Souvislosti, které všude nenajdete

Pšššššt

(Článek 64)

Ovládání a zotročování lidí v konečném důsledku není dílo jiných lidí. Lidé sice hrají svou roli v zotročování jeden druhého navzájem, ale síla, která řídí tento ovládací systém, zdaleka není lidská. Výsledkem je, že naše naprogramované ego – "Já" odmítá vše, co neodpovídá tomuto naprogramování. K tomu je ostatně ovládací program určen. Vše, co se odchyluje od zavedeného normálu, je s arogantním mávnutím ruky a výsměchem zavrženo a odsouzeno záplavou klišé prohlášením: "ses zbláznil", "to je ale blbost". Naprogramovaní lidé nejsou schopni logicky zpracovávat informace, které nejsou v souladu s jejich operačním systémem v hlavě, dokonce nevidí, neslyší a nepřijímají i ty největší hmatatelné důkazy. Abyste si mohli popovídat o alternativních informacích s naprogramovanými lidmi, musíte nejprve narušit a zpochybnit vložený program, který je i nás už tak dlouho ovládá. Až potom tyto manipulace můžeme začít postupně odstraňovat. Naše fantomové "Já" reaguje na program podle toho, jak Systém mačká tlačítka ovládání a ti, kteří stojí za Systémem se zářivě, s úlevou a uspokojením usmívají, že další vězeň popírá existenci svého vlastního vězení. Bernard Carr, profesor matematiky a astronomie k tomu řekl: "Naše vědomí spolupracuje s jinými dimenzemi. Naše fyzické senzory nám ukazují pouze trojrozměrný vesmír. To co existuje ve vyšších dimenzích, jsou entity, kterých se fyzickými smysly dotknout nedokážeme."

Tato skrytá síla, která s námi manipuluje má ve starověkých a moderních kulturách různá jména, ale to jak byla vždy popisována, jaké má cíle a postupy, je překvapivě shodné. Křesťanství hovoří o démonech, islám o džinech, gnostici varují před Archonty, kmen Zulu je nazývá Chitauri, středoameričtí šamani jim říkají Supai – Predátoři. Tato negativní síla byla vnímána po celém světě. Jsou to různá jména pro jednu sílu. Nekonečné zástupy velebených bohů a bohyň uctívané starověkými národy byly většinou jen různými jmény pro tutéž sílu. I satanismus uctívá tyto "zlé bohy", tyto temné, podlé, nenávistné entity, které mají s lidstvem ohyzdné plány. Satanistické symboly, obrácené pentagramy, kříže a další znaky znázorňují převrácenou realitu, kterou vytvořili. A dejte si pozor, symboly jsou informační pole, která komunikují s tím, kdo se na ně dívá, propaguje a nosí je. Působí mnohem silněji než mluvené slovo a nejsou používány pro svůj vizuální efekt, ale pro svůj účinek.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Pšššššt

10.09.2018

Rychlá navigace: