Souvislosti, které všude nenajdete

Pamatujte si – je to spirituální, duchovní válka – Deep State – 1. část

(Článek 267)

Jsme ve spirituální válce, kterou proti nám rozpoutali a my některé věci vidíme, jak se odehrávají a projevují na fyzické rovině. K našemu vítězství musí dojít v duchovní říši a bude se to manifestovat i "tady". Elity a "globálně-mocenský systém" používaly dlouho tuto taktiku, kdy nás označovaly za zvířata a ne za duchovní bytosti. Lidské vědomí, které funguje jak na duchovní, tak i na světské úrovni, se ale nezadržitelně na celém světě pozvedává. Jejich taktika, kdy nás cíleně a masívně odlidšťovali, selhala. Globálně-mocenský systém nad námi ztrácí kontrolu, pokud se hlásíme k tomu, kým skutečně jsme, totiž vznešenými duchovními bytostmi a ne zvířaty s nízkými pudy. Jejich agenda je zaměřena na to, aby byly potlačeny základní znalosti o nás samotných a o našem pravém dědictví. Lidský duch přece jen nakonec zvítězí.

Ukazuje se, že Deep State, Cabal, Ilumináti nebo globální mocenský systém, je jedno jak je nazveme, nemohou jen tak kohokoliv odstranit, kdykoliv se jim zachce. Tady probíhá především duchovní bitva a Deep State, aby byl úspěšný a obstál, musí dodržovat a řídit se tím, čemu říkají "Pravidla" a to na nejrůznějších úrovních. Pravidla stanovují, že Deep State nemůže udělat nic, na co nemá oprávnění ani na individuální, ani na kolektivní úrovni. Proto útoky spáchané na Emeryho ho nezabily a ani nezpůsobily žádné trvalé poškození jeho zdraví nebo schopnost správně fungovat. Přestat mluvit a být zticha by v tomto okamžiku bylo to nejhorší, co by mohl Emery udělat. Pokud jste bezostyšně napadeni, musíte se bránit, ale k tomu potřebujete mít co nejdokonalejší a co nejméně zatíženou karmu. Pečlivou péčí o svou karmu se vyhnete katastrofám a neštěstím. Nikdy byste neměli zpychnout nebo se cítit nadutě, když jde o úroveň vaší bezpečnosti a ochrany. Vždy je možné uklouznout. Rizika jsou velmi reálná. Jinak řečeno, úzkostlivým věnováním se své "duchovní bezúhonnosti" můžete značně omezit pravděpodobnost, že bude "povoleno" spuštění nějakých zneklidňujících událostí vůči vaší osobě.

Jacob, jeden z důležitých zasvěcených insiderů, odhalil, že než lidé z Deep State/Cabal někoho mohou úspěšně napadnout, musí vyčkat na správný okamžik. To je velmi odlišné od konvenčního přístupu, že mohou jen tak "vydat příkaz, udeřit a zabít" a to vše provést bez jakýchkoliv problémů a následků. Aby takovou operaci mohli vůbec zahájit, tak v mnoha případech značná část jejich úsilí spočívá předtím v nutnosti dostatečně dotyčného zkorumpovat a znegativizovat, případně uvést do nevědomosti či v omyl, aby ve své "slepotě" něco udělal, přijal či podepsal. Ve spirituální rovině platí podobně jako v právním státě: neznalost zákonů neomlouvá. To platí i při neznalosti karmických a vesmírných zákonů. Prohnaní jedinci a temné bytosti vždy lidem nabízeli bezcenné tretky za hodnotné poklady a nedůležité mámení, za nesmrtelnou duši...

Pokud sami nevytvoříte dostatečný důvod pro jejich "oprávněný" zásah, budou se vám snažit vnutit nejrůznější lákadla, aby vás přiměli myslet a chovat se negativním způsobem. To jim pak poskytne důvod, aby vás napadli způsobem, který je v souladu s karmou, kterou jste si tak vysloužili. Dokonce, i když jste byli oklamáni nebo podvedeni, přesto to bude vaše karma. Nejběžnějším prostředkem k "přípravě" někoho, aby na něj mohli zaútočit, je použití vodiče/manipulátora. Jedná se o osobu, která se ve vašem životě objeví "náhodou", ale je ve skutečnosti tajným zaměstnancem, placeným za to, aby vás sledoval, narušil, rozložil a připravil pro "karmický" útok. Musíte být vždy opatrní na lidi, kteří vystupují někdy až příliš přátelsky, zatímco pracují jako dvojití agenti. Jednoduchá a zřejmá pokušení, která by mohla tyto typy útoků opravňovat, zahrnují zneužívání návykových látek, sexuální nerozvážnosti, bezcitné nelidské jednání, bezostyšné, nehorázné lhaní nebo okrádání ostatních a korupce.

Pokud dospějeme k porážce Deep State můžeme mít ihned létací objekty na antigravitaci a volnou energii, které nás mohou vzít na plavbu po sluneční soustavě dřív, než si myslíme. Stále se zvyšuje počet zasvěcených lidí/insiderů, kteří potvrzují, že jsme již naši sluneční soustavu za pomoci špičkové technologie kolonizovali. Spolupracuje s námi mnoho mimozemských skupin a "Aliance" postupně pracuje na odtajňování všech těchto informací. Všichni zasvěcení insideři jsou si také vědomi nadcházející masivní události "slunečního záblesku", který dramaticky změní naši DNA, promění naše vědomí a naplní tak proroctví o "Vzestupu" vyskytující se ve 35-ti různých starodávných učeních.

Celá naše sluneční soustava stále více demonstruje příznaky náhlé masivní změny klimatu jako předzvěst těchto ohromujících událostí.

Pamatujte si - je to spirituální, duchovní válka - Deep State - 1. část

19.04.2019

Rychlá navigace: