločineckým syndikátem světa. Co je dělá nekonečně vícekrát nebezpečnější než jakýkoliv jiný kartel je to, žeprovádějí svou nezákonnou aktivitu pod záštitou zákonů našich zemí, které byly napsány k jejich ochraně, a pod záštitou soudů a soudců, kteří dohlížejí na dodržování těchto zákonů v praxi.


Banky jsou nad zákonem

Od roku 1913 je měna Spojených států vlastněna a řízena soukromou korporací mezinárodních bankéřů známou jako "Federal Reserve System". Tato skupina tiskne (bankovky) a půjčuje je pokladně Spojených států. Američané, v blažené nevědomosti o tomto podvodu, platí úroky bankéřským rodinám vlastnícím Federal Reserve za právo používat jejich peníze – jinak řečeno hezky vypadající kousky papíru.

Bankéřské rodiny vlastnící Federal Reserve proto mohou tisknout tolik peněz, kolik chtějí, vytváří je ze vzduchu, tajně, bez dozoru a bez připomínek vlády Spojených států, a dávají je tomu, komu chtějí.
Při uvědomění si této skutečnosti běhá mráz po zádech - FED není nikomu odpovědný. Vláda a žádný její orgán nemají právní moc nebo kontrolu nad FEDem. Jinými slovy, FED může dělat, co chce, bez postihu nebo možnosti být trestně stíhán za korupci. A centrální banky se takto chovají po celá staletí.


Financování válek bankéři

Bankéřské rodiny mají obrovské investice v mnoha průmyslových podnicích, které vlastní po celém světě. Neexistují výnosnější investice než ty, které krmí válečnou mašinérii. Klidně můžeme s jistotou prohlásit, že všechny války v lidské historii byly zmanipulovány těmi, kdo kontrolují tok peněz. Rodiny Rothschild, Rockefeller, Morgan, Harriman a Warburg jsou jedni z prvních finančníků bolševické revoluce a také 1. a 2. světové války, což jim přineslo velký profit.

Hitlerův vzestup přinesl šok bankovní elitě. Ne kvůli jeho vojenské moci, ale kvůli jeho ekonomickým plánům. Hitlerovým prvním krokem na poli financí bylo vydání vlastní státní měny, která nebyla vypůjčená od soukromých centrálních bankéřů a která mohla být používána lidmi bez placení úroků bankéřům. Německo ihned po 1. Světové válce začalo rychle obnovovat svůj průmysl a média situaci nazývala jako "německý zázrak" a Hitler byl prohlášen mužem roku, časopisem Time v roce 1938, za úžasné zlepšení života německého lidu a za explozi německého průmyslu. Toto se ani trochu nelíbilo královským bankéřským rodinám.

"Ta válka nebyla pouze o zničení fašismu, ale o dobytí obchodních trhů. Mohli jsme válce zabránit, kdybychom chtěli, bez jediného výstřelu, ale my jsme nechtěli." Winston Churchill řekl Trumanovi 1946.
V následujícím výroku Churchil jasně připouští, o čem válka byla a zároveň sděluje, že si je vědom toho, že pravým zloduchem byli bankéři, kteří převzali kontrolu nad Hitlerem.
"Neodpustitelným zločinem Německa, před 2. světovou válkou, byl pokus vyvázat svoji ekonomiku ze světového obchodního systému a vybudovat nezávislý systém směny, ze kterého by světové finančnictví nemohlo dále profitovat..."

Zpráva v novinách The Guardian ze soboty 25. září 2004 nám otevírá náhled na způsob obohacování Bushovy rodiny a na způsob vytvoření její říše s využitím Hitlerovy vojenské mašinérie.
„Děd George Bushe, Prescott Bush, byl ředitelem a akcionářem společností, které profitovaly díky finanční spolupráci s finančníky podporujícími nacistické Německo.
The Guardian získal důkazy z nově objevených spisů v národním archívu Spojených států, které to potvrzují. Profitoval ze společností, úzce propojených se samotnými německými podniky, které financovaly Hitlerův vzestup k moci.

Vláda USA, stejně jako mnoho jiných vlád, má stále moc pod ochranou ústavy vydávat nezadlužené peníze, ale jejich kontrola ze strany banksterů je tak nelítostná, že naši služebníci, naše vlády, nejsou schopni skutečně vládnout a dělat pro lid to nejlepší.

Všechny války jsou války bankéřů - Michael Rivero.


Banksteři vraždí J. F. K.

Podpisem vykonávacího příkazu 11110 dne 4. června 1963 přikazujícího pokladně Spojených států vydat novou veřejnou měnu, bankovku Spojených států, si podepsal prezident John F. Kennedy vlastní ortel smrti. Kennedyho bankovky Spojených států nebyly vypůjčené od soukromých bankéřů Federal Reserve, ale byly vytvořené vládou Spojených států a podložené stříbrným pokladem vlády Spojených států.
Do veřejného oběhu se dostalo přibližně čtyři a půl miliardy dolarů, došlo ke snížení úrokových plateb do Federal Reserve a uvolnila se kontrola Federal Reserve nad národem. O pět měsíců později byl JFK zavražděn v Dallasu v Texasu a jeho bankovky byly téměř okamžitě staženy z oběhu a zničeny. John J. McCloy, který byl v té době prezidentem Chase Manhattan Bank a prezidentem World Bank, se stal členem Warrenovy komise, aby zajistil spolehlivé utajení spojení bankéřů s pozadím vraždy před veřejností.


Podvod s penězi

Na této dlouhé a spletité cestě podvodu s penězi se z nás stali dobře vycvičení vojáci pochodující do rytmu neviditelného bubnu těch, kdo peníze vytvářejí. Jsme chytře krmeni výroky jako "peníze otáčejí světem" a "když se budeš snažit, dotáhneš to na vrchol".
Pomocí nenápadného ovládání mysli se peníze staly krví života lidské psychiky. Peníze jsou drogou, na které je lidstvo závislé, neboť většina věří, že bez peněz nemůžeme přežít. Toto tvrzení je však velmi daleko od pravdy. Jen otevřete oči a podívejte se na svět kolem vás. Vše kolem nás existuje v hojnosti a funguje bez peněz. Milióny lidí ve světě vytvářejí milióny věcí každý den, které zaplňují police supermarketů, skladů a výstavních síní. Milióny farmářů ve světě produkují milióny tun jídla každým rokem a naši inženýři navrhují nejpozoruhodnější stavby, které nám berou dech.
Peníze neotáčejí světem – lidé ano.
Ale v současné době se opakovaně hovoří o stimulaci ekonomiky, nalévání kapitálu, tvorbě pracovních míst, stabilizaci růstu podnikání a dalších takových neúspěšných akcích z minulosti, které jsou jednou z příčin současného nepořádku. Nic z toho, co navrhují vlády a banksteři, není řešení pro lidi. Tato řešení jsou pouze další akce k obohacení bank a jejich vlastníků. Je to dobře dirigovaný a klamný manévr banksterů, který se nazývá PROBLÉM – REAKCE – ŘEŠENÍ. (David Icke)
Oni vytvoří problém, my poplašně reagujeme, oni nám vnutí svoje řešení.


Banky jsou vykoupeny - lidé platí dluh

Smutné je, že pokaždé, když jsou banky vykoupeny centrálními bankami, vznikne obrovský dluh, který musí zaplatit lidé – ne banky, protože neexistuje žádný magický trezor plný peněz schovaný na tajném místě. Bankéřská elita si vynutila právo tisknout peníze a to znamená, že je doslova tvoří ze vzduchu. Jen si představte tuto scénu: Vejdete do tiskárny a vedle velmi drahého tiskařského stroje leží hromada papíru v hodnotě jednoho sta dolarů. Přijde člověk s parádním návrhem, logem, jménem a nějakými čísly tištěnými v rozích kousků papíru a nyní mají hodnotu 100 miliard dolarů. Tyto papíry jsou rozřezány a oříznuty, aby vypadaly opravdu upraveně a spořádaně, potom jsou zabaleny do ještě pěknějšího papíru v hromádkách po 100 kusech a jsou odeslány do bank. Právě jste byli svědkem tvorby peněz "ze vzduchu" centrálními bankami. Tyto kousky papíru se půjčují lidem, kteří musí platit zpátky úroky a vytvářet tak bankéřům obrovský zisk a to vše půjčováním de facto obyčejných papírků.

Ale lidé nemohou tisknout vlastní kousky papíru, protože kdyby to udělali, šli by na dlouhou dobu do vězení. Pouze bankéři mají právo tvořit tyto parádní papírky, aniž by se dostali do problémů se zákonem – protože se podíleli na napsání zákonů, které jim hrají do ruky. Tak rychle a jednoduše může být vytvořen globální podvod, jestliže máte moc psát zákony, které váš podvod prosadí silou. Potom potřebujete kontrolovat armádu a policii skrze vlády, které zajistí prosazování zákonů a pak již vcelku brzy se stanete nedotknutelnými, kteří si hrají přede všemi kolem vás na Boha.

Existují jedinci, kteří budou tento systém obhajovat a argumentovat, že takto věci chodí, že potřebujeme pořádek a strukturu, abychom mohli fungovat jako civilizovaná společnost. Budou říkat, že nám trvalo dlouhou dobu dostat se na vrchol civilizace, kde všichni můžeme užívat přepych poskytovaný pokročilou technologií. Objeví se jedinci z finančního sektoru s vysvětlením, jak je to všechno komplikované a skutečnost není vůbec jednoduchá. Je to globální armáda dobře cvičených účetních a obchodníků s úplně vymytými mozky, kteří věří ve význam své práce a považují ji za nezbytnou pro chod světa.

To všechno jsou jenom logicky zformulované lži a podvody, za které se banky schovávají. Nevěřte ničemu, co říkají. Věřte jednoduchým faktům. Centrální banky tvoří peníze ze vzduchu, dávají je vládám, aby platily bankám výkupné a my, lidé, musíme pracovat o to déle a tvrději, abychom zaplatili dluh zpět – ne "ze vzduchu", ale naším potem a krví. Toto je propracovaný klam určený lidstvu. My jsme otroci, kteří udržují bankstery u moci.

Bankovní průmysl je největší organizovaný zločinný syndikát, jaký kdy byl odhalen.

Klamou nás tím, že se jim daří vypadat legitimně, jejich aktivity jsou legalizované a navíc jsou pasívně přijímané těmi lidmi, kteří jsou vykořisťováni.


Crown Temple – sídlo moci

Jak bankéřská elita kontroluje toto obrovské finanční monstrum, které se zdá být nekonečně složité a nekontrolovatelné? Jak a kdy se zorganizovali a stali tak mocnými? Kde je hlavní sídlo? Kdo otáčí kola každou minutu bez zastavení?
To něco je známé jako "the Crown", ustanovená nechvalně známými rytíři templáři, když založili templářskou církev v Londýně roku 1185. Vládní i soudní systémy ve Spojených státech amerických, jak na federální, tak i na místní úrovni států, jsou vlastněny "Crown", soukromou cizí mocí, jejíž hlavní sídlo je v centru Londýna, v Anglii.
Sídlo kontroly bankéřské elity a jejích zákonodárců je strategicky umístěné uvnitř tří nezávislých a suverénních států, jmenovitě je to město Vatikán v Římě, Washington DC a City of London, které se také nazývá Square Mile a má svůj vlastní status města. Je to suverénní, formálně oddělený okrsek. Temple Church (Církev templářů) existuje mimo veškeré kanonické jurisdikce. To znamená, že žádná vláda ani jiná takzvaná autorita ji nekontroluje, ani neovládá – stejně jako FED v USA. Mistr Chrámu je jmenován a nastoupí na své místo v tajném obřadu.
Zde je původní centrum pro všechny právní zástupce, zatímco všechny asociace právníků ve světě jsou signatáři a frančízy Crown, která na tomto místě sídlí.

To je místo, kde byly položeny základy současného globálního bankovního a právního systému a kde byla nastolena tyranie, která sužuje lidstvo dodnes. Více než 800 let jsou propracovávány, pečlivě plánovány a realizovány podvody a lži, které klamou nevědomé lidi na každém kroku. Odtud diktují právní a finanční taktiku většině světa, to znamená i zahájení válek a invaze do zemí, což jsou strategické nástroje kontroly, a neustále pokračují v zadlužování zemí a jejich obyvatel.

USA není svobodný a suverénní národ, jak prohlašuje federální vláda. Kdyby toto byla pravda, USA, stejně jako všechny ostatní země, by nebyly po diktátem Crown Temple, který je realizován přes jeho bankéře a právníky. USA jsou kontrolovány a manipulovány soukromou cizí silou a federální vláda je jejich vazalem. Banky nebo bankéřská elita řídí Crown Temple a právníci uskutečňují jejich nařízení kontrolou právních záležitostí obětí. Je to perfektní plán pro perfektní zločin, který je pečlivě vykonáván od vybudování Temple v roce 1185, aniž by bylo mnoho otázek – až dosud.

Soukromý Federal Reserve System, který vydává americké "fiat" bankovky federální rezervy, je finančně vlastněný a kontrolovaný Crown ze Švýcarska, která je jejich domovem a právním zdrojem. Dokonce i Hitler respektoval bankéře Crown tím, že nebombardoval Švýcarsko. Banka pro mezinárodní platby sídlí v Basileji, kontroluje všechny centrální banky národů G7 a mnoho dalších. A víme, že kdo kontroluje zlato, řídí svět. Některé organizace a tajné spolky mají velmi dlouhou historii existence. Některé byly založeny na počátku 12. století. Nejsou registrované jako korporace z jednoduchého důvodu: Nemůžete žalovat neexistující věc a neexistující bytost. Jsou to soukromé společnosti bez zakládacích listin nebo právního postavení a jejich takzvané ústavy jsou založeny výhradně na seberegulaci a na regulaci na míru. Jinými slovy, existují jako tajné společnosti bez "vstupních dveří".

Za feudálního systému držby musel být každý vazal nebo nájemník poctivý a oddaný svému pánu a musel jej bránit proti všem jeho nepřátelům. Tento závazek byl nazýván loajalitou nebo věrností a ode všech nájemníků se vyžadovala přísaha věrnosti.
Král John prohlásil, že britsko-anglická Crown a její majetek v té době, včetně všeho budoucího majetku, pozemků, fondů, zakládacích a jmenovacích listin a půdy, jsou navěky vázáni k papeži a římsko-katolické církvi jako ke svému pánu a majiteli.
O nějakých pět set let později se kolonie Nové Anglie v Americe staly částí Crown jako majetek a fond nazvaný "Spojené státy".

Ani lidé Ameriky ani královna Anglie nevlastní Ameriku. Crown Temple vlastní Ameriku díky podvodům Crown bankéřů. Middle Templar právníci ovládají Ameriku pomocí nezákonných smluv, nezákonných daní a skrze smluvní dokumenty se zfalšovanými hodnotami, které znamenají dluhový podvod. Toto vše je přísně prosazováno jejich zcela nezákonnými, ale "legálními" příkazy, pravidly a zákoníky Crown Temple, což je takzvaný právní systém v USA. Toto vše může probíhat, neboť Crown Temple vlastní všechnu půdu a majetkové listiny celé Severní Ameriky.
Ale zvrácená kontrola zasahuje do větších hloubek. Crown Temple je zcela pod kontrolou papeže a římsko-katolické církve, neboť rytíři založili Crown Temple na příkaz papeže.


Ten, kdo vlastní zlato, kontroluje svět

O Vatikánu se často říká, že je největším majitelem zlata ve světě. A ten, kdo kontroluje zlato, kontroluje svět. Proto Jižní Afrika a Zimbabwe neunikly pozornosti Crown. Je to konec konců místo, odkud přichází většina světového zlata. Je to důvod vyslání Cecila Johna Rhodese, aby je prohlásil za majetek Crown a je to zároveň důvod zahájení války v Jižní Africe, což byla nejdražší válka, kterou kdy Velká Británie vedla. Od roku 1899 do roku 1902 přibližně 470 000 (čtyřistasedmdesát tisíc) britských vojáků zajišťovalo půdu pro Crown během jihoafrické války proti nějakým 60 000 Burů nebo farmářů a proti podobnému počtu původních obyvatel Afriky z různých kmenů Bantu. Toto číslo je dvojnásobek ve srovnání s počtem britských a amerických vojáků, kteří se účastnili války v Perském zálivu v roce 2012. Britové museli zabezpečit kontrolu zlatých polí pro Crown bez ohledu na náklady. A udělali to. Aby toho dosáhli, Britové museli sáhnout po drastických opatřeních a přijali nařízení "spálená země" - vypálili domy, vesnice a farmy, zabíjeli nebo zabavovali dobytek a zavřeli tisíce žen a dětí z burských farem a kmenů Bantu do koncentračních táborů roztroušených napříč Jižní Afrikou. Odhaduje se, že v těchto táborech zemřelo nejméně 34 000 lidí, ale číslo je s největší pravděpodobností mnohem vyšší. Tento model byl vylepšen Adolfem Hitlerem v jeho vlastní verzi koncentračních táborů o nějakých 40 let později.


Svět protestuje

Nikdy nebyly časy jako nyní, kdy celý svět rychle povstává v protestu proti banksterům a politickým režimům, které ve zvýšené míře osekávají svobody vlastních lidí. Milióny lidí si naprosto jasně uvědomily, že korporace jsou nepřátelé lidu, vyzbrojované a podporované bankami a nezákonným právním systémem.
OWS slogan prohlašuje Je nás 99%. UBUNTU hnutí s tímto souhlasí z hloubi duše a vyzývá lidi, aby si tento fakt zapsali do srdce, aby se nenechali zmást, poplést nebo ponižovat jedním procentem, které urvalo kontrolu nad planetou. Jediná jistota v tomto vesmíru je změna a proto se změní i tento neurvalý režim, který zotročuje 99% lidí.
Mnozí věří, že takzvaná "vyšší třída" je částí onoho 1%. Je nutné zdůraznit, že "vyšší třída" není nejvyšší třídou vydělávajících. Protože oni, i když připadají lidem nesmírně bohatí, nepatří do skupiny 1% a proto by ve většině případů neměli být démonizováni.
1% je velmi exkluzivní klub nedotknutelných, který zůstává pro světovou populaci neviditelný.


Světový kolaps ekonomiky je nevyhnutelný

Všechno, co slyšíme, se týká nezdaru a špatných vyhlídek ve finančním sektoru světa a jak si všichni budou muset utáhnout opasky a pracovat tvrději. A najednou už to nebyli pouze bankéři, za koho bylo zaplaceno výkupné, ale jednalo se i o celé země. Řecko, Irsko, Itálie, Portugalsko, Španělsko a Kypr byly vykoupeny, zatímco jiné země obdržely obrovské půjčky, v podstatě to samé, ale tyto půjčky se nenazývaly "výkupným"!
Čím více výkupného vidíme, tím více se bankéřské rodiny smějí, protože mají právo tisknout neomezené množství peněz. A pokaždé když vytvoří peníze ze vzduchu, které vyřeší naše problémy, seberou nám více naší země, našich milovaných věcí, a lidé upadají do ještě většího otroctví, kam je ženou bankéři.

Jak je to možné, že světová ekonomika stále mele dál? Proč se nezhroutila? V této době by každý měl být schopen recitovat automatickou odpověď – banksteři mohou pokračovat v tisknutí peněz ze vzduchu tak dlouho, jak jsou živí. Nezdá se, že by jim vadily důsledky, pokud drží kontrolu vlád a mas. K dosažení toho používají policii, armádu, výzvědné služby a všechny další vládní organizace, které mají k dispozici.
Naše vlády na nás nepohlížejí jako na lidské bytosti – jsme "právnické osoby" nebo fiktivní entity, kousky papíru, reprezentované našimi rodnými listy a identifikačními čísly, které jsou nástrojem a majetkem vládních korporací.

Jak dlouho si bankéři myslí, že mohou dělat z lidí hlupáky? Je na nás, abychom tyto znalosti všichni sdíleli mezi sebou. Dříve nebo později dosáhneme kritické masy vědomých probuzených lidí a bodu, kde žádné množství peněz už nebude stačit na vyřešení finančních problémů. Jakmile se jednou kritická masa lidí probudí z velkého podvodu, už nebude cesty zpátky. "Co uděláme, až se toto stane?"

Albert Einstein definoval bláznovství jako provádění stále stejného experimentu znova a znova s očekáváním jiných výsledků.
To znamená, že musíme být blázni, protože chodíme v kruhu více než 6 000 let a používáme stále stejný peněžní systém – systém, který nefunguje a způsobuje pokračování konfliktů a trápení mezi lidmi. Je jasné, že lidé ve světě mají už dost ubližování a že přišel čas ustanovit úplně nový systém – novou sociální strukturu, která se liší ode všeho, co jsme kdy jako takzvaná civilizace používali. Takový nový systém bude vyžadovat novou vizi, odvahu a pevné rozhodnutí osvobodit se od těch, kteří nás kontrolují.
Bude to vyžadovat posun v našem myšlení, abychom dosáhli toho, o čem si mnozí z nás myslí, že je nedosažitelné, svět jednoty a hojnosti pro všechny.
Ale více než cokoliv jiného bude vyžadována nová úroveň jednotného vědomí u kritické masy lidí ve světě, protože nemůžeme vyřešit naše problémy, když se k nim přiblížíme ze současné úrovně vědomí.
A proto se staňme katalyzátory nového vědomí a vytvořme nový svět, po kterém toužíme a pro který jsme se narodili. V Africe ho nazývají UBUNTU.

Prosím podívejte se na internetovou stránku www.ubuntuparty.org.za, kde jsem začal publikovat více dokumentů a informací o tom jak se přechod bude odehrávat.

M. Tellinger

02.01.2017

Rychlá navigace: