Souvislosti, které všude nenajdete

Pekelná podstata temných sil

(12. díl)

Už není rostlin, ptáků, ani živočichů... Pouze vítr roznáší popel v údolích, a zasypává úžlabiny mezi horami... Sklíčenost a ticho v tom světě rozvalin, kde jakoby nikdy nebyl Život... Faš-ničitel vysušil řeky, moře, a nebe pokryly černé mraky, skrz neproniknutelnou tmu ani paprsek světla neprojde... a Život se už nikdy nevrátí na tuto Planetu...
Toto se stalo s mnohými Zeměmi, kde pobývali nepřátelé ze Světa Temných... Lákalo je bohatství v hlubinách, které měly, ty překrásné Země... Lstí získali důvěru obyvatel, a rozeštvali lidi mezi sebou... Tak se v těchto světech zrodily války... Poté, když skončily války, zbytek živých ozářili. Pak lidé ztratili Poznání a Vůli, a na příkaz Cizozemských nepřátel, dobývali z hlubin bohatství a když už v těchto zemích nezůstalo žádné bohatství a z hlubin bylo vyčerpáno úplně všechno, tak nepřátelé vyhubili všechny lidi, vše vyvezli, co na těchto Zemích vytěžili... A na ty Země, kde Cizozemce vyhnali, poslali oni Faš-ničitele...
Slovansko-Árijské Védy, Santie Védy Peruna, První Kruh, Santia 9, str. 68-69 34: Perun popsal následky použití Faš-Ničitele Temných sil, jak v Slovansko-Árijských Védách nazývají atomové a termojaderné zbraně. Popsal vše na příkladu dvou planet Troary-Země a Rutty-Země s mnoha podrobnostmi, jako následky jaderných válek na těchto planetách a také popsal strategii a taktiku Temných sil. "Toto se stalo s mnoha Zeměmi, kde se nacházeli nepřátelé z Temného Světa", popsal Perun ve svém vyprávění a před naším vnitřním zrakem, se jakoby otevřel celý obraz hrůzy a nesmyslnosti této kosmické katastrofy. Hvězdné války nejsou výmyslem fantastů, ale realita minulého i budoucího. Setkání Světlých sil s Temnými silami je střetnutí na život a na smrt, evoluční pohyb vpřed, nebo evoluční slepá ulička. Pokud sociální parazit planetárního měřítka získá možnost působit v kosmu, stává se v mnohých případech velmi nebezpečný, hlavně pokud má v rukou zbraně, schopné ničit celé planety. Slova sama o sobě nic neznamenají, ale má význam to, co v sobě nesou a co předávají.
Temné síly, Ďábel, Koščej, Temní Arlegové, Knížata Tmy nebo Černobog, není důležité jejich pojmenování, ale jejich podstata. Bez pochopení jejich cíle, agendy a naprosté nelidskosti, která za nimi stojí, tak se lehce můžeme stát hračkou v rukách těchto sil, které před našima očima přeměňuje černé, které se pak jeví bílým, a bílé černým. Abychom se vyhnuli jejich nastraženým pastem klamu, nevědomosti a zastřené mysli, je důležité pochopit smysl těchto slov. Je potřeba sladká slova a zdánlivě pravdivé informace prověřit Srdcem, správně pochopit Duší i Rozumem a naplnit se Světlem Poznání, Intuicí a Věděním.
Vyjasněme si, co stojí za výrazem sociální parazit, v důsledku mimořádné důležitosti pochopení toho, co se dnes děje na naší Midgard-Zemi! Temné síly jsou sociální parazité, operující na Zemi. A to je důležité Poznání současného stavu na Zemi, které prostupuje každou buňkou našeho těla. Pravdu nevnímáme jen mozkem, ale celou svou bytostí. Rozdíly mezi biologickými a sociálními parazity jsou zásadní a velmi snadno se definují. Biologický parazit usmrcuje slabé nebo nemocné organizmy a tak dává možnost evolučního vývoje silným a zdravým, přičemž eliminuje zdroje nákazy a proniknutí nemocí, které by přinesly zkázu všem. Individuální selhání jednoho organizmu, jednoho tvora v konečném součtu, slouží evolučnímu pokroku, který chrání celý druh. A právě proto je možné biologické parazity přirovnat v podstatě k pozitivním jevům přírody. Sociální paraziti, ale ochromují silný a zdravý sociální organizmus, což nakonec vede k jeho záhubě a evoluční smrti. V tom je zcela zásadní rozdíl a v tom je podstata chápání povahy Temných sil, uctívačů Ďábla, Satana, Molocha a uskutečňovatelů temných satanských rituálů, obětí lidí, dětí či zvířat.
Tato hluboká, negativní podstata Temnoty se jasně a zřetelně projevuje ve vyprávění Peruna: "Poté, co skončily války, zbytek živých ozářili... A lidé ztratili Poznání a Vůli a na příkaz nepřátel – Cizozemců, dobývali z hlubin bohatství..." V těchto slovech Peruna se odráží podstata projevu těchto bytostí, nelidských, naprosto necitlivých, surových a z pohledu vnímavých bytosti, ze zcela nepochopitelným přístupem k veškerému Životu. Jejich děsivá podstata a obraz sociálních parazitů zřetelně vystupuje ze slov Peruna: "Když už v těch Zemích žádné bohatství nezůstalo, a hlubiny vydaly vše až na samu hranici, potom nepřátelé vyhubili všechny lidi a vyvezli vše, co na této Zemi našli..." A definitivním rysem a portrétem těchto nejhorších sociálních parazitů, jejich obrovské nebezpečnosti a zvrácenosti z hlediska láskyplného Života, jsou další slova Peruna: "A do těch Zemí, kde Cizozemce vyhnali, poslali Faš-Ničitele..." Obraz sociálních parazitů a jejich agendy zničení podmaněných civilizací je pro nás důležitým varováním, které předal Perun svým velmi vzdáleným potomkům, aby se mohli včas zorientovat, uviděli jasně své skryté temné nepřátele, potlačili v sobě naivní důvěřivost, lenost a sjednotili se a včas se jim postavili, dokud je ještě čas, úspěšně čelit těmto celoplanetárním a protilidským hrozbám. Perunova slova ukazují hrůznou a pekelnou podstatu Temných, dnes schovaných za globalizační a eugenické agendy a to bez jakýchkoliv příkras.

Pekelná podstata temných sil

17.01.2021

Rychlá navigace: