Souvislosti, které všude nenajdete

Zeitgeist: Duch doby, posun vpřed

Žijeme ve společnosti založené na konkurenci a často nemilosrdném vykořisťování jednoho člověka druhým, na využívání problémů jiných lidí a často na vytváření umělých problémů za účelem zisku.

Čím více má společnost pater, tím více jsou lidé rozděleni a my máme méně blízkých, což je proti lidské přirozenosti.

Hlavní přirozeností je lidský kontakt, přátelství, láska a být přijímáni takoví jací jsme. Když jsou tyto hodnoty uspokojeny, pak jsme k ostatním soucitní a empatičí.

Absolutní spojení našeho blahobytu s množstvím peněz je děsivá porucha systému. Větší DPH, prodej či zisk ještě neznamená více spokojené, šťastné a zdravé lidi.

Peníze jako prodejní komodita nepřináší společnosti žádnou hodnotu, naopak vytváří náklady.

Žebříček peněžních hodnot se naprosto oddělil od žebříčku lidských hodnot.

Zeitgeist׃ Moving Forward (český dabing)

22.12.2016

Rychlá navigace: