Souvislosti, které všude nenajdete

Vaše intuice den ze dne zesiluje a spojení s vaším vyšším Já se stále více pročišťuje

(Článek 342)

Vaše intuice den ze dne zesiluje a spojení s vaším vyšším Já se stále více pročišťuje. Právě proto budete dostávat stále častěji odpovědi na své otázky. Je nutné se pouze vnitřně ztišit a vy začnete vnímat odpovědi. Emoce budou stále více vyplouvat na povrch a spousta jedinců bude moci říci, že se jejich nálady mění jako noc a den. To proto, že vše musí být uzdraveno, aby se minulost stala čistou jako sklo. Pocítíte, jaké to je, když do vašich životů proniká láska a Světlo. Toto budete cítit stále silněji a také se tímto budou spouštět vaše emoce, neboť si uvědomíte veškeré láskyplné energie, do kterých můžete být zahaleni, stačí jenom chtít. Zatím se trápíte tím, co vás bude čekat. Pokud budete mít na mysli stav, ke kterému směřujete, tak touto myšlenkou budete velice posilováni. Proto mějte na paměti, že vás čeká láskyplný svět, plný uvědomění a pokory. Někteří tyto vize zažívají již velice dlouho a někteří tyto vize teprve objevují. Avšak na tom nyní nezáleží. Důležitá je úroveň vašeho vnímání a také žití tady a teď. Nebojte se ničeho, odstraňte své strachy ze své mysli a budujte víru v láskyplný svět. Vaše víra vás provede všemi úskalími a dovede vás k cíli.

Všichni cítí, že se blíží zásadní změna, avšak před bouřkou je největší ticho a tma, proto prožíváme ty nejchoulostivější události právě nyní. Všichni trochu probuzení však ví a cítí, že nejsme sami. Stále přichází více důkazů o tom, že máme spoustu pomocníků, kteří u nás stojí na naší životní cestě.

Plno událostí souvisí s rozhodováním lidí. Neustále rozhodujete o budoucnosti své a tím i celé Země. Vše, co přichází, je výsledkem vašich myšlenek a vašich skutků. Veškeré životní úkoly jsou nastaveny tak, aby je lidé mohli zvládnout a nikdo nedostává více naloženo, nežli je schopen zvládnout. I když se někomu může zdát, že to má těžké, že dostává obrovské osudové rány a také, že spoustu věcí nezvládá, přesto toto v čase vždy unese a zvládne víceméně tak, jak to bylo v plánu. Koneckonců tento plán vám byl předložen při vstupu do fyzického života a vy jste s ním souhlasili. Díky tomu se u vás projeví několik důležitých uvědomění, skrze které postoupíte o krůček dále. Budete stále zásobováni informacemi skrze své vyšší Já, které vám budou velice pomáhat a budou stále přesněji analyzovat to, co vám přichází do životů a hlavně to, jak se s tímto vypořádat. Zřejmě bude spousta lidí dostávat podobné informace, neboť se již dostalo do určitého stupně vědomí velké množství lidí. Všechny informace se propojují do jednoho celku. Většina dojde nakonec k uvědomění si lásky, přicházející skrze jednotu, která zapojuje všechny do svého středu. V životech lidí se láska projevuje jako hlavní energetický tok. Nové přicházející energie působí velice silně a přitahují k sobě jak duchovní partnery, tak duše, které si v současné době mají prožít společnou karmu a hlavně pomoci společně dalším, kteří teprve vstupují do života. Jakmile se pozvedne vědomí celého lidstva, bude se možné opět zhluboka nadechnout a vnímat lásku, jak prochází našimi životy a skrze nás. Vše směřuje k jednomu jedinému cíli, ke spojení většiny duší do jednoho celku a tím dojde "k návratu domů". Avšak postup bude individuální, i když na prchavé okamžiky nastane tento stav, aby si duše připomněly svůj původ a svůj domov. Z hlediska celosvětového se probudí další mistři, kteří již stojí na začátku své nové cesty a budou připraveni objasnit zmateným to, co se s nimi děje. Budou mezi nimi ale také falešní mistři, kteří budou živeni pouze svým egem, což zpočátku lidé nebudou schopni rozpoznat, neboť budou maskováni oponou tmy. Avšak časem dojde k rozlišení a praví mistři vyjdou do světla a projeví svou pomoc skrze lásku. Všichni lidé jsou vedeni, avšak část z nich nevnímá a neposlouchá své rádce, a protože jdou proti své duši, projevuje se tento odpor negativní změnou v jejich životech a hlavně spoustou fyzických problémů. Všichni ti, kteří pociťují obzvláště bolesti kloubů a tlaky v okolí srdeční čakry mohou být ujištěni, že je to jeden z projevů změny, ale také toho, že v některé důležité věci zřejmě jdou proti své duši. Proto by měli zastavit a přehodnotit své současné konání a snažit se udělat změnu dříve, nežli k tomu budou silou donuceni. Pak budou moci s čistým štítem nastoupit na tak dlouho jim zakrývanou cestu.

Vaše intuice den ze dne zesiluje a spojení s vaším vyšším Já se stále více pročišťuje

13.07.2019

Rychlá navigace: