Souvislosti, které všude nenajdete

Michael Tellinger – Ubuntu

Uvědomil jsem si, že dávné civilizace žili spokojeně celou dobu velmi rozsáhlého období bez peněz! To je ta nejdůležitější věc, kterou musíme udělat.
Všichni jsme se narodili na této krásné planetě a všichni jsme se narodili svobodní.
Přesto se nemůžeme svobodně pohybovat po tomto světě a nemůžeme žít tam, kde jsme si vybrali. Musíme poslouchat pravidla a zákony, se kterými jsme nesouhlasili, když jsme se narodili. Musíme pracovat a platit za základní věci něčím, co nazýváme peníze!
S tím jsme taky nesouhlasili, než jsme se narodili.
Nesouhlasili jsme ani s tím, že nám bude přisouzené číslo a že s námi bude zacházeno jako s objektem či firmou. My jsme žijící a dýchající lidské bytosti, my nejsme čísla.
Máme nekonečnou duši, jsme z masa a krve, ale to neznamená, že bude s námi takto zacházeno.

Omezení uvalená na lidstvo jsou neskutečná a zhoršují se každým dnem.
Každý sociálně-politický systém nás oklamal. To je důvod, proč jsme v takovém marasmu.
Zdá se, že lidé po celém světě žijí v utrpení, neštěstí a že není vůle hledat nějaká řešení a učinit, tomuto vnucenému politickému a ekonomickému temnému systému přítrž.
Každý měsíc, každý rok se to jen zhoršuje. Stále víc chudoby, hladu a bezdomovectví. Při takovém plýtvání a hospodaření se surovinami je ale globální ekonomický kolaps nevyhnutelný.
To, že stále ještě máme tento systém, je ve své podstatě zázračné.
Ukazuje to, jak pevně nás sevřeli do svěrací kazajky a jak velmi mocní jsou ti, kteří kontrolují globální ekonomiku a jakou mají nekonečnou moc. Není divu, už jsme zotročováni tisíce let.

Ale my jsme ti, kteří s tím mohou něco udělat.
Jedná se o jednoduché věci, které můžeme všichni udělat, aby se konečně změnilo vše, co je spojené s našimi životy.

Je neuvěřitelné, že odpíráme jedné třetině světové populace jídlo, protože nemají peníze.
My jim ho nedáme, ale vyhodíme!
Nemůžeme jim ho přece dát zadarmo, protože musí pracovat, ti bastardi.
Prý, přece nutně potřebujeme peníze!
Prý, ať si najdou práci a stanou se respektovanými členy společnosti!
Prý, velmi nutně potřebujeme jejich práci.

Ale toto všechno není pravda, nepotřebujeme!

To je ta poslední věc, kterou potřebujeme. Vždy když poslouchám politiky, jak oznamují, že vytvořili nová pracovní místa, celý se zježím, protože to je ta poslední věc, kterou potřebujeme.

Michael Tellinger – Ubuntu

Udržují nás co nejvíce zaměstnané a v co největším nedostatku abychom běhali stále v kolečku a nebyli si schopni uvědomit, co je důležité a co důležitého máme dělat a přemýšlet nad tím, jaký život bychom měli žít.
Nazvali to "Buzy-ness"/utíkat stále dokola/. Všechno je zakódované v jazyce, který používáme.
Jak je možné, že se svět stal tak zlým?

Musíme se vrátit tam, kde jsme už byli, do starodávné civilizace.
Malá skupina královských-politických a bankéřských rodin se zmocnila světa.
To se nestalo za poslední rok nebo 100 let.
To trvá tisíce let nazpět.
Začalo to Sumeřany před 6000 lety, na Středním Východě v Sumerii.
Sumerské tabulky nám o tom vypovídají.
“Když bylo Království sneseno z nebes na zem”.
Takže nás informují, jak nám z ničeho nic byli dáni, tito kněžští vůdcové.
Jak je možné, že tito lidí se dostali tam, kde jsou?
Kdo jsou, odkud pochází?
Lidé tam žili šťastně a najednou se objevil král a řekl: “Budu váš král, budete mi platit daně”.
A jak se tito králové ve starodávných časech stali tak silnými? Byli jmenováni do funkce bohy. Nemluvím o Bohu s velkým B.
Mluvíme tu o bozích s malým b, kteří sem přišli a vyrušili nás tu, na této krásné planetě.
A co se stalo poté, co jmenovali Krále?
Králové vytvořili peníze, rafinovaný zdroj ovládání lidstva, protože peníze nejsou součástí naší přirozené evoluce.
To je velké nedorozumění v lidské historii.
Každý, kdo to nepochopil, si nesplnil domácí úkol.
Peníze byly zlomyslně zavedeny ve starodávných časech jako prostředek k ovládání lidstva.
Je to absolutní prostředek našeho zotročení a my právě teď pociťujeme tu nejhorší fázi.

Jsme lidé této planety, kteří touto dobou mohou uskutečnit změnu.
Je to na nás, co uděláme s těmito informacemi, které již máme a jak se rozhodneme jít dál.
V dnešní době existují tři hlavní bankéřské rodiny, můžete argumentovat, že je jich víc, ale ty velké jsou: Rotschildové, Rockeffelerové a Morganové.
Oni kontrolují vše.
Oni vlastní všechny banky světa.
Pokud tomu nevěříte, tak jste si taky neudělali domácí úkol.
Mimo všech diskuzí, které máme, je jasné, že nás ovládají peníze a přes peníze bankéři.
Ale pamatujte si - peníze neexistují!
Peníze jsou jen prázdným slibem.

Musíme najít nový systém fungování společnosti, protože tento současný jen odvádí lidstvo od skutečných hodnot, je zkorumpovaný a navíc nereformovatelný.
Nemůžeme stále pokračovat v tom, co děláme posledních 6000 let a co nás zotročuje čím dál, tím více.
Toto je nepříčetnost a nepříčetnost je definovaná jako: "Opakování stále dokola té stejné věci s očekáváním odlišných výsledků." (Albert Einstein)

Doufám, že za posledních 6000 let válek, násilí, zotročování, zneužívání a drancování všeho a všech už nás dostatečně poučilo.
Nesnažme se opravit současný systém, musíme ho celkově změnit.
Do této situace vstupuje Ubuntu, osvobozovací společenské hnutí.
Přidejte se k tomuto hnutí a uvědomte si, že je to hnutí Vyššího vědomí.
Jde o prolomení všech norem a manipulativních technik, kterými se nás snaží udržet v kleci nevědomí. Jde o vrácení všeho, co nám patří, nám, žijícím a dýchajícím bytostem.
Vraťme se zpět k systému přispívání a vytvořme nové sociální struktury a bude dostatek pro všechny.

Celý projekt se zakládá na starodávných vědomostech a poznáních.
Je to období, kdy nebyly žádné peníze!
Každý přispíval svým přirozeným talentem.
Celý projekt se vztahuje zpětně k africkým kořenům s názvem Ubuntu.
Všechny starodávné kultury sdíleli tento africký společenský systém, který nazývaly různorodě, ale vždy se vztahoval k té samé věci.
Je to úžasné, že starodávné kultury dokázaly přežít tisíce let, aniž by používaly peníze a vzkvétaly.
Měly velmi jednoduchou filosofii: "Pokud to není dobré pro každého, není to vůbec dobré pro nikoho."
Je to překrásná filosofie a já bych ji rád sdílel s každým, protože nechci nikoho zranit. Taky nechci udělat nic, co by zranilo kohokoliv jen proto, že mi to dělá dobře.
Takový svět mě nezajímá.
A toto je důvod, proč celý Ubuntu, přispívatelský systém je hnutím Vyššího Vědomí.
Je to pro lidi, kteří se chtějí přesunout do Nové doby a nové éry Vyššího Vědomí.
Jedná se přesně o toto!
Je pro ty, kteří pochopili sílu pozitivní energie, radosti a lásky k druhým.
Je třeba předat moc lidem, ať už jsou kdekoliv, tak aby začali vytvářet lokální komunity.
Je třeba přepsat zákony, protože tyto zákony, které máme, nejsou psané pro potřeby lidí, ale pro potřeby korporací.
Musíme zavést neodcizitelná lidská práva.
To vše se stalo novou svobodnou chartou hnutí Ubuntu.
Moře, hory a krajina patří lidem, tak jako voda, minerály, vzduch, rádiové vlny nepatří Vodafone, ale lidem. Toto se týká a vztahuje ke každé krajině světa, přátelé. Nepatří to vládě ani žádné velké korporaci, které si to nárokují.

Když si pročteme tato tvrzení, uvědomíme si, že jsme jmenovali naše vůdce do pozic našich služebníků, ale ti nám neslouží. Oni tam mají být, aby udělali pro nás to nejlepší.
Ne pro ně! Takže cokoliv co my lidé potřebujeme, by pro nás měli udělat.
A děje se to?
Ne!
Děje se přesně úplný opak. Takže co se to tu stalo?
Vláda neslouží lidem a jediný závěr, ke kterému můžeme dospět je, že slouží sobě a korporacím, které je sponzorují.
Přeměnili lidi na své otroky. Korporace a politici ukradli krajinu, vzduch a vodu svým vlastním lidem.
Nic víc, nic míň, je to tak jednoduché.
Stali jsme se otroky, a dokud s tím něco neuděláme, nepřestane to.
Každý týden publikují nové zákony, kterým nikdo nerozumí a ani je nechce. Tyto zákony jen ochraňují korporace a vůbec neslouží lidem. Korporace mají více práv než žijící, dýchající lidská bytost! Potřebujeme celý nový soudní systém pro lidi, který bude ale také lidmi sepsán a ne globálními přisluhovači, korporacemi a vládami, které se snaží potopit vlastní lidi pod vodu.

Peníze už nepotřebujeme, peníze jsou jen překážkou.
Peníze nic netvoří, vše uskutečňují lidé!
To lidé obhospodařují pole, pěstují jídlo, staví mosty, staví rakety, řeší matematické rovnice, tvoří technologie. Lidé dělají vše, peníze jsou jen překážkou pro tento neuvěřitelný progres.
Peníze velmi negativně motivují, zejména, když tento mocný nástroj ovládají psychopati.
Lidé tvoří umění a kulturu, peníze jako takové nedělají nic.
Původ peněz se datuje zpětně k Sumeru. První podoba peněz byly malé tabulky.
Byly to žetony symbolizující výměnu a potom peníze začali razit, jak už dobře víte.

Toto je jeden z nejsilnějších a nejpřesnějších výroků moderní doby Thomase Jeffersona, protože přesně v této situaci se dnes ocitáme...

"Věřím v to, že bankéřské instituce jsou víc nebezpečné vůči našim svobodám než vyzbrojené armády."

Pokud Američané kdykoliv připustí to, že soukromé banky a většina bank ve světě jsou soukromé banky, téměř ovládnou všechny soukromé korporace, pak jejich podíly budou chtít zisky za každou cenu.
Takže pokud Američané kdykoliv dopustí to, aby se soukromé banky dostaly k vydávání a emitaci měny, nejprve za pomoci inflace a pak za pomocí deflace, banky a korporace, které vyrostou okolo, připraví lidi o veškerý jejich majetek a to až do momentu, že se jejich děti vzbudí jako bezdomovci na kontinentě, kteří jejich praotcové dobyli.
To je přesně moment, kde se dnes nacházíme.

Všude ve světě už nastala tato situace, ve které se ocitáme.
Peníze jsou překážkou veškerého pokroku.
Peníze nedělají vůbec nic pro společnost, naopak škodí a devastují nás fyzicky i morálně!
Peníze představují absolutní prostředek kontroly pro ty, co kontrolují emitaci a tisk peněz.
To je přesně důvod proč doslova vlastní svět. Peníze ničí skutečné hodnoty lidstva.
Peníze zabraňují přirozenému toku volné a pozitivní energie.

Takže já vás prosím, pamatujte si. Je to hodně o volné energii a ne o tom, že vydělám miliardu z této energie. Dejte to konečně do oběhu zadarmo, pokud můžete.
Vrátí se vám to v takové hojnosti a takovými cestami nazpět, že si to ani nedokážete představit.
Tuhle věc udělejte pro lidstvo a pokud se vám podaří najít jakýkoliv zdroj volné energie, nesnažte se z toho vytlouct peníze, jinak vás to zabije nebo vás zabijí oni dřív, když se to budete snažit vypustit individuálně do oběhu.

Peníze jsou příčinou 7mi velkých každodenních hříchů, které známe nebo jsme už na ně zapomněli? Nenasytnost, chamtivost, nenávist, pýcha, lenost, žádostivost, hněv.
Mnoho lidí tvrdí, že je to jen láska k penězům a peníze nejsou ničím zlým, že je to jen forma výměny. Ne, peníze jsou daleko větší zlo...
Chápejte, že nám peníze neuvěřitelně otrávily mysl až do té míry, že se snažíme argumentovat a ochraňovat tento peněžní systém za každou cenu.
Je to až neuvěřitelné...
To není láska, láska k penězům.
Už samotná přítomnost peněz způsobuje všechny tyto problémy.
Pokud odeberete peníze z tohoto systému, všechny negativní projevy jako zázrakem zmizí.

Pojďme si říct, jak bychom vyřešili problém.
Odpověď je tak zřetelně jasná.

Zbavme se jich!

Na co je potřebujeme?
Vždyť způsobují jen všechny konflikty v našich životech.
Ničí nám naši planetu.
Těžební doly okrádají naši Matku Zem, drancují vzácné zdroje a vnitřnosti Matky Země a následně to vše šíří okolo světa lidem, kteří tvrdí, že vše vlastní?!

Zodpovězme si otázky, které přicházejí, když se řekne "odstraňte peníze".
Kdo se bude starat o špinavou práci?
To budeme sedět na svých zadcích a nic nedělat?
Můžu mít 50 Ferrari?
Jak budu platit za věci?
To se vrátíme zpět do doby temna?
Je tato společnost vůbec právní a kdo bude spravovat pravidla?
Budu dělat něco co nechci?

To jsou otázky, které jsou nejčastěji pokládané a jsem si jistý, že jsou to ty, na které byste se ptali i vy. Můžu vám povědět, jak se bude tento proces vyvíjet v bezpeněžní společnosti v Ubuntu, společnosti, kde všichni přispívají svými přirozenými talenty, získanými zručnostmi a zkušenostmi ve prospěch nás všech.
Vše bude ve spolupráci s jistými pravidly, které nejsou ani tak pravidla, ale spíše dohody jak budeme společně spolupracovat.
Jakmile začnete pracovat v takovémto druhu komunity, vznikne hojnost tak působivá, že si to teď nedokážeme představit. Zatím to není možné kvůli našemu rozpoložení mysli a programům v naší DNA, které nás ovládají, ale když se vnoříte do tohoto nového způsobu myšlení, půjde to.

Musí vzniknout komunity, kterým říkám Ubuntu komunity, kde všichni přirozeně přispívají pro dobro všech v komunitě.
Vznikne nová sociální struktura pro nový svět a novou dobu a hojnost pro nás pro všechny za hranicí našeho přesvědčení.

Existuje několik manter a klíčových skutečností pro Ubuntu společnost.
Nejedná se o obchod nebo barter (výměnu).
Spousta lidí sahá zpět k tomuto konceptu a říkají: pojďme zpět k barteru.
Ne! Ten, kdo bude mít na závěr více kontroly nad barterem nebo obchodem, bude mít pod palcem pravidla a jsme tam, odkud jsme vyšli.
Takže na tento systém nemůžeme přistoupit.
Žádné peníze, žádný barter, žádný obchod, žádná přidaná hodnota a tedy nic nebude víc nebo míň hodnotné. Proč? Protože příspěvky každého z nás by měli být rovnocenně hodnotné.
Pokud začnete tvrdit: "Já jsem doktor a můj čas je hodnotnější jako ten tvůj!", tak jdeme zase špatným směrem, přátelé.
Posledním bodem je, že každý přispívá pro větší dobro všech v komunitě, protože to bude vaše největší odměna.
Budete odměňováni uznáním lidí v samotné komunitě.
To je ta nejvyšší hodnota, kterou všichni chtějí, i když si to moc neuvědomují.
Dnes si to každý snaží koupit pomocí peněz - uznání a respekt ostatních.
V hluboké podstatě je uznání přesně to, co lidé chtějí.
Chceme být milováni a uznáváni za to, co jsme udělali.
Ale většina si zatím myslí, že k tomu potřebují peníze, aby byli uznávaní.
A když už se jim podaří vydělat miliardy, uvědomí si: "Nikdo mě nemá víc rád, tak musím použít svoje peníze, aby mě měli lidé rádi."
A to se právě děje, že si lidé platí za ocenění.

Takže sjednocené Ubuntu komunity v jednotě budou vzkvétat a vše pozitivní bude možné.

Svět bez peněz má obrovský pozitivní vliv na minimalizaci všech negativ, od trestných činů, závisti, obžerství, až po chamtivost a další negace.
Hnutí Ubuntu nemá žádnou hierarchii. Komunity se starají sami o sebe a nemají žádnou centrální vládu, žádné centrální hlupáky (politiky), kteří by říkali, co je nutné dělat.
Netvoří žádné překážky před jakýmkoli druhem pokroku.
Pro toto řešení se zapálilo celosvětově již mnoho mozků.
My všichni, kteří pro tuto myšlenku pracujeme, tak víme, jaké jsou řešení a jak se mají uskutečnit, aby se problém vyřešil. Politici nemohou nic vyřešit, protože jsou také oběťmi systémového matrixu. Jen pokračují v kažení věcí. Neptejte se politika, jak to vyřešit, požádejte vědce, farmáře, inženýra, oni ty problémy hravě vyřeší.
Obyčejní lidé to umějí vyřešit, politici ne.

Přechod k nové společnosti bude probíhat v jednoduchých krocích. Nelze přeskočit od nuly k hrdinství. Nedá se přestoupit hned z penězi řízeného kapitalistického (egoistického) spotřebitelského monstra ke společnosti, která žije v harmonii, to nejde!

Podívejte se na moji internetovou stránku www.ubuntuparty.org.za, kde jsem začal publikovat více dokumentů a informací o tom jak se přechod bude odehrávat.

Michael Tellinger

29.12.2016

Rychlá navigace: