Souvislosti, které všude nenajdete

Pogromy Slovanů

(6. díl)

Už před třiceti tisíci lety před n. l. astrologické a astronomické znalosti našich předků dosáhly velmi vysoké úrovně a tak vznikly VÉDY. Dokonce oficiální věda potvrzuje, že paleolitická rozvinutá oblast byla v severní části Ruska Sungirja (u města Vladimir) a Kosťjonok (u Voroneže) už kolem 40 tis. let před n. l. V tuhle dobu naši předkové už znali písmo, magii, astrologii, astronomii, měli kalendář a aritmetiku. Oslavovali bohy, jako byl Veliký Ra, Makoš, Veles, Perun, Jarilo. Věděli o existence Duše, Ducha a síly Přírody.
Temní, energetičtí a mimozemští paraziti nám odebrali velkou část naší historie a zkrátili ji na dobu 1000 let existence a ještě ji notně upravili, aby vyhovovala jejich sociálnímu inženýrství a manipulaci, která je s námi prováděna. Většina z nás do teď neví o pravé historii naší civilizace, našich předcích Roda slovanského. Potomci "Roda Nebesného", kteří zůstali zde na Midgard-Zemi dostali darem od svých předků znalosti o fungováni "Kosmosa". Podle slovano-árijských véd, se naše Midgard-Země otáčí nejen kolem Jarilo-Slunce, ale i kolem své osy i dalších os. Pomalu se pohybuje po kruhovém konusu. Plné otáčení hvězdného nebe, slunečního systému Jarilo-Slunce kolem centra Galaxie proběhne za 25 920 let. Naše předkové tomuto pohybu říkali Svaroži Kolo, Kruh, Den Svaroga. Svarog je u Slovanů chápán jako Veliký Bůh a prarodič všeho živého. V období Dne Svaroga Jarilo-slunce (podle zemského pozorovatele) prochází Nebeskou dráhou ze souhvězdí do souhvězdí (od čertoga k čertogu). Poloha Slunce na nebeské dráze se odvozuje podle Slunovratu. Podle toho v jakém souhvězdí se nachází Jarilo-Slunce 22. září a 22. března, tak takovou epochou jsme i žijeme. Na rozdíl od západní a čínské astrologie, je u slovansko-árijské astrologie 16 souhvězdí Zodiaka a Zodiakální epocha a přechod do nového souhvězdí neboli Čertoga trvá 1620 let.
Podle staroslovanského kalendáře 1. Ramchat nastal (22. září) před 7527 roky od stvoření míru ve hvězdném Chrámu. V tomto roce byla podepsaná mírová dohoda mezi Arimií (Činou) a Asií (Daarií, Hyperboreou), vítězstvím našich slovanských předků. Před 319 lety, v roce 7208 car Petr První zrušil Staroslovanský Kalendář a nařídil, aby všichni přešli na kalendář "Nový západoevropský", který se datoval od narození Ježíše a Novoletí astronomického Slunovratu a 22. září 7 208 se změnilo na oslavu Nového roku, 1. ledna, roku 1700, což nyní všichni poslušně oslavují! A tak mávnutím ruky najednou zmizelo 5508 let po Uzavření míru v Hvězdném Chrámu, včetně celé bohaté historie před tím.
Posledním vládcem Védické Rusi byl kníže Světoslav Igorevič (942-972). Nejprve byl knížetem Novgorodským a pak Kijevským. S příchodem knížete Vladimira bylo přijato křesťanství na Rusi a byla zničena Ruská pravda, pošlapána a přepsána ruská historie do tohoto období. Za šíření Védických znalostí čekalo každého člověka doživotní vězení a v XVIII. století trest smrti, upálením či stětím a veškerý majetek byl zabaven. Jak vypovídali staří pamětníci, ještě do roku 1917 byly Védické znalosti mezi lidmi velmi silné, většinou na vesnicích. Poslední úder Védickým znalostem předků zasadili bolševici-trockisté. Mnohé staré víry byly tvrdě pronásledovány a přísně trestány. Tak masově mizely beze stopy zdroje veliké moudrosti slovanských předků: Santie Agnimara, Agni ivedanta, Meč Striboha, Omnasva a Slováno-árijské Védy v staroslovanském jazyce! Ale stará víra naších kosmických předků přesto zůstala žít hluboko ukryta a pečlivě uschována.
Osud každého starověrce védické víry a víry předků byl poznamenán utrpením a bolestí! Celé rodiny krásných, silných a inteligentních lidí byly zničeny, beze stopy zmizely a jejich domy byly spáleny. Přesto stále žije řada osobností, kteří pečují o znalosti svých předků. Žijí na území Tomské oblasti, Krasnodarského kraje, na Angaře, u řeky Ob a řeky Jenisej. Tady vznikla starobylá civilizace slovano-árijská, Věliká Rassenija a zde se přesídlili naši předci Hyperborejci, Daarijci po planetární katastrofě a zatopení Hyperborei. Osídlili území, kterému se řikalo Arija, Lukomorje, Tartarije, Tarch-Tarije (podle bohů Tarcha a Tary, ochránců našich předků). Zejména Lukomorje nebo Belovodí je otčina slovanských předků, kde lidé žili jako bratři a sestry a v Pravdě.

Pogromy Slovanů

11.01.2021

Rychlá navigace: