Souvislosti, které všude nenajdete

Tak tohle jsou Archonti

(Článek 66)

Pětina gnostických textů objevených v Nag Hammadi se zabývá nelidskými entitami – Archonty (v řečtině toto slovo znamená "vládci"). To je ta síla za "Matrixovou simulací", kterou zažíváme jako Vesmír, Systém našeho ovládání a zotročení lidstva. Gnostické texty upozorňují na to, že Archonti dokážou ovládnout lidskou mysl a zmanipulovat vnímání. Vysvětlují, že Archonti zůstávají skrytí (v jiném frekvenčním pásmu) a jsou schopni manipulovat našimi názory a vštěpovat lidem nejrůznější iluze. Gnostici popisují Archonty jako "podvodníky", kteří zrcadlově všechno obrací naopak. Dnešní zvrácená společnost je výsledkem dlouhodobého probíhajícího převracení lidských hodnot a výslednicí vnucovaného archontího, umělého, nelidského, anorganického, zvráceného světa. V naší verzi času už manipulovali Archonti s lidstvem po celé aiony stejně, jako to dělají dnes. Získávají stále větší kontrolu centralizací globální moci, skrytým ovládnutím bankovního sektoru a velkých korporátních společností a anonymním ovládnutím klíčových rozhodovacích pravomocí a politiků ve světě. Toto je přesně stav, který vidíme kolem sebe stále více v pokročilém stádiu. Texty z Nag Hammádí říkají, že Archonti neumí sami něco kreativně vytvořit, jen napodobit, pokřivit či obrátit naruby to, co už bylo vytvořeno. Jejich schopnosti jsou mnohem pokročilejší, než mají jimi zmanipulovaní lidé. Ovládají znalosti nashromážděné z jiných pokročilejších realit, ovšem ne díky své vlastní kreativní představivosti. Gnostici označovali Archonty za parazity, protože se musí živit tvořivou energií a představivostí lidí, jelikož takové činnosti nejsou schopni. Aby udrželi Archonti svou moc nad lidmi, potřebují udržet lidstvo v nevědomosti o své vlastní existenci, svých manipulacích, cílech a iluzích. Pohlédnete-li s otevřenou myslí na dnešní svět zjistíte, že přesně toto pokračuje i dnes, a to ve zvýšené míře. Systém se živí kreativitou a prací lidí skrz útlak, vydírání, daně a úroky z úvěrů. Archonti, loutkaři za "scénou" zde vybudovali finanční systém a Systém obecně, aby mohli parazitovat na lidské energii a lidské kreativní tvořivosti.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Tak tohle jsou Archonti

11.09.2018

Rychlá navigace: