Souvislosti, které všude nenajdete

Oxid grafenu je ten údajný SARS-CoV-2

https://www.orwell.city/2021/06/covid-19-is-caused-by-graphene-oxide.html

La Quinta Columna (25. 6. 2021) učinila naléhavé oznámení a doufá, že se dostane k co nejvíce lidem, zejména těm, kteří pracují ve zdravotních a právních službách, protože biochemik Ricardo Delgado, dr. José Luis Sevillano a tým výzkumníků a profesorů, s nimiž prováděli svůj výzkum, potvrdili přítomnost nanočástic oxidu grafenu v lahvičkách s vakcínou. Tým ukázal některé fotografie provedených analýz, včetně výsledků získaných pozorováním optickým mikroskopem a elektronovým mikroskopem. Oznámili také, že zpráva založená na všech použitých technikách, které určily přítomnost oxidu grafenu, bude velmi brzy oficiálně zveřejněna výzkumnými pracovníky, kteří provedli analýzy.

Masky, které jsou v současné době na trhu a používají se, obsahují oxid grafenu. Nejen ty, které byly svého času staženy, jak bylo oznámeno v médiích, ale i štětičky používané v PCR a antigenních testech obsahují nanočástice oxidu grafenu. COVID vakcíny ve všech svých variantách – AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Janssen/Johnson & Johnson atd., obsahují také značnou dávku nanočástic oxidu grafenu. Toto jsou výsledky jejich analýzy elektronovou mikroskopií a spektroskopií, mimo jiných technik používaných různými veřejnými univerzitami v naší zemi. Vakcína proti chřipce obsahovala nanočástice oxidu grafenu a nové vakcíny proti chřipce i nové intranazální COVID vakcíny, které jsou v přípravě, obsahují také obrovské dávky nanočástic oxidu grafenu. Oxid grafenu je toxická látka, která vytváří v těle tromby – krevní sraženiny. Oxid grafenu způsobuje změnu v imunitním systému dekompenzací oxidační rovnováhy ve vztahu k zásobám glutathionu (antioxidant). Pokud je dávka oxidu grafenu zvýšena jakoukoli cestou podání, způsobí kolaps imunitního systému a pak následuje cytokinová bouře. Oxid grafenu nahromaděný v plicích vytváří oboustranný zápal plic šířením v plicním alveolárním traktu. Oxid grafenu způsobuje v ústech kovovou pachuť a vdechovaný oxid grafenu způsobuje zánět sliznic a tím ztrátu chuti a částečnou nebo úplnou ztrátu čichu. Oxid grafenu získává uvnitř těla také SILNÉ MAGNETICKÉ VLASTNOSTI. To také vysvětluje magnetický jev, který již zažily miliardy lidí po celém světě po přijetí oxidu grafenu. Jedním ze způsobů, jak se do těla dostává oxid grafenu je vakcína. Stručně řečeno, když to shrneme, tak oxid grafenu je ten údajný SARS-CoV-2, ten údajně nový koronavirus, který způsobuje onemocnění známé jako COVID-19. Proto jsme nikdy skutečně neizolovali nový koronavirus, jak většina zdravotnických institucí na nejvyšší úrovni a v různých zemích uznala, když na to byla tázána. Onemocnění COVID-19 je výsledkem zavádění oxidu grafenu do těla. Oxid grafenu je extrémně potentní v aerosolech, stejně jako takzvaný SARS-CoV-2. Jako každý materiál má oxid grafenu to, co nazýváme "elektronické absorpční pásmo". To znamená, že absorbuje určitou frekvenci, která tento materiál velmi rychle nabudí, pak způsobí oxidaci, čímž naruší rovnováhu organismu šířením toxických látek v těle a sníží přírodní zásoby antioxidantu glutathionu. Právě toto specifické frekvenční pásmo je vyzařované v nové bezdrátové technologie 5G. To je důvod, proč se rozmisťování těchto antén během pandemie nikdy nezastavilo. Tato činnost patřila k několika málo službám, které byly udržovány. Nezapomeňte, že vše začalo ve Wu-chanu, což bylo to první pilotní město na světě, které koncem listopadu 2019 testovalo technologii 5G. Je to taková "náhoda"? Účel zavedení oxidu grafenu je ještě temnější, než si dokážete představit. Je toho více než dost, abyste vstřebali tato data a "resetovali" znalosti, které jste dosud měli o nemoci, od nejvyšších vládních institucí, které říkají obyvatelstvu, aby se chránilo, a dokonce jim vnucují to, co jim potenciálně způsobí nemoc samotnou. Nyní, když víme, že příčinou či etiologickým činitelem onemocnění je chemická toxická látka a ne látka biologická, tak víme, jak ji zmírnit: "Zvýšením hladiny glutationu". Glutathion je přírodní antioxidant, který nosíme v našem těle. Hladiny glutathionu jsou u dětí extrémně vysoké. Proto onemocnění nemá téměř žádný dopad na dětskou populaci. Množství glutationu v těle se velmi prudce snižuje po 65. roce života. Proto je COVID-19 obzvláště rozšířen ve starší populaci. Glutathion je na velmi vysoké úrovni v populaci, která intenzivně sportuje. To je důvod, proč pouze 0,22% sportovců prodělalo onemocnění. Nyní pochopíte, proč nespočet praktických studií prokázalo, že léčba N-acetylcysteinem (který je prekurzorem glutathionu v těle) nebo glutathion podávaný přímo, léčí onemocnění COVID-19 u pacientů velmi rychle. Jednoduše proto, že hladiny glutathionu byly zvýšeny, aby se vyrovnaly s podávanou toxickou látkou, oxidem grafenu. Objev, který zde učinila La Quinta Columna, svědčí o útoku státního bioterorismu se vším všudy a o spoluvině vlád vůči celé světové populaci, což nyní zakládá skutkovou podstatu zločinu proti lidskosti. Proto je naprosto nezbytné a důležité, abyste tyto informace zpřístupnili svým praktickým lékařům, zdravotnickým a pečovatelským službám obecně, ale také médiím a místnímu a regionálnímu tisku a celému vašemu okolí.

La Quinta Columna odhaduje, že jen u nás každý den zemřou desetitisíce lidí, až vláda zapne novou chystanou technologii 5G. S vědomím, že nyní nejsou touto injekcí proti chřipce s oxidem grafenu očkováni pouze starší lidé v pečovatelských domech, ale jak víte, velká část populace byla očkována nebo "grafenizována" postupnými dávkami oxidu grafenu. Tělo má přirozenou schopnost eliminovat tuto toxickou látku, takže proto nám doporučují až tři dávky ročně po všechny roky, aby se grafen ve vašem těle udržoval. Máme všechny důkazy o tom, co se tu stalo. Lidé jsou strkáni z bezedného útesu. Byli jste více než rok zcela klamáni nejvyššími institucemi. Šiřte tyto informace! Je pouze na nás, jestli nás čeká osud, který nám ONI nachystali...

Oxid grafenu je ten údajný SARS-CoV-2

10.07.2021

Rychlá navigace: