Souvislosti, které všude nenajdete

Sami se rozhodněte, a pokud se rozhodnete pro lásku, nikdy nebudete litovat

(Článek 338)

Na lidstvo je vyvíjen ohromný tlak ze strany energií, ale i karmický. Mnozí toto období zvládají celkem slušně, avšak větší množství lidí má spoustu problémů. Spousta lidí se snaží přes tyto situace přenést, avšak někteří budou nuceni zůstat na současné vývojové úrovni, poněvadž již dále nebudou schopni nadcházející situace zvládat. Nebudou schopni držet tempo se současnými událostmi a zřejmě se jim nepodaří vyřešit svou karmu tak, aby byli v souladu s vesmírnými zákony. Nyní máme jedinečnou šanci postoupit dále, ale to jedině za předpokladu, že zvládneme veškeré následující životní výzvy, které na nás čekají. Protože je všechno urychleno, mají tyto výzvy ohromnou sílu a jsou velice těžké a složité. Některým se opakuje spousta událostí stále dokola, neboť u nich stále zůstává starý typ myšlení, chování a řešení situací, a protože nejsou schopni toto překonat a vymanit se ze stále se opakujícího cyklu, tak se u nich velice často projevují zdravotními problémy. Tyto události však nejdou zastavit, jsou již rozjety a nezbývá, než je dovést do zdárného konce. Jakmile se však dostanete za určitou hranici splacené karmy, vaše problémy budou stále lépe řešitelné a také již nebudete pociťovat takové ohromné tlaky, které způsobují vaši nevyrovnanost. V konečné fázi začnete pociťovat klid, který bude tím nejlepším lékem na vaši duši. To už budete vědět, že jste svůj úkol zvládli a budete se moci těšit na nový život, který nastane. Vše máte pouze ve svých rukách a v této chvíli se vám vyplatí napnout všechny své síly a vyřešit vaše životní výzvy. Jakmile si toto uvědomíte, budete již z půlky hotovi. Vše kolem nás se začíná měnit a během několika let se projeví následky těchto změn, neboť je v zájmu kosmických principů žádoucí, aby tyto změny proběhly.

Příchozí energie jsou pouze předzvěstí dalších, daleko silnějších energií, které budou přinášet nové informace a budou proudit do myslí těch, kteří mají ve svém nitru kód pomoci ostatním a kód světlonoše pro hledající a tápající. Spousta informací bylo drženo věky v tajnosti a nyní nastává čas jejich návratu k těm lidem, kteří s nimi budou umět naložit. Tito lidé budou učit ostatní. Takto se bude také zčásti měnit Temnota na Světlo. Spousta energií ještě nemůže zcela proniknout tmou, ale přichází doba, kdy se proud energií bude neustále zesilovat a jejich působení se bude projevovat okamžitě po jejich dopadu na určené místo. Probíhající změny mají i další příznaky jako pocit chladu, návaly horka, objevují se oční problémy, které mají charakter rozmazaného vidění. Dalším příznakem je i ztížení dýchání v určitých obdobích a situacích. Další změny se budou projevovat jako rozpady vztahů a v našem okolí bude docházet k projevům nesouhlasu vůči autoritám a institucím. Svět se nám začíná obracet naruby, protože současná situace je již neudržitelná. Naše realita se postupně mění, poznáváme nové přátele, se kterými si máme daleko více co říci, než dosud. Lidé stále více spolu sdílí svoje názory a všeobecně jsou k sobě přitahováni všichni se stejným vnímáním. Budou se stále více sdružovat a začnou pomáhat ostatním. Mnoho lidí, kteří zde splnili svůj úkol, již odešlo. Přišli sem s tím, že nám pomohou ulehčit první dny vzestupu a svůj úkol už splnili. Začínáme dostávat nové informace, ale dosud je jen málo lidí, kteří s nimi dokážou správně naložit. Je třeba si uvědomit, že tohle období je velice důležité a velmi záleží na tom, jak ho zvládneme a jakou budoucnost si přivoláme. Lidé již tuší příchod některých závratných událostí, které mají brzy přijít. Nebude to dlouho trvat a budou přesvědčeni o pravdivosti svých tušení. Nebraňte se tomu, co přichází a snažte se splynout s tímto děním a nechoďte proti němu. To, co právě probíhá, nás nese kupředu do světa, který bude zcela jiný, než jsme dosud znali. Neobávejte se přicházejících změn, jsou pro nás důležitým mezníkem v našich životech. Máme v sobě spoustu sil, abychom vše zvládli. Jakmile bude dokončena transformace, fyzické tělo bude dokonale připraveno na vysoké energie. Změny budou zpočátku nepatrné, ale tím, že již budeme žít ve vyšších energiích, tak tyto změny budou čím dál více patrnější. Náš vnitřní zrak se začne zaostřovat a začne se probouzet naše třetí oko, které bude velice citlivě vnímat veškeré změny a bude možné vidět i "za" určité věci. Ještě to však stále nebude možné nazvat čtyřrozměrným viděním. S fyzickou změnou proběhne i změna duchovní a lidé začnou vnímat věci, které dosud nebyli schopni vnímat. Začnou si uvědomovat, že některé myšlenky nejsou jejich vlastní, a že jim byly uměle implantovány. Mimosmyslové vnímání se bude rozvíjet stále silněji. Tyto změny neproběhnou naráz, ale postupně a spousta z vás je vnímá již nyní. Skrze světlo se bude stále více probouzet láska, která obklopí každého jedince a skrze lásku budou vzájemné vztahy daleko silnější a krásnější. Je nutno naučit se odpouštět a vyjadřovat lásku ke všem, neboť se k nám později vrátí. Sami se rozhodněte, a pokud se rozhodnete pro lásku, nikdy nebudete litovat.

Sami se rozhodněte, a pokud se rozhodnete pro lásku, nikdy nebudete litovat

09.07.2019

Rychlá navigace: