Souvislosti, které všude nenajdete

Zeptali se Peruna Hromovládce...

(11. díl)

Vajtmany, které starobylé RASY používaly, byly různé pro blízké i daleké lety, s různými rychlostmi pohybu v prostoru, a i když se pohybovaly ohromně rychle, mnohokrát převyšujíc rychlost světla, byli to přesto rychlosti konečné s ohledem na možnosti bio-kovu, z kterého byly vyrobeny. Když hvězdní průzkumníci přiletěli ve Vajtmaně na planetu vhodnou k životu, umístili na ni hvězdnou bránu. Byla to zařízení, která svinovala prostor (měnila jeho měrnost takovým způsobem, že ve vnitřním objemu těchto hvězdných bran splývaly v jeden bod dva body v prostoru, které od sebe byly enormně vzdálené, třeba i miliony až miliardy světelných let. Po zavedení podobných zařízení bylo přemístění z planety na planetu prakticky záležitostí okamžiku. Právě přes tato zařízení hvězdné brány, umístěné na několika místech povrchu Midgard-Země, přišly všechny základní rasy Homo sapiens člověka rozumného. Každá rasa přitom přišla přes svou hvězdnou bránu. Přesídlenci byli rozmístěni do klimatických zón, maximálně blízkým těm, které byly na jejich domovských planetách. A že takových planet bylo mnoho, vyplývá ze Slovansko-Árijských Véd (2.130).
A zeptali se žreci – Ochránci Cest, vedoucí přes Hvězdné Brány, Peruna Hromovládce: Řekni nám, Moudrý Učiteli, co děje se ve Svarze Veliké, a proč v Makoši i v Radě se mnohé Brány zavřely? Ani "Krystaly Pohybu" nezáří, a čtvrtina "Kruhu zarbina" potemněla a "Jehly Nebeské" ztratily barvu, a nyní ani neslyšíme od mnohých Vajtman odpovědi na dlouhá volání...
Odpověděl jim Perun Mnohomoudrý: Vězte, Ochránci Bran Mezisvětí, ve Svarze probíhá Veliká Assa v Makoši, v Radě, v Svati i v Rase nyní Veliký Boj probíhá, v něm s cizozemskými vojáky Pekla, Světlí Bohové z Pravi vstoupili ve velikou Řež a Svět očišťují Čertog za Čertogem, od mračných vojáků, z Temného Světa...
V tomto úryvku Slovansko-Árijských Véd se hovoří o čtyřech galaxiích zavlečených do hvězdných válek s Temnými Silami, galaxiích MAKOŠ, RADA, SVAT' a RASA. Světlé síly přitom v těchto galaxiích (Světech) osvobozovaly jedno souhvězdí za druhým (Čertog za Čertogem) od vojáků Temnoty, kteří přišli z Temného Světa (Temné Galaxie). Dále hovoří o tom, že do této mezigalaktické války byly zavlečeny i mnohé civilizace z těchto galaxií, v tomto případě i mnoho z těch, které měly transportní kontakty s Midgard-zemí, což znamenalo následující: Za prvé, že naše Midgard-Země ztratila možnost transportu na mnohé planety, a že Ochráncům Bran Mezisvětí nebyla známa příčina nefunkčnosti Bran na těchto planetách. Za další, že existovalo stále mnoho dalších planet-zemí, s kterými transport z Midgard-Země skrze Brány ještě fungoval.
Příčinu deaktivace Bran Mezisvětí na některých planetách-zemích popisují Slovansko-Árijské Védy, Santie Védy Peruna, První Kruh a Santia 9.
Hovoří se zde o tom, že dané planety spadaly do oblastní vojenských střetů a existovalo reálné riziko jejich ovládnutí Temnými silami, prostřednictvím hvězdných bran. Kdyby nepřátelé ovládli funkční Bránu Mezisvětí, mohli by se rychle a neočekávaně objevit i na dalších planetách-zemích, se kterými byla daná planeta spojena systémem Bran Mezisvětí. Proto byly tyto Brány Mezisvětí na ohrožených planetách zablokovány, pro hrozbu jejich ovládnutí Temnými silami. Jinými slovy, byla to jednoduše preventivní opatření, o čemž hovoří i Perun: (3.131). Od těch zlých nepřátel, kteří Země kvetoucí v prach obraceli, kteří prolévali krev nevinných bytostí, nikde nešetřili ani malých, ani starých... Proto se mnohé Brány zavřely, aby nevpadli Cizozemští nepřátelé Ve Světlé Země Svargy Veliké a nepostihl je osud Troary, která v Radě Přesvětlé, Moudrou láskou Světy ozařovala.....
Z výše uvedeného můžeme jasně vidět, že PERUN, ačkoliv byl považován za boha, ve skutečnosti žádným bohem nebyl, ale byl jedním z HIERARCHŮ Světlých sil Kosmu. Přišel na Midgard-zemi s misí, jejíž podstata spočívala v tom, objasnit probíhající dění Ochráncům Bran Mezisvětí. Dění jak ve Velkém Kosmu, tak na Midgard-zemi. Analogicky je možné předpokládat, že všichni ostatní Bohové ze Slovansko-Árijských Véd zaujímali to či ono postavení v hierarchii Světlých sil, v souladu s jejich evolučními kvalitami a schopnostmi. Zajímavé je i to, jak Perun popisuje svým posluchačům a podřízeným na Midgard-zemi důsledky napadení Temnými silami na některých planetách-zemích, se kterými měla naše Midgard-Země spojení prostřednictvím hvězdných bran: (4.132). Všude na Troaře pustina, bez Života, Kruh mnoha Bran rozerván na kusy, hory obroušeny na mnoho Jehel, popel požářišť leží v sedmi vrstvách, takový obraz, žalostný, sklíčený, viděl jsem v Arkolně, na Ruttě-Zemi, jež dříve zářila ve Světle Makoše...

Zeptali se Peruna Hromovládce...

16.01.2021

Rychlá navigace: