Souvislosti, které všude nenajdete

Zeitgeist: Duch doby, posun vpřed

Žijeme ve společnosti založené na konkurenci a často nemilosrdném vykořisťování jednoho člověka druhým, na využívání problémů jiných lidí a často na vytváření umělých problémů za účelem zisku.

Čím více má společnost pater, tím více jsou lidé rozděleni a my máme méně blízkých, což je proti lidské přirozenosti.

Hlavní přirozeností je lidský kontakt, přátelství, láska a být přijímáni takoví jací jsme. Když jsou tyto hodnoty uspokojeny, pak jsme k ostatním soucitní a empatičí.

Absolutní spojení našeho blahobytu s množstvím peněz je děsivá porucha systému. Větší DPH, prodej či zisk ještě neznamená více spokojené, šťastné a zdravé lidi.

Peníze jako prodejní komodita nepřináší společnosti žádnou hodnotu, naopak vytváří náklady.

Žebříček peněžních hodnot se naprosto oddělil od žebříčku lidských hodnot.

Zeitgeist׃ Moving Forward (český dabing)

Rychlá navigace: