Souvislosti, které všude nenajdete

Temnota nemůže vyhnat Temnotu, to dokáže jenom Světlo

(Článek 337)

Stále rychleji dochází k velice silnému uvolňování nahromaděných karmických událostí, které byly velice dlouho odkládány a zasouvány do nejspodnější části našeho vědomí. Tyto situace musí být prožity, aby jejich rozpuštěním mohla být naše duše posunuta dále směrem od "Temnoty" ke "Světlu". Všechny prožívané události v životě hrají významnou roli a nikdy bychom neměli zapomenout, že záleží pouze na nás, co z těchto situací vytěžíme pro náš další postup a rozvoj.

Jakmile si budete stále více uvědomovat, že váš život není jen pouhá shoda náhod, ale že je velice pečlivě naplánován a vy začnete také nacházet jednotlivé prvky tohoto plánu, pak poznáte, že vaše žití se stává daleko lehčím a hlavně, že žijete to, co sami chcete. Vaším přičiněním se budete stále více posouvat ke "Světlu" a vy budete nalézat daleko více radosti, kreativity a spokojenosti, které budou moci váš život vyplňovat stále častěji. Vývoj vpřed je nutný a je také důležité mu něco starého a nepodstatného obětovat. Každopádně buďte odpovědni za to, co a jak uděláte a odpověď přijde velice brzy. Objevíte sami skrytou krásu a lásku žití.

Současná doba se vyznačuje velikou explozí energií, které k nám dopadají v rámci přirozených kosmických cyklů, ale také z důvodu, aby pomohly lidstvu na jejich evoluční cestě. Spoustu lidí si prostřednictvím těchto energetických sprch začíná uvědomovat, že to, co dosud prožívali, nebyla přirozená realita, neboť pomocí energií dochází k urychlování všech mentálních procesů. Veškeré informace se postupně stávají dostupnými a lidé je vnímají ve stále zřetelnější formě. Také poznávají, že pomocí těchto informací a jejich aplikací do svých životů mohou rychleji a účinněji měnit své životy. Na své okolí budou pohlížet se stále větší láskou a přátelstvím, protože tyto energie zároveň čistí vnitřní energetické systémy.

Spousta lidí pociťuje i změny tělesné. Nejsou zatím příliš patrné, avšak jsou to změny, které budou v budoucnu hrát velký význam v genetické přeměně obyvatelstva. Nyní máte své životy ve svých rukou více, než kdy jindy. Spousta lidí však tyto šance nebude moci využít, neboť zatím nejsou schopni je ve své mysli rozpoznat. Postupně se stáváme bytostmi se stále vyšším obsahem světla ve svých tělech a zároveň také světlem, které je k dispozici pro další bloudící bytosti. Můžeme stále více spolupracovat s ostatními a budeme stále více a snadněji viditelnější. Na tuto dobu bude pohlíženo jako na dobu rozvoje světla a na dobu jeho prvního hromadného vstupu do všech živých bytostí. Nové proudy světla otvírají připraveným bránu k novým informacím, prostřednictvím nichž si budou moci spoustu budoucích událostí připravit tak, jak by měly probíhat. Snažte se v sobě integrovat co nejvíce světelných paprsků, aby mohla být vámi fixovaná Temnota postupně rozpouštěna. Jste nositeli světla a následovat vás budou další a další. Spojujte se a vytvářejte světelnou jednotu. Světlo se šíří temnotou rychlostí, jakou si ani neumíte představit, stačí se jen připojit a otevřít se mu. Buďte vnímaví a neustále otevřeni, abyste ho co nejvíce přijali do svého života. Nyní sem proudí nové exotické druhy energií, které ovlivňují Zemi a produkují zvláštní druh záření. Toto záření podporuje určité druhy myšlenek, které se projevují v našich myslích. Aniž si to uvědomujeme, jsou jiné než ty dosavadní. Prostřednictvím těchto myšlenek budeme stále více a lépe chápat veškeré duchovní procesy. Tím zároveň probíhá a zintenzivňuje se naše uvědomění, které je s tímto dějem spojeno. Obklopují nás velice jemné energie, které nás částečně chrání před temnotou. U těch, kteří požádají o svou ochranu, tento proces proběhne mnohem intenzivněji. Abychom však pocítili vliv těchto energií, je důležité otevřít svou mysl a zároveň do ní vpustit myšlenky duchovního růstu a evolučního postupu. Vše probíhá sice skrytě, avšak vnímaví lidé vše velmi dobře pociťují.

Temnota nemůže vyhnat Temnotu, to dokáže jenom Světlo

08.07.2019

Rychlá navigace: