Souvislosti, které všude nenajdete

Vrcholí boj o zpřístupnění všech lidstvu utajovaných informací – Deep State – 2. část

(Článek 268)

Boj o zpřístupnění všech lidstvu utajovaných informací a technologií je rozhodně bojem politickým. Přestože existují různé odtržené skupiny, velká část administrativy tajného kosmického programu zde na Zemi řídí Deep State. Deep State je velmi úzce zapojen do kontroly masmédií a využívání filmů, televizních pořadů, hudebních videí, videoher a ceremonií předávání cen k propagaci svého kultu. Celá jejich veřejná platforma se nyní před našima očima hroutí. To není náhoda. To vše je součástí vysoce organizované kampaně nové planetární síly – "Aliance". Probouzení lidstva se ordinuje ve stále se zvyšujících dávkách tak, aby nedošlo k přílišnému šoku veřejnosti z obrovské přemíry všech informací. Za všemi zamlženými ději a rozrušujícími veřejnými událostmi okolo nás se skrývá boj lidstvu pozitivně nakloněných sil proti globálním protilidským strukturám (Deep State). Bude to největší revoluční změna, jakou kdy svět poznal.

Od roku 1996 se desítky zasvěcených osob/insiderů, kteří odhalili, že vláda před námi skrývá obrovské tajemství, rozhodlo promluvit, i přes velké nebezpečí, které jim hrozilo. Použitý pojem "vláda" dokumentuje fakt, že tito lidé ovládli v Americe obě politické strany, a proto nikdy neprohráli volby. Tato "vláda" držela v šachu média, vrcholné korporace, armádu, zemědělství, farmacii, ropný průmysl a banky. To všechno se změnilo se vznikem nové planetární síly, kterou nazýváme "Aliancí". Ve skutečnosti je Aliance konfederací nejrůznějších odlišných frakcí, které pracují proti této zlovolné síle. Tato zlovolná síla je nyní příhodně nazývána Deep State (Stát v hlubinách). Mezi další běžně užívané názvy patří Cabal, Nový světový řád nebo Ilumináti. Blížíme se stále více k okamžiku, kdy proběhne oficiální odhalení Deep State na hromadné úrovni. Ale zatím každý, kdo se o to pokouší, je vystaven šikaně, posměchu a nátlaku ze strany oficiálních struktur. Ačkoli důkazy o existenci Deep State jsou ohromující, budou jeho členové neustále bojovat na život a na smrt, aby udrželi své obrovské tajemství v tajnosti, které ve své obrovské negaci vytvořili.

Hlavní média jsou stále pod velmi silnou kontrolou Deep State. Pokud jste to ještě plně nepochopili, tak vám všechno, co se právě děje, bude připadat záhadné a možná nepravděpodobné. Lidé z Aliance však vědí z první ruky, že Deep State je stejně skutečný a vážný jako infarkt. Nemusí si lámat hlavu tím, jestli je "něco z toho" pravda. Deep State je pro ně tvrdým faktem. Je to vražedná a zabijácká skupina, která bezohledně bojuje do posledního dechu o moc. Pro většinu lidí je vše bohužel stále jen fantazie a nechtějí vidět, že se za plentou odehrává osudová bitva o základní existenci jejich a jejich dětí. Pro slabochy, zbabělce a zabedněnce je jednodušší mít klapky na očích a vyhnout se tak emocionální bolesti, než čelit pravdě tváří v tvář. Podíváme-li se pečlivě na realitu, tak uvidíme, že čelíme skutečným problémům v našem světě. Pokud temná síla převzala kontrolu nad naší planetou, měli by si nejvíce duchovně pokročilí lidé toho být vědomi a snažit se ji zastavit. Je udivující jak snadné je "udělat si domácí úkol" a shromáždit důkazy, které dokazují, že Deep State skutečně existuje. Vyřešení této úlohy je pro nás ve skutečnosti velká odměna a vstupenka "do dospělosti". Jakmile jednou projdete touto zkušeností, uvědomíte si, že svět, o kterém jste si mysleli, že ho dobře znáte, je lež a velká iluze. Tento krok ale vyžaduje vaši velkou statečnost, sílu ducha a odhodlání dovolit si skutečně uvěřit všem důkazům, které jsou sice zcela jasné, ale taky absolutně neuvěřitelné...

Vrcholí boj o zpřístupnění všech lidstvu utajovaných informací - Deep State - 2. část

21.04.2019

Rychlá navigace: