Souvislosti, které všude nenajdete

Ivo Wiesner: Do ráje projdeš peklem

"Existuje globální tajná vláda se svými vlastními leteckými silami, se svým vlastním loďstvem a rozvětvenou sítí tajných služeb, se svým mechanismem získávání financí a informací, se schopností účinně prosazovat vliv svých idejí na národní cítění a zájmy občanů, nepodléhající žádné kontrole, ba ani povinným bilancím, takže sama sebe postavila nad zákony jednotlivých států a mimo kontrolu občanů".

Americký senátor Daniel K. Inouye


Předmětem intenzivního utajování jsou rovněž skutečné cíle Nového světového řádu, stejně jako přítomnost občanů mimozemského původu v americkém Kongresu. Metody a technologie, používané soudobými tajnými vládními i nevládními korporacemi k manipulaci s vědomím, myšlením a chováním "muže z ulice" jsou ale natolik propracované a sofistikované, že není v možnostech běžného člověka nalézt pravdu, pečlivě ukrytou a střeženou v sejfech organizací tak tajných, že ani nemají jména.

Problémy jsou s důkazy vztahujícími se k existenci mimozemských entit a jimi vyrobených artefaktů, například mimozemských letounů (UFO) či jejich součástek nebo zařízení, jež jsou produkty naprosto neznámých technologií. Většina artefaktů byla totiž pečlivě speciálními jednotkami US Air Force do šroubečku odvezena, ukryta a prohlášena za "Top Secret" a žádný civilní odborník je nesměl shlédnout ani z povzdálí. Indiskrecí se část informací přece jen časem dostala na veřejnost, nebo související okolnosti byly tak působivé a rozsáhlé, že je nebylo možné zcela utajit. Proto tajné služby zahájily rozsáhlou dezinformační kampaň, jež měla odvést pozornost od těchto citlivých informací a dostupné informace zdiskreditovat. Často byly používány podvodné metody a dokonce i zmanipulované "důkazy". V této kamufláži dominovaly Spojené státy a SSSR, důvody byly srozumitelné – studená válka. Pandořina skříňka se nakonec přece jen trochu pootevřela, ale až počátkem 90. let.

Rigeliani (zřejmě spolu s Deros) uzavřeli v roce 1954 s vládou USA smlouvu o přátelství a vzájemné spolupráci, známou jako "Greada Treaty". Během diplomatického jednání bylo zhotoveno několik oficiálních fotografií, které byly vzápětí prohlášeny za tajné.
Prezident Eisenhower a americká vláda, kteří jednali s Rigeliany o uzavření smlouvy Greada Treaty velmi brzo pochopili, že tato smlouva není skutečnou smlouvou o spolupráci a přátelství mezi dvěma plnoprávnými vesmírnými entitami, ale v podstatě jde o kapitulační akt jen velmi neurčitě vymezující práva vítěze a přesně a tvrdě vymezující povinnosti poražené strany USA. Greda Treaty nejenže byla v rozporu s americkou ústavou, ale i s deklarací OSN, takže se nelze divit tvrdé reakci SSSR, Francie, Číny a dalších států, přestože i z jejich strany to byla jistá věrolomnost, vzhledem k jejich pravděpodobné spolupráci s jinými skupinami Aliens. Tyto okolnosti byly hlavní příčinou tak usilovných dezinformací a tak úzkostlivého utajování této smlouvy, protože Američané dobře pochopili, kam až je zavedla jejich arogance a bezmezná chtivost po nových vojenských technologiích, které by jim poskytly rozhodující postavení na Zemi. Teprve v současnosti pronikají navenek dílčí fakta, a to snad jen díky tomu, že většina aktérů již zemřela, nebo neunesla tlak svědomí.

Zcela stranou zůstalo setkání prezidenta Eisenhowera s humanoidními Aliens, které se odehrálo 20. února 1954 na základně Air Force Edwards (Muroc) v Novém Mexiku. Tito Aliens, fyzicky téměř nerozeznatelní od lidí, hovořili dobrou angličtinou a varovali Eisenhowera před Rigeliany, jejichž obrovské lodi se vznášely na rovníkové orbitě ve výšce 150-800 km a parkovaly na odvrácené straně Měsíce. Humanoidní rasa (pravděpodobně některá z lyranských skupin) nabídla pomoc proti Rigelianům, ale požadovala úplné nukleární odzbrojení, ukončení veškerých aktivit poškozujících pozemskou přírodu a účinné řešení problému světové chudoby. Nové progresivní vojenské technologie požadované Američany ale odmítla poskytnout z obavy před jejich zneužitím. Jenže spojené státy, nacházející se uprostřed studené války se SSSR, po nových technologiích doslova prahly, a tak přijaly nabídku smlouvy s Rigeliany, leč nepostřehly čertovo kopýtko a rohy čouhající z darovaného pytle.

Od okamžiku uzavření smlouvy (Greada Treaty), kteří někteří američtí současníci nazvali "Covenant with Dead" (Smlouvou se smrtí), uplynulo více jak 60 let, a tak je možno hodnotit co přinesla. Americká vláda sice nějaké progresivní technologie od nosatých Greys získala, ale v podstatě se nacházela v postavení středověkého vazala, na kterém jeho lenní pán (nosatí Greys) tvrdě vyžadoval plnění smlouvy, ale sám její podmínky plnil, pouze pokud to pro něj bylo výhodné. Jak vyplývá z mnoha svědectví přímých účastníků, dělali si Greys na Zemi, co se jim zamanulo, což stálo životy a velké utrpení obrovského množství lidí. Opět se potvrdila platnost starého lidového rčení: "Čiň čertu dobře a peklem se ti odmění". Ostatně se důvodně domnívám, že snaha o navázání rádiového kontaktu s mimozemšťany v počáteční fázi projektu Sigma byla tím směrovým ukazatelem, který Rigeliany dovedl k Zemi.

Zásadní problém dnes nespočívá v tom, zda existují UFO a zda je Vesmír osídlen, nebo jsme–li v něm sami a představujeme extrémní případ tvořivosti Přírody. Mrazivým zjištěním zůstává, že existence mimozemských entit je holým faktem a tyto entity se nacházejí na Zemi. Většina lidí o tomto dodnes nic neví a rozhodně tuto možnost nepřipouští. Nevíme, jaké mají úmysly a jakými způsoby je hodlají uskutečnit. Je smutnou pravdou, která lidem stále uniká, že některé skupiny EBE na Zemi operují již při nejmenším 12 000 let. Unášejí lidi, odebírají jim krev, některé orgány a tělesné tkáně, nebo si lidská těla upravují na biologické stroje pro výrobu enzymů, hormonů, prostaglandinů a endorfinů. Také si z těl dětí a mladých lidí vyrábějí živné roztoky, protože jsou tak degenerovaní, že na cestě neuvážených genetických experimentů přišli nejen o schopnost generativního rozmnožování, ale i o trávící soustavu, takže živné látky absorbují kůží během koupelí a stejnou cestou se zbavují odpadů. Mají technologii, která umožňuje živým lidem odebírat, dlouhodobě skladovat a přizpůsobovat "plazmatické tělo", které potřebují k oživení svých biorobotů Oemonů a Dows.

Americké vládě, prahnoucí po nových zbraňových a válečných technologiích použitelných proti obávanému potenciálnímu protivníku – SSSR, zaslepili oči množstvím principielně nových technologií. Díky jim je USA skutečně technokratickou velmocí, která ale sedí na vypůjčené židli a nikdo z myslících amerických politiků netuší, zda náhodou není ta židle spíš popravčím křeslem. Díky těmto technologiím se astronautové tajné služby USA (NSA) usídlili na Měsíci již v roce 1962, přičemž první pompézní přistání mise Apollo 11 se odehrálo před zraky celé Země až 20. července 1969. Podvod NASA nespočíval v samotném přistání velmi odvážných astronautů, ale v tom, že tato mise dávno nebyla první. Již v té době NASA měla podrobné informace o tom, že Měsíc je ve skutečnosti dutou kovovou koulí vestavěnou dovnitř asteroidu, který byl v podstatě vojenským transportním zařízením pro armádu asi 5ti milionů interventů a tato armáda někdy minulosti napadla naši sluneční soustavu.

08.04.2017

Rychlá navigace: