Souvislosti, které všude nenajdete

Pravlastí slovanské rasy je území, které se nazývá Bielovodí

(Článek 1)

Máme za sebou velmi dlouhou dobu systematické fyzické likvidace nositelů původní víry prastarého poznání Slovansko-Arijských Véd. Protislovanská genocida nabrala na intenzitě příchodem takzvaných věrozvěstů Cyrila a Metoděje, což byl další silný protislovanský atak, začátek zkázy a velkého utrpení mnoha lidí. V té době z kosmologického hlediska nastala pro tuto situaci velmi vhodná doba, protože se celá naše Sluneční soustava dostala pod zesílený vliv nízkovibračních, temných energií a pod vliv škodlivých záření ze souhvězdí negativně ovlivňujících lidstvo, jelikož vstoupila do oblasti kontrolované silami říše Temna. Tehdy nastaly pro humánně nastavené Slovany velmi těžké časy. Pokud Temné síly se svými nohsledy nedosáhly svého válkami, protože celá říše Slovanů byla velmi dlouho mocná, jednotná a ve válkách takřka neporazitelná, temné síly zvolily taktiku postupného rozvratu zevnitř s metodou "rozděl a panuj" a pro prostý lid metodu "modli se a pracuj". Násilnou kristianizací (staré utajené spisy a kroniky hovoří o miliónech zabitých a umučených, těch nejčistších a nejvzdělanějších Slovanů) bylo "ohněm a mečem" vyměněno původní Árijsko-Slovanské, védské vědění a poznání Světla, které uchovávali naši Předci, za ideologii cizáckou a pro ně vnitřně nepřijatelnou. Temné síly tak prostřednictvím křesťanského náboženství vnutily původnímu obyvatelstvu semitskou mytologickou konstrukci. Zvolily stejnou taktiku, která je praktikovaná i dnes v naší zemi, ale i v jiných státech, kdy je postupně infiltrovaná řídící sféra státu a do řídících, politických a zákonodárných funkcí jsou dosazováni dopředu dlouhodobě připravovaní jedinci, kteří jsou buď tajně spojeni s cizáky, nebo jsou zkorumpovaní, neschopní, nebo se alespoň hůře orientují a tak jsou lehce manipulovatelní a jsou používáni jako loutky. Stejná taktika byla použita při rozkladu Slovanské říše. Někteří prodejní vládci vpustili do slovanských zemí cizáky a "misionáře", kteří v konečném důsledku zorganizovali vyhlazování a upalování našich Předků a ničení naší kultury, tradic a kořenů. Brali nemluvňata a vychovávali z nich "bioroboty", bez vztahu ke svému původu, kteří pak sloužili jejich zájmům.

Záznamy o genocidě Slovanů byly systematicky ničeny a celé dějiny byly přepisovány v duchu oficiální verze a vše, co s ní nebylo v souladu, bylo skartováno nebo ukryto hluboko v podzemí. Veškeré "nevhodné informační zdroje" byly a jsou potlačovány a veškeré historické záznamy byly psány těmi, kteří toto vyhlazování organizovali. Proto jsou mnohé, dlouhodobě přijímané a uznávané "historické pravdy" jen pouhou církevní a temnou propagandou a nemají valnou argumentační hodnotu. To je informace pro ty, kteří plameně hájí oficiálně prezentovanou historickou "pravdu" a odvolávají se na tyto "pečlivě" zaznamenávané informace. Kromě fragmentů, které hovoří o zcela jiné historii Slovanů, se nedávno objevily i posvátné texty Slovansko-árijských Véd, které starostlivě a v tajnosti uchovávali žreci – ochránci. Ti z generace na generaci tyto texty ukrývali s nadějí, že přijde doba vhodná pro jejich zveřejnění. A proč k tomu dochází v tomto čase? Protože kolem roku 2012 došlo z kosmologického hlediska k ukončení nadvlády Temna a přichází dlouhé období vlády sil Světla a to nejen podle Mayského kalendáře. Toto nám sděluje také indický kalendář, podle kterého skončila Kali – Juga, tedy období vlády sil Temna.

V současnosti končí tzv. Velká Assa, což je druhá galaktická válka, ve které síly Temna pomocí lsti a klamu (jejich hlavní metody) úspěšně obsadily polovinu Světlých světů ramena naší galaxie Mléčné dráhy, včetně našeho Slunečního systému. Postupně však byly Temné síly likvidovány a jednou z jejich posledních bašt je právě Země. Jisté je, že i tady dojde nakonec k převzetí Země Světelnými silami a všechna území, která jsou postavena jako brány a spojují Zemi s Temným Vesmírem, budou zničena, jako se to stalo v dávné minulosti již vícekrát.

Pravlastí slovanské rasy je území, které se nazývá Bielovodí, což je rozsáhlá oblast mezi Uralem a Bajkalem a celá Sibiř s centrálním městem Omsk. Tato oblast má velmi dlouhé dějiny a měla dříve velmi vyspělou vědu a kulturu. Obyvatelé této oblasti tvořili mocný, ale spravedlivý Slovanský národ (od slov NÁŠ ROD), který byl přátelský ke všem lidem dobré vůle, ale neochvějný k nepřátelům své vlasti. Chránil slabé, bezmocné a neuznával otroctví. Řídil se vysoce etickými a morálními zásadami tzv. KONY. Odtud je teprve odvozováno slovo zákon, který platil až ZA – KONY. Slované byli vynikající bojovníci, to protože bojovali z celého srdce, jelikož pouze bránili svoji vlast, území svých Předků, svoje ženy a děti a nevedli žádné nemorální dobyvačné války. Okolní svět ovládaný Temnými silami, se svou dravčí filosofií: "co je dobré pro mě, to je správné" neustále atakoval tuto oázu Světla a snažil se všemožnými prostředky dobýt tuto Světelnou říši a později, když toto území nakonec částečně ovládl, se snažil vymazat Slovanům jejich rodovou paměť, nahradit jejich čistou víru, zatemněnou židokřesťanskou naukou, založenou skrytě na tezích: "účel světí prostředky" a "silnější požírá slabšího", jen ji oblékl v tomto prostředí do roucha novodobého pravoslaví.

Pravlastí slovanské rasy je území, které se nazývá Bielovodí

14.07.2019

Rychlá navigace: