Souvislosti, které všude nenajdete

Podvod zvaný covid - 19, David Icke (8. díl)

Pár lidí tady uzavřelo celý svět během několika týdnů. Tak jak dlouho si to všechno ještě necháme líbit. Další úrovní kontroly lidí je rozdělování jídla. Co více může přivést lidi do větší závislosti než stát kontrolující jídlo.
Další psychopat a klíčová osoba Silicon Valley, důležitá postava Googlu – Ray Kurzwell prozradil, že jejich cílem je do roku 2030 propojit lidský mozek s Umělou inteligencí. U.I. chce ovládnout náš mozek tak, že nebudeme mít už žádné skutečně své myšlenky. U.I. by myslela za nás. Chtějí to zavést skrz nanotechnologie, nanočipy ve vakcínách, vpravené do našich těl. Pokud proběhne plné zavedení 5G síti, bude U.I. stále více nahrazovat lidské myšlení. Dalším krokem, který chtějí prosadit, je zavedení bezhotovostního platebního styku. Tak by věděli o všem, co děláte, co koupíte a kde to koupíte, mohli by ještě rozhodnout, zda si to vůbec budete moct koupit. Pokud by odmítli vaši platební kartu, tak si nekoupíte vůbec nic. Tento podvod s virem splňuje všechny podmínky, které kult chce. Vše co potřebují prosadit a zavést si ospravedlní pod záminkou nebezpečnosti viru. Toto je fašismus a komunismus dohromady, což je označení pro stejnou tyranii centralizace moci v rukou "Hrstky globální technokracie", kontrolované byrokraty, Umělou inteligencí a nezvolenými politiky (úředníky). Čím více zdiskreditují a zkorumpují politiky, tím více pak lidé budou chtít technokracii. Už nyní ti, co "řídí" svět, nemají ani ponětí o tom, co se tu děje, natož, aby rozuměli složitým zákonitostem.

Až se vás vaše dítě jednou zeptá, co odpovíš!: "Tatínku, když přišel ten globální fašistický stát a byl zničený celý ekonomický systém a my teď musíme dělat vše, co nám poručí – co jsi dělal tatínku!" – "No. Jen jsem tak seděl miláčku." A novinář? – "Pomáhal jsem ho nastolit, tím že jsem veřejnosti lhal. A policista?" – "Já jsem ho prosazoval a chránil, zlato."

Tento kult je založen na iluzi, jak je mocný a neohrožený, spočívá na našem podvolení se tomuto klamu. Nyní se naskytuje velká příležitost rozbít toto kouzlo, kouzlo ovládané mysli. Kdybychom se podívali za oponu světa, tak bychom se velice divili co bychom tam uviděli. To, co tam je a můžeme najít, nemá vůbec žádnou moc. Stačí se přestat bát, podvolovat se. Musíme jen dělat věci v souladu se svým svědomím. V současné době je toto zhmotnělé zlo přinuceno ukázat svou tvář a identitu. Část toho zla již byla rozbita a zároveň byl tomuto kultu rozbit i jeho úkryt. ONI vkročili do místnosti, kde je už všichni vidí. A představte si – dveře se za nimi zabouchly! Tak jsme se nyní dostali do zcela opačné hry...

Sledoval jsem tento kult a lidi s ním spojené 30 let na plný úvazek. Viděl jsem celou tu hrůzu, co dělají a jejich šokující úroveň psychopatie. Já se jich nebojím. Nepřišel jsem na svět, abych selhal, a taky neselžu. Jediným způsobem, jak nás mohli tak dlouho ovládat bylo, že nás zavřeli do ještě menší krabice, než ve které byli oni. To udělali! Ale až lidstvo plně vyleze z této krabice a uvědomí si svou pravou podstatu, což je stav nekonečného vědomí, což ti hlupáci nad námi nejsou, tak se stanou naprosto bezmocnými. A tento proces právě všude probíhá. Jak otevřeme ještě více oči, vězení se rozplyne. Dělejme jen ty správné věci a nedívejme se na následky. Tak přestaneme mít strach. Tento kult se děsí nebojácných lidí, protože strach je jeho největší zbraní a je základní nástrojem manipulace s námi. To ONI jsou dnes plni strachu. Situace se zcela obrátila! Všichni jste tak blízko probuzení, že už není čeho se obávat. Bát se můžete pouze spolupráce s těmito psychopaty, protože je postihne nepochybně tvrdý trest, včetně těch, kteří jim dnes tak urputně slouží. Najděme mír s těmi, co mají odlišný názor než my. Tak zmizí všechny hranice, které nás tak dlouho uměle rozdělovaly.

Podvod zvaný covid - 19, David Icke (8. díl)

31.05.2020

Rychlá navigace: