Souvislosti, které všude nenajdete

Nastal již čas na to, abyste začali pracovat pro dobro vaše, vašich dětí a všech lidských bytostí

(Článek 340)

Není již čas, abyste byli nerozhodní. Nastal již čas na to, abyste se přiklonili na tu správnou stranu a začali pracovat pro dobro vaše, vašich dětí a všech lidských bytostí a tím i celku. Současná situace vyžaduje velké úsilí a spojení všech lidských myslí. Tímto spojením bude dosaženo skvělých výsledků. Pokud budete potřebovat pomoc při práci na sobě, budete ji mít. Buďte ve střehu a vnímejte vše kolem sebe. Otevřete oči a budete překvapeni tím, co najednou uvidíte. Nejspíše tím nebudete vůbec potěšeni. Ale to nevadí, tím spíše se pusťte do práce. Vzpomeňte si, proč jste sem přišli. Proto, abyste podpořili Zemi a transformaci lidí. To je vaším úkolem. Každý jedinec, který se zapojí, přinese Zemi další dávku světla. Je zde však ještě stále silná snaha temných bytostí, aby překazily tyto aktivity. Dokážou vyčíst veškeré vaše myšlenky, pocity a podsouvat vám do vaší mysli své destruktivní názory a temné nápady. Ale nebojte se jich. Sami se před nimi budete umět chránit, pokud se naučíte přesouvat se do svého středu, v němž hoří věčný plamínek světla, který se nyní neustále zesiluje díky přicházejícím energiím z kosmu, prosvětlováním kolektivního vědomí lidstva a také díky vašemu zvýšenému úsilí a přičinění. Tak můžete zamezovat vstup všem negativitám, budete se očisťovat a postupovat stále výš. Proto se při řešení jakékoliv situace zaměřte v sobě na to rostoucí, jasné a hřejivé světlo a budete zaplaveni pocitem klidu, jistoty a vyrovnanosti, který vás povede při vašem rozhodování.

Asi jste už také zaregistrovali, co se kolem děje, že se vše stále zrychluje. Ano je to tak. S tímto fenoménem budete konfrontováni stále větší měrou. Nakonec bude čas rozložen a opět sjednocen. Nebude již existovat. Zůstane jen tady a teď. Sami se můžete postupně přesvědčovat o tom, že je čas sám sebou pohlcován. Zobrazuje se pouze v této realitě a v této dimenzi. Ale toto je pro vás všechny zatím budoucnost. Nyní zdokonalujte svůj život a pomáhejte ostatním na jejich cestě. Tato cesta nebyla, není a nebude jednoduchá, ale již jste na ní vstoupili. Nebojte se, zvládnete to a dojdete až k cíli, pokud budete chtít.

Za zmínku stojí i to, že někteří lidé budou přinuceni k tomu, aby změnili svůj způsob života, co se týká životosprávy. Není potřeba, aby fyzické tělo bylo vyživováno živočišnou stravou, neboť se změnou DNA přichází také změna trávení a všeobecná změna souvisí s potřebami fyzického těla v oblasti výživy. Spoustu lidí si začne toto uvědomovat a zároveň také uposlechnou tuto výzvu a změní svůj způsob stravování. Budou k tomu i podvědomě nuceni změnami, které v nich probíhají. Transformační změny probíhají neustále, působí stále silněji a převrací lidem jejich životy vzhůru nohama. Současnost také ale ukazuje, že ne všichni jsou připraveni k těmto změnám. Spousta lidí není připravena nebo se obává toho, co přijde a proto mají bohužel odstup od celého procesu a strkají nedospěle hlavu do písku.

Někteří, kteří procházejí dalšími a dalšími transformačními vlnami se soustřeďují jen na vlastní osobu, a i když se stále stýkají se svým okolím, mají pocit izolovanosti od ostatních a nemají na ostatní "náladu". Toto je způsobeno dimenzionálním přechodem, kdy stará realita ukončuje své působení a lidé žijí na rozhraní staré a nové reality. Proto mají pocit, že již nemohou žít s některými lidmi nebo na některých místech, a že sem nepatří. Nutí je to měnit jak vztahy, tak pracovní místa, tak bydliště. Vnímají také změny ostatních lidí a cítí, že již nic není tak, jak bývalo a jak byli zvyklí. Energie, ve kterých žili a se kterými se setkávali, už jim nestačí, neuspokojují je, a proto hledají stále nové a nové podněty ke své práci a způsobu žití. Toto se bude dále stupňovat, dokud celostně nepřejdou do nové reality, kde budou schopni žít po novu. Až se tento přechod uskuteční, ovládne je pocit uklidnění a najednou si uvědomí, že teď je to ono, co hledali. Uklidní se, odezní negativní fyzické příznaky a budou vnímat kolem sebe spoustu nových pocitů zodpovědnosti za sebe sama, svůj život a životy ostatních i celé planety.

Nastal již čas na to, abyste začali pracovat pro dobro vaše, vašich dětí a všech lidských bytostí

11.07.2019

Rychlá navigace: