Souvislosti, které všude nenajdete

Je Bůh ústředních náboženství ve skutečnosti Demiurg, bůh Temna?

(Článek 67)

Gnostické texty popisují, jak Archonti slouží Pánu Archontů, "Demiurgovi". Tvrdí o něm, že je to falešný "Bůh", který stvořil naši iluzorní "hmotnou realitu" a stojí mezi lidstvem a vše přesahujícím Bohem (Nekonečným Vědomím). Tento archontí blok lze rozpustit pouze pomocí gnose, neboli duchovním věděním a rozšířeným vědomím. Gnostici tvrdí, že Demiurg stvořil Archonty. V náboženské nauce se hovoří o Ďáblovi – Satanovi a jeho padlých andělech. Gnostické texty jdou ještě dále až ke kořeni a tvrdí, že Bůh z bible - Jahve není ve skutečnosti žádným Bohem a je jen jiným jménem pro DEMIURGA.

Totéž platí i o jiných vírách a poodhaluje i další mainstreamová náboženství. Vysvětluje to, proč tato náboženství hovoří o lásce, soucitu, ochraně života a přírody a přitom se pod jejich vlajkou děje pravý archontský opak: zabíjí se, vraždí, pálí odpůrci, vedou se války, násilně se kolonizuje, ničí příroda, a potlačuje se poznání a vědění. Vysvětlovalo by to také, proč náboženství, která tvrdí, že uctívají milujícího Boha, pak přinášejí krvavé masakry, čiré zlo a provozují krvavé rituály. Je tedy "Bůh" ústředních náboženství ve skutečnosti převlečený "Satan"? Jsou tedy starozákonní andělé démoni a Archonti?

Vypadá to, že to je všechno další skvělý příklad základní archontské techniky – převrácení naopak. Teď dává smysl proč bylo nezbytně nutné trvale udržovat lidstvo v nevědomosti, proč mu byla překroucena realita a proč mu bylo ukryto poznání za zdi klamu a potlačení, k čemuž byl použit mainstream i církve. Na základě těchto informací bychom mohli konečně pochopit, že jsme byli a stále jsme manipulováni a ovládáni silami, které harmonickému vývoji lidstva nejsou ale vůbec nakloněni a mohli se podle toho také zařídit.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Je Bůh ústředních náboženství ve skutečnosti Demiurg, bůh Temna?

12.09.2018

Rychlá navigace: