Souvislosti, které všude nenajdete

Pokud jsme o něčem přesvědčeni, vysílá naše srdce energii 5000x silněji než náš mozek

(Článek 336)

Když jsme ve stresu, máme sníženou inteligenci a snížené vědomé vnímání. Pod vlivem stresu nemůžeme jasně myslet a činit vědomá rozhodnutí. Je pro nás tedy podstatně těžší vymanit se z naší energie strachu a vytvořit pozitivní rezonanční pole. A to není všechno. Když usneme se strachem a stresem, nejenže si bereme jejich energii s sebou do spánkového podvědomí, ale zároveň ji ukládáme do své paměti, protože – jak ukázaly výzkumy mozku – obsah paměti se ukládá v noci. V důsledku toho se energie strachu stává naší pravdou. Co na první pohled možná vypadá neškodně, má dalekosáhlé důsledky. Jak se dostaneme z tohoto kruhu? Jednoduše tak, že z něj vystoupíme. Váš život leží ve vašich rukách. A jen tam také patří.
Na jaké filmy se například díváte? Prožívá váš filmový hrdina bezvýchodné situace, nemoci, smrt milovaných lidí nebo finanční krachy? Náš mozek neumí rozlišovat mezi fantazií a realitou. Podvědomí ukládá tyto zkušenosti do paměti a uspořádává další informace na základě těchto nových zkušeností. Sledujeme filmy, které nás přivedou do rezonančního pole, jež bychom na vlastní kůži nikdy nechtěli prožít. Často a intenzivně věnujeme pozornost zprávám, které nás šokují a vzbuzují v nás odpor, hnus a nechuť. Zákon přitažlivosti zapůsobí a my se identifikujeme s něčím, čím vůbec nechceme být. Abyste sami sobě ukázali, jak odlišně by váš život mohl probíhat, měli byste sobě a svému tělu věnovat jen prospěšnou energií:

Rozvíjejte krásu, harmonii a své zdraví.
Čtěte jen povzbuzující literaturu.
Sledujte jen filmy dodávající odvahu.
Poslouchejte povznášející hudbu.
Setkávejte se s lidmi, které máte rádi.
Pište láskyplné dopisy.

Změň se a změníš svět

Afirmace jsou pozitivně formulované věty, které si stále opakujeme jako mantru. Jsou to tvrzení posilující naše životní cíle, ale zároveň jsou mnohem více ovlivňující. S pomocí afirmací si nejrychlejším způsobem vytvoříme ideální rezonanční pole pro naše přání a cíleně přeprogramujeme náš mozek. Afirmace, na které velmi často myslíme nebo je vyslovujeme, putují do našeho podvědomí a mění naše celé základní nastavení. Rozum začíná rušit staré programy a zařazovat nové. Nahrazujeme tedy své doposud spíše negativní vzorce novými a pozitivními přesvědčeními. Podle zákona rezonance je všechno, co vyhovuje vašemu novému přesvědčení, přitahováno do vašeho života. Afirmace jsou velmi účinným prostředkem k tomu, jak se můžeme stále udržet v rezonanci se svými přáními. Podstatné je jen to, že se, se svými přáními identifikujeme a že se jimi zabýváme a udržujeme si tedy své rezonanční pole. Když si něco přejeme, je nejdůležitější naše přesvědčení. Když jsme o něčem přesvědčeni, vysílá naše srdce energii 5000x silněji než náš mozek a velmi usilovně pracuje na vytvoření příslušného rezonančního pole. Také naše DNA komunikuje se všemi kolem o tom, čemu v hloubi srdce věříme. Co se ale stane, když nejsme o splnění našeho přání úplně přesvědčeni? Vytváříme si představy, obrazy omezení a negace svého přání. Ale ani tyto obrazy nejsou nic jiného než tvůrčí proces. My vytváříme a projevujeme naše omezení. Přitahujeme si tyto nežádoucí věci do života. Vytváříme rezonanční pole pochybností a tím si vtahujeme neúspěch do života. Proto se změň a změníš svět.

Pokud jsme o něčem přesvědčeni, vysílá naše srdce energii 5000x silněji než náš mozek

07.07.2019

Rychlá navigace: