Souvislosti, které všude nenajdete

Přišli jsme z hvězd

(10. díl)

Hvězdní cestovatelé dali kontinentu na Midgard-Zemi, kde se usídlili, jméno Daarije, jako Dar Arijem, Dar Bohů. Země byla rozdělena řekami na čtyři části: Raje, Tula, Svaga a Ch'arra. Existuje mapa Daarije která byla zkopírována Gerchardem Merkatorem z jedné stěny v Gize. Každý národ měl své vlastní teritorium pro bydlení, se svou provincií a řekami s obou stran. Všechny čtyři řeky vtékaly do moře, uprostřed kterého stála hora Miru (Meru). Na této hoře bylo postaveno město Asgard Darijský, město bohů žijících na Midgardu a Chrám (Velké Kapišce). Slovanští předkové nevznikli z opic a ani z Adama a Evy ale přišli před milionem lety z hvězd, z Kosmu. Starobylí, slovano-árijští bohové byli jejich otci. Potomci Roda Nebesného od nich získali mnohé moudrosti a široké znalosti o fungování Kosmu a díky jim přijali vesmírné kony (zákony).
V minulosti byla Midgard-země součástí systému civilizací našeho Vesmíru, které komunikovaly hlavně za pomocí hvězdných bran nebo pomocí Vajtmar, mezihvězdných korábů. Žreci, ochránci cest, které vedly skrze hvězdné brány, udržovali a opravovali tato zařízení, která sloužila k přepravě mezi hvězdami a planetami. Člověk vstoupil do hvězdné brány na jedné planetě a opustil ji na jiné. Aby se podobný přenos dal zrealizovat, musely být aktivovány hvězdné brány na obou planetách. Poškození nebo zničení jedné z nich znemožnilo jakýkoliv kontakt nebo přepravu. Tyto zařízení rozmístili průzkumníci-poutníci, kteří se pohybovali Vesmírem pomocí kosmických lodí (Vajtman) a vyhledávali Země-planety, které byly vhodné pro život.
Už hodně planet zničily temné bytosti ze světů Temnoty v různých Čertogách Svarožího Kruhu (souhvězdí). Závist, lež, touha všechny ovládat a vlastnit vše cizí bylo vždy a všude jejich nenasytným cílem, a proto se snaží ovládnout a přivlastnit všechno co je ve Svarge, Kosmu a mezi Světy. I dva Rody, které přišli do Daarije byly nuceny zůstat na Zemi, protože jejich planety byly zničeny. Perun nám zanechal toto poselství:
"Od těch zlých nepřátel,
co Země v prach obraceli,
kteří prolévali krev nevinných bytostí,
a nikde nikoho nešetřili,
ani malých ani starých...
Proto byly mnohé 'Brány' uzavřeny,
aby nevpadli Cizozemští nepřátelé,
ve Světlé Země Svargy Veliké
a nepostihl je osud Troary (země Ch'árijců),
která v Radě přesvětlé,
moudrou Láskou Světy ozařovala...
Nyní všude na Troare je pustina bez života,
Kruh mnoha Bran rozerván na kusy,
hory obroušeny na mnoho jehel
a popel požářišť tam leží v sedmi vrstvách...
Takový obraz v Arkolně, na Rutte-zemi, viděl jsem
žalostný a sklíčený...
A dříve tak zářila, ve světle Mako"

Přišli jsme z hvězd

15.01.2021

Rychlá navigace: