Souvislosti, které všude nenajdete

Právě teď jste potřeba

Bojovníci světla jsou již dlouhou dobu pod neustálým náporem posměchu a kritiky, ale nikdy se nechystali ustoupit. Galaktická federace potvrdila, že síly SVĚTLA nyní pomalu přebírají kontrolu. V současné době vstupujeme do zvýšeného stavu masového probuzení. Nevěřící i ti obyvatelé Země s ovládnutou myslí teď přechází do první fáze probuzení. Pro mnohé to bude bezpochyby šok a nevyhnutelně zažijí "Temnou noc duše". Bude to pro ně velmi těžké, ale je to potřebné, aby zpracovali a zbavili se masívních vrstev naprogramovaní Temnotou a všech svých falešných přesvědčení.

Volby v USA v roku 2020 byly využity k tomu, aby zapříčinily největší převrat ve vesmírné historii. Celý svět bude svědkem demontáže starého Systému. Korupce se dostává do vysokých obrátek a to, co probíhá, je poslední bitva a nezadržitelně se blíži vítězství SVĚTLA. Události, které v současnosti probíhají, byly dopředu starostlivě připraveny, naplánovány a nyní jsou společně uskutečněné silami SVĚTLA a Pozemskou aliancí. Jen "velký sesuv půdy" a události tohoto kalibru mohou být dostatečně silné na to, aby otřásly se spícími ignoranty a probudily je.
Události v roku 2020 přinutily mnohé, aby přehodnotili svoje systémy víry a to nejen náboženské, ale i víry v autority, vědecké instituce a sdělovací prostředky. Politická situace, která je ve Spojených státech amerických je vyvrcholením událostí, které přinesou vítězství Světla nad Temnotou. Budou znamenat s konečnou platností smrt zkorumpovaného Systému, který nectil naši Zemi ani Život. Zrychleným tempem nyní vstupujeme do zlatého věku Gaie. Všechny věci kolem nás se rychle mění a dokonce i mainstreamová média budou muset už brzy správně a pravdivě informovat ve svém zpravodajství.

Pokud si udržíte svoji vysokou frekvenci a budete se držet své vize Svobody, Míru a Lásky k lidské rase, bude zjevení Pravdy na dosah. SVĚTLO přichází k Temnotě. Mnozí budou zničení a budou se cítit ztracení nebo uvěznění. Programování lidí bylo velmi silné a oni se až příliš ztotožnili se všemi temnými programy. Jakmile se začnou jejich přesvědčení bourat, budou zmatení a nebudou vědět, kdo jsou.

Právě proto je teď potřeba, abyste udrželi svoje Světlo. Vy jste těmi, kteří si tuto úlohu vybrali. Proto jste se zde probudili, osvítili, abyste se mohli stát vůdci, bojovníky a nositeli Světla. Vaši spoluobyvatelé Země vás nyní potřebují víc, jako kdykoliv předtím. Světelné síly pokračují v bombardování Země gama fotonovými paprsky Světla, které nesou kódy a frekvence určené na to, aby byl tento proces přechodu co nejplynulejší.

Právě teď jste potřeba

15.09.2021

Rychlá navigace: