Souvislosti, které všude nenajdete

Přichází doba uvědomění, lidé se konečně semknou a uskuteční nápravu

(Článek 339)

Buďte spontánní a hrajte si jako malé děti, které bezstarostně pobíhají po rozkvetlé louce a vnímají nádhernou vůni kolem sebe. Usmějte se jeden na druhého a ihned pocítíte dotyk lásky, který vám tento úsměv přinese. Buďte soucitní a věnujte se svým rodičům, dětem a přátelům. Uhlaďte mezi sebou veškeré spory a přejte si pro všechny jen to nejlepší a plno lásky, neboť to, co vyšlete, se vám mnohonásobně vrátí. Zahoďte své strachy a obavy. Zbytečně vás uvnitř sžírají. Někde vevnitř už víte, že jsou jen výplodem vaší mysli a nejsou reálné. Nalaďte se na pozitivní a vyšší frekvence a váš život bude plynout jako tok poklidné říčky.

Jako vy, tak i Země se bude postupně zbavovat problematických "míst". Oblasti, které se budou zbavovat negací, budou okamžitě převedeny do ochrany Světla a budou ihned regenerovány. Oblasti s příliš vysokou koncentrací negativity budou atakovány světelnými paprsky, které se budou snažit alespoň částečně Temnotu rozptýlit, aby zde mohlo dojít k probuzení bytostí, které dosud žily v nevědomosti. Problematické oblasti, které se drží zuby, nehty svých pozic se sice také mění, ale při tom vyzařují spoustu negativity, která tím, jak opouští své místo, působí dočasně ještě větší problémy a tím, že nechce odejít, ničí, co jí přijde do cesty. Příchozí energie však tyto negace vytlačí pryč z jejich míst a nahrazují je pozitivními - vysokovibračními. Za vámi, probouzejícími, stojí spousta pomocníků, kteří vás nenechají padnout na kolena, pokud se budete jen trochu snažit. Zahrada Země bude postupně obnovena a lidé se začnou věnovat jeden druhému namísto pouze sobě. Nadchází skvělé období přirozeně plynoucí lásky a spolupráce mezi lidmi. Nejprve ale musí mezi lidmi zmizet nenávist a nenahradit ji láska. Veškeré pozitivní změny způsobí, že největší část Temnoty ze Země zmizí a nahradí ji přívětivost, uvědomění a láska. Máte na výběr, co si vyberete a přitáhnete do života, novou realitu a v ní lásku, porozumění a radost ze života nebo realitu původní, kterou žijete dosud a v níž převažuje zloba, nenávist a sobectví. Nový věk je za dveřmi. Mnohé světelné bytostí den co den dohlíží na události na Zemi a na průběh celé transformace. Přichází doba uvědomění, kdy se lidé konečně semknou a uskuteční nápravu všech nesmyslných, protilidských a protiekologických projektů. Změní se myšlení a chování k ostatním lidem a nakonec lidé objeví, že jediné, čemu mohou věřit, je víra v božské principy a víra v sebe sama, neboť oni sami se musí přičinit o lepší budoucnost, ale ne o svou individuální, ale o budoucnost celého lidstva, jako živočišného druhu.

Tímto procesem budou procházet všichni lidé a postupem času budou schopni výrazných změn k lepšímu, neboť tím, že se bude spojovat stále více lidí, vznikne velmi silný náboj a potenciál pro tvorbu nové budoucnosti. Část lidí projde výrazným probuzením a budou schopni vést ostatní. Začnou vidět problémy kolem sebe v daleko větší šíři než dosud a jejich pohled bude všeobsažný, neboť uvidí i za problémy konkrétních věcí a budou schopni usoudit, jaké následky tím vzniknou do budoucna. Přijde nový vůdce, který sjednotí lidi a povede je novou cestou, která je odlišná než ta nynější. Lidé mu budou naslouchat a budou vědět, že tento člověk je ten správný, kdo jim přináší upřímnou a pozitivní změnu do jejich životů. Kolem tohoto člověka se soustředí velmi silná skupina jeho pomocníků, kteří budou schopni pod jeho vedením měnit běh událostí. Skončí doba Temna a nadejde doba Světla. Během chodu jednotlivých událostí nastane výrazná změna ve fyzickém organismu a také se změní smyslové vnímání, které bude daleko silnější, než tomu bylo dosud. Vzniknou projekty, které budou podporovat rozvoj nových schopností, nastane doba rozšiřování mysli skrze duchovní praxi a světlo světa spatří nové vědní obory. Stane se tak právě v době, kdy bude soudržnost lidí nejsilnější a tehdy, kdy už bude na Zemi spoustu očištěných míst, která budou produkovat vysokofrekvenční energie, které umožní rychle uzdravovat a produchovňovat tělo i mysl. Tím bude udělán další význačný krok k širokému osvícení.

Přichází doba uvědomění, lidé se konečně semknou a uskuteční nápravu

10.07.2019

Rychlá navigace: