Souvislosti, které všude nenajdete

Peter Joseph - Zeitgest

Peter Joseph chce změnit ekonomiku, jak ji známe, aby se vyřešily neduhy společnosti. Je to zakladatel celosvětového Hnutí Zeitgeist na podporu globální udržitelnosti.

Je třeba podniknout kroky, které podporují veřejné zdraví přímo a nikoli prostřednictvím pohybu peněz, kroky, které ve skutečnosti podporují udržitelnost spotřeby přírodních zdrojů a naši rovnováhu s životním prostředím. To je to, co nikdo není schopen udělat penězi, protože tržní mechanizmy motivují všechny přesně k opačnému jednání.

Musíme zajistit správu světových zdrojů přímo bez tržního systému - něco, co jsme, mimochodem, nemohli udělat po mnoho a mnoho staletí. S novou evolucí vědy a technologií nyní můžeme odstranit všechny mechanismy tržní ekonomiky a nahradit mnohem efektivnějším systémem, který zajistí udržitelnost přírodních zdrojů, vysoké veřejné zdraví a také samozřejmě odstraní či minimalizuje všechny negativní problémy spojené s tržním systémem, jako jsou války, nejrůznější zneužívání, nelidskost, vykořisťování a zjevně extrémní, neudržitelné postupy spojené se znečištěním a ničením životního prostředí.

Takže ve zkratce, hnutí Zeigeist reprezentuje způsob jak zacházet se světovými zdroji a jak dosáhnout co nejvyšší úrovně veřejného zdraví, což dosáhneme odklonem od monetárně založené ekonomiky ke zdrojové. Toto je velké odhalení. Tržní systém se stal masivním donucovacím soft-otrockým systémem. Stal se pouze rozšířením systémů, opovrhujícími otroky v minulosti, které hluboce vykořisťovaly každého, koho mohly. Nebyla to otázka rasy, ale cíle. Muselo se jednoduše vždy vytvořit politické uspořádání, aby se ospravedlnilo vykořisťování lidí ve prospěch druhých. Tento soupeřící systém, který nám byl vnucen, mohl existovat, protože jsme předpokládali, že jsme vlastně orientovaní na získání svobody a nezávislosti, ale to je velká lež.
Když si položíte otázku, jaké síly na nás působí a motivují ke konkrétní činnosti, tak rychle zjistíme a moderní sociologie to velmi jasně ukazuje, že nejsme organismy se svobodnou vůlí.
Jsme masivně ovlivňováni a doslova přinuceni k určitému chování. Když si uvědomíme jaký svět a žebříček hodnot je nám tržně vnucován, uvědomíme si, že nemůžeme mít tržní systém, protože podporuje přesný opak toho, jaký svět bychom si přáli a který chceme mít v udržitelné a humánní společnosti.

Hlavní cíl tržní ekonomiky je co největší výroba, prodej a spotřeba bez ohledu na skutečné zájmy lidí, harmonické vztahy, životní prostředí, zdraví, kulturu, lásku, humanitu a soucit, a to jen proto, že žijeme v konzumním světě. Všichni jsou přinuceni nakupovat a prodávat a nakupovat a prodávat bez ohledu na ekonomičnost výroby, životnost produktů, ekologii a vliv na životní prostředí. Důsledkem toho je obrovské plýtvání zdroji a velmi malá efektivnost výroby. Žijeme ve světě, kde je konečné množství zdrojů a kde jsou velké problémy se znečištěním a kde nejsme vůbec stimulovaní systémem řešit tyto kardinální otázky. Jestliže doopravdy chceme dosáhnout efektivity, udržitelnosti a být konzervativní, měli bychom chtít dramatický propad HDP po celém světě. Tržní ekonomika ale chce pravý opak. Z hlediska sociální stability, faktoru lidství a sounáležitosti s ostatními lidmi se tržní mechanizmus chová naprosto bezohledně a nechce se věřit tomu, že to je lidský projekt. Tento systém nemohl vytvořit někdo, kdo fandí lidskému druhu a jeho evoluci.

Všechny tyto skutečnosti se během let obnažily a vykvasily. Méně jak jedno procento těch nejbohatších podporuje násilí, války, nemilosrdnost, chamtivost a zabíjí lásku, soucit, rodinu a škodí těm nejmenším - dětem. Podporují masivní třídní nerovnost, obrovskou nerovnováhu a nespravedlnost. Kongres Spojených států v tomto duchu schválil obrovskou daňovou úlevu pro 0,2% nejbohatších Američanů. Přibližně 600 rodin dostalo 250 miliard dolarů daňové úlevy, protože toto je to, co systém chce a tak je nastaven těmi, kteří ho ovládají. Nemůžeme v tomto okamžiku mluvit ani v nejmenším o etice a politice, protože všechny motivační faktory tlačí tuto strukturu k takovému extrémnímu chování a dokud nezměníme systém, pak se nic nezmění a budeme neustále běhat v kolečku jako myšky. Nedívejme se na moc, která je u vedení, jako na nějaké třídní zlo, protože to, co se děje, je jen přirozeným výsledkem tohoto systému.

Nejdůležitější je se vzdělávat a šířit osvětu.
Jsme schopni vyrobit více a více za stále méně a méně zdrojů, což je neuvěřitelné. Představte si, že se narodíte do společnosti, kde se lidé nebojí o výplatu a nemusí se plně odevzdat zaměstnání a stát se v podstatě firemním otrokem, což je situace, ve které je 99% lidí v dnešním světě. Přitom nakonec většina peněz skončí u 1% nejbohatších a toto % se navíc stále zmenšuje.
Veřejné zdraví by se dramaticky zvýšilo, což je velmi důležité pro lidi, samozřejmě že už ne pro zdravotnické korporace. Pokud se nad tím opravdu zamyslíte, pak šíření osvěty je momentálně to nejdůležitější, co můžeme dělat. Jakmile se změní kolektivní vědomí lidí, změna k evolučně vyšší a spravedlivější společnosti nastane plynule sama.

Struktura nové společnosti se vůbec nezakládá na hierarchii. Skládá se z paralelních společenství, kde je vše lokalizované. Gándhí tomu věřil, i když ve své době neměl tuto vizi. Řekl: „Nepotřebujeme hierarchii, jako je komunismus, socialismus nebo kapitalismus. Je třeba vytvořit společenství, která lokalizují veškerou produkci, včetně jídla. Globalizace, jak se nám jeví dnes, kdy dovážíme jahody z Ekvádoru, byla nainstalována do fungujících regionů a záměrně zvyšuje závislost lidí na globální společnosti. Nyní utrácíme miliardy dolarů za palivo a znečišťujeme prostředí z důvodu přesunu jídla stále dokola, přestože ho sami můžeme snadno pěstovat v blízkém okolí. To je to, co globalizace provedla, stejně jako nehospodárné plýtvání surovinami, výrobky, lidskou kreativitou a pracovní silou."

Existuje kniha, a jestliže ji budete chtít, jmenuje se "Definice Hnutí Zeitgeist". Můžete si ji zdarma přečíst online. Je v ní detailně vysvětleno, jak můžeme provést změnu systému. Je zde ekonomická kalkulace celé struktury. Vše je maximálně demokratické a přitom neustále respektující vědecké a přírodní zákony.
Pokud zautomatizujeme 90% veškeré lidské práce a prodloužíme několikanásobně životnost výrobků, která je uměle zkracována, osvobodíme lidi od nezajímavé práce. Bude to v jejich zájmu. Nevěřím, že ani nevstanou z postele. Toto je propaganda a absolutní nesmysl. Lidská přirozenost je jiná, protože naprostá většina lidí inklinuje k tvůrčí práci a činorodé činnosti.

Jestliže jste ve městě, jako je Los Angeles a jste zaměstnán v tomto typu ekonomiky, která používá "high-tech" automatizaci, pak bude zapotřebí pouze 5% z celé populace Los Angeles na zajištění veškeré výroby. Když rozdělíme veškerou populaci podle těchto 5%, pak stačí "pracovat" možná dvě hodiny týdně.
Vznikne zcela odlišný hodnotový systém. Pak můžete pečovat o vaše okolí a životní prostředí.
To lidé přirozeně chtějí dělat nebo můžete pracovat jednu hodinu týdně a po zbytek času hrát golf, pokud byste to tak opravdu chtěli, ale garantuji, že většina lidí by doopravdy chtěla dělat něco užitečného pro ostatní. Bojovali by za to, aby byli prospěšní. Náš lidský pohon a naše přirozenost je založena na pomáhání a vytváření komunity a jestliže umožníte lidem, aby se zbavili všech tlaků, tak se přirozeně zapojí do práce pro ostatní. Pokud vezmeme dobrovolníky, kteří dnes pomáhají chudým a dáme je do pozice údržby této společnosti, pak již máme těch 5%, které by byli třeba pro zabezpečení společnosti. Hned tady máme lidi, kteří to budou chtít dělat.
Musíme jen postupovat krok za krokem. Pokud by to někdo chtěl udělat naráz, estabilišment velkých korporací by mohl vytvořit kolaps v energetice či v zásobování.

Každý ve společnosti by mohl zpočátku dostat základní příjem, který mu může zajistit uspokojení základních potřeb, aby si koupil vše, co nutně potřebuje. Později mu mohou být průběžně poskytnuty zdarma i jiné zdroje. Změny budou zaváděny postupně. A nakonec se tento systém odstaví úplně a i peníze pak mohou být zrušeny.
Samozřejmě, že je vždy lehčí něco říkat než to udělat, ale je to směr, kterým bychom měli jít právě teď. Jakmile se jedna země rozhodne pro skutečný posun vpřed, pak bude následovat řetězová reakce ostatních.

Jesse Ventura: zakladatel Hnutí Zeitgeist Peter Joseph "odchází ze Systému" (české titulky)

22.12.2016

Rychlá navigace: