Souvislosti, které všude nenajdete

Podvědomí, nadvědomí a vědomí

(Článek 324)

Vědomí je v normálním stavu tvořeno životními zkušenostmi, získanými v průběhu jednoho života, a obvyklou duševní činností člověka. Nadvědomí v sobě zahrnuje jednak životní zkušenosti získané člověkem během všech jeho minulých životů a jednak speciální duševní činnost. Oblast nadvědomí je většinou zablokovaná, a proto se nadvědomí aktivně projevuje ve spánku a v některých výjimečných situacích. Oblast podvědomí je poněkud složitější. Podvědomí představuje souhrn informačních a energetických programů, které vytvořili lidé ve svém obvyklém vědomí, ale zapomněli na ně. Jsou to nevědomé momenty ve strukturách "mimo vědomé formy života" (duše). Vědomí v normálním stavu tyto programy nevnímá, avšak určitým způsobem je jimi ovlivněno. Do podvědomí se vlévají silné emocionální prožitky, ukládají se zde programy, které vytvořili rodiče. Odtud se pak mohou dostat zpět do vědomí a zasáhnout do jeho činnosti. Tyto prožitky se aktivují podobnými myšlenkami, emocemi, náladou a nutí člověka k určitým krokům.

Úroveň vědomé agrese člověka je velmi nízká, kdežto nevědomé agrese naopak vysoká. Člověk ví, že se na jiného člověka nemá zlobit, nemá ho nenávidět ani mu nemá ubližovat, proto je jeho vnější chování zdrženlivé. Zato ve svém nitru se dokáže rozzlobit pro každou hloupost. Takovýto člověk nám připomíná dřímající vulkán: jen se ho dotknout a on vybuchne. Ve svých projevech nemá žádné zábrany ani tehdy, ocitne–li se ve středu pozornosti. Nedokáže ovládnout sebe sama a po bouřlivém výstupu je svým špatným chováním velmi udiven. Tento příklad je názornou ukázkou, jak minulé životní zkušenosti vytvořily silné struktury nevědomé agrese, které zničily charakterové rysy člověka a narušily pole komunikace.

Parametry duše ukazují, zda je člověk schopen dosáhnout vzestupu. Čím vyšší tyto parametry jsou, tím silněji je člověk spojen se životodárnými kosmickými strukturami a tím lepší bude jeho osud a zdraví (není vůbec nemocný). Takový člověk je šťastný a je ochráněn před nejrůznějšími událostmi. Parametry lásky ukazují, že daný člověk má rád život, který ho obklopuje, že je otevřený a připravený na komunikaci se světem. Jsou to zpravidla rozumní lidé, jež mají nejrůznější duchovní schopnosti, jsou laskaví, vnímaví a mají cit pro spravedlnost. Komunikace s takovými lidmi je velmi příjemná, neboť nikoho neurazí, své informace sdělují jemnou a nenásilnou a kultivovanou formou, a dokonce mívají i léčitelské schopnosti. Parametry agrese (vědomé i nevědomé) jsou zase důkazem toho, že se člověk izoloval od tvořivé božské síly Vesmíru, a že mu tyto parametry odebraly životní energii, již pak musí získávat od jiných lidí, a že jeho organizmus zničily patologické programy a různé nemoci. Agresivní lidé se nechtějí sblížit a přijmout božský princip. Převládá v nich egoizmus a často trpí nemocemi jater a žlučníku, neboť jsou stále podráždění. Jiní jsou lidé, kteří směřují ke Světlu. Nezištně milují lidi ve svém okolí, přírodu a málokdy se rozzlobí. Jejich vztah k životu je stabilní, bez výkyvů (velmi dobře zvládají různé životní situace), jejich osud je příjemný a těší se dobrému zdraví.

Podvědomí, nadvědomí a vědomí

25.06.2019

Rychlá navigace: