Souvislosti, které všude nenajdete

Vyšší energie se již rozlévají po všech místech planety, to způsobuje velice silné souboje mezi Světlem a Temnotou

(Článek 341)

Nyní známe pouze mlhavě období, do kdy by Země měla vzestoupit. Stále se posouvá termín kdy a za jakých podmínek bude celý proces probíhat, neboť spousta bytostí ještě zdaleka na tento přechod není připravena. Smysl tohoto je jistě mnohým znám, avšak málokdo ví, že se octne při přechodu v tunelu času, který bude transformovat jejich těla a jakmile dojde ke vstupu do tohoto tunelu, bude minulost uzavřena a zároveň s ní také stará realita. Tunelem projde každá bytost v několika fázích, přičemž doopravdy bude vnímat pouze záblesky světla během určitého časového období. Energetické pole kolem každého se již nyní začínají výrazně měnit. Tato barva se bude v auře stále více zbarvovat do modré a fialové barvy tak, jak se budou lidé blížit konečné fázi. Někteří mají takovouto auru již nyní a jsou to ti, kteří budou pomáhat ostatním při přechodu.

Na budoucí dění se bude stále více nabalovat nová realita, která se bude rozpínat oběma směry, tj. do minulosti i budoucnosti, až nakonec nastane její smrštění, čímž vznikne jednočasový prostor, tady a teď. Spousta kódů v lidském těle dostane podněty skrz určité druhy energií a tím se začnou spouštět jednotlivé programy, které budou dočasně přebírat některé životní funkce, dokud nedojde k uzavření celého oběhu energií a přizpůsobení se novému vibračnímu řádu, který bude obsahovat úplně jiné a silnější energie.

Vyšší energie se již rozlévají po všech místech planety. To způsobuje velice silné souboje mezi Světlem a Temnotou. Nyní však musí jít vše postupně, a jakmile dojde k přeměně všech vibračních pásem, nalezne Země nové postavení na žebříčku vesmírné hierarchie. Fyzická těla si postupně navykají na světlejší a vyšší energie. Dále však přijde několik dalších změn. Tyto změny budou mít opět přechodné trvání a budou typické pro určité období. Budou to zejména změny vidění, kdy budete cítit a vidět některé věci, které okamžitě zmizí, jakmile svůj zrak zaostříte. Budete mít pocit, že vnímáte něco nebo někoho kolem sebe, ale při zaostření svého zraku i vědomí zjistíte, že tam nikdo není. Toto budou pouze začátky. Postupně budete stále více vnímat některé druhy barev, které se jakoby více rozzáří a rozsvítí a ukáže se vám daleko pestřejší paleta barev, než jste dosud byli schopni vnímat. To vše bude chvilkové. Postupným rozšiřováním svého vnímání se vám bude dařit tyto okamžiky prodlužovat a vy budete zažívat velice krásné pocity, jakoby se vás barvy snažily vtáhnout do sebe za svým světlem a vše ostatní bude v tu chvíli potlačeno do pozadí. Jelikož veškeré tyto děje mohou být vnímány s různou intenzitou, je nutné, si toto uvědomovat, abyste se nenechali stáhnout do tohoto světa, neboť by bylo možné, že byste se již nechtěli vracet a nebyli se schopni adaptovat zpátky do současné reality.

Při změně polarit se začne obnovovat vnitrozemní struktura energetických míst. Tato místa se postupně budou nabíjet a zároveň začnou vyzařovat velké množství energie do svého okolí a tím nabíjet zemský povrch. Jelikož tento jev bude mít velkou sílu, bude zřejmě docházet k některým zvláštnostem a přírodním jevům. Dále bude možno v těchto oblastech pozorovat energetické víry. Spousta bytostí bude ovlivněna tak, že se zcela změní jejich vnímání. Začne se probouzet jejich duše a bude se postupně stávat součástí vysokých vibrací. Fyzická těla dostanou větší množství energie a jejich stavba se začne měnit. Někteří lidé budou nuceni k velkým změnám, neboť to, že doposud nepodnikli dostatečné kroky k nápravě svých životů, je pro ně velice stresující a proto budou pod obrovským tlakem, aby karmické závazky začali urychleně řešit a více než nutné změny provedli co nejdříve.

Vyšší energie se již rozlévají po všech místech planety, to způsobuje velice silné souboje mezi Světlem a Temnotou

12.07.2019

Rychlá navigace: