Souvislosti, které všude nenajdete

Gnose – tajné vědění

(Článek 65)

Proud nejhlubšího poznání a vnímání je známý jako gnosticismus. Výraz gnosticismus pochází ze slova "gnosis", které v helenské řečtině označuje "tajné vědomosti" a gnostik se překládá jako "poučený". Byli to spirituální vyvrženci mainstreamových náboženství a byli vytrvale, násilně a bez milosti pronásledováni římskokatolickou církví, kterou uměle vytvořil Systém tak, jako i jiné náboženské systémy a ideologie. Římskokatolická církev v nich viděla potenciální smrtelné nebezpečí pro své iluzorní dogma, které vytvořila.

Známý je, mimo jiné, strašlivý útok na gnostické Katary v Languedoc na jihu Francie, který v roce 1244 vyvrcholil obléháním hradu v Montsegur. To znamenalo konec Katarů a těch, kteří se hlásili otevřeně ke své čisté víře. Další útok proti vědění a gnozi bylo vyrabování a vypálení královské knihovny v Alexandrii v Egyptě, inspirované gnozí. Knihovna obsahovala půl milionu svazků a dokumentů popisujících skutečnou historii (ne tu, která nám je dnes vnucována), nahromaděné vědění starověkého světa, které chtěla římská církev před lidstvem utajit. Co tehdy neskončilo v plamenech je dnes uschováno ve sklepeních Vatikánu.

Gnostické vědění je založeno zejména na hlubokém, vnitřním, intuitivním poznání, které dokáže dohlédnout až za program, který nás manipuluje. Gnostické vědomí se dokázalo napojit na hluboký vhled a vědění, na které fantomové "Já" nedosáhne, protože je Systémem zakleto do ignorantského a nevědomého transu. Tak to bylo až do překvapivého objevu v roce 1945 v Nag Hammadi, kde bylo nalezeno 13 kodexů a přes 50 textů pohanských gnostiků. Nález byl pro ty, kteří si dokázali uvědomit jeho skutečný význam, naprosto revolučním a zásadním důkazem římskokatolického podvodu. Mainstream ho ale z jasných důvodů ignoroval. Podle těchto textů gnostici dokazují, že "hmotný" svět, který vidíme a žijeme, je falešná realita a také popsali zásadní rozdíl mezi tím, co nazývali nous (fantomové Já) a pneuma (Nekonečné Já). Gnostici používali termín "Oslňující temnota" (Vše co je) ze které se projevily veškeré formy, respektive jejich iluze a tvrdili, že existovala už před vytvořením našeho světa.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Gnose – tajné vědění

10.09.2018

Rychlá navigace: